Visitor Management Solution

การเตรียมความพร้อมของธุรกิจเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับพนักงาน/Visitor รวมถึงการจัดการพื้นที่ให้มีความปลอดภัยมากที่สุด องค์กรที่มีการปรับตัวเร็วจะเป็นผู้ที่มีความได้เปรียบในการทำธุรกิจ


    ดู 1-1 ผลลัพธ์จาก 1 ผลลัพธ์