กลับไปที่ผลลัพธ์

Digital Architect Design

ออกแบบงาน 3 มิติอย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์พกพา

ปัจจุบันงานเขียนแบบในด้านวิศวกรรมเฉพาะทางต่างๆ จะง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ประเภท CAD ซึ่งเป็นที่นิยมและเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป ทางริโก้ช่วยจัดหาซอฟต์แวร์และอุปกรณสำหรับงานประเภทนี้ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถทำงานประเภทนี้ได้สะดวกและง่ายขึ้น

ซอฟต์แวร์ตัวนี้จะช่วยให้การออกแบบรูปทรงเฉพาะทางแบบ 3 มิติทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ชุดเครื่องมือที่สามารถช่วยออกแบบในด้านสถาปัตยกรรม, ระบบนำไฟฟ้า, ออกแบบระบบ MEP ในอาคาร, ออกแบบโดยอ้างอิงข้อมูล GIS และ CAD, การออกแบบวัตถุ หรือแม้กระทั่งผังกระบวนการทำงานในโรงงาน

ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ได้ทั้งผ่านแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา ทำให้การทำงานสะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น ทั้งการออกแบบแบบ 2 หรือ 3 มิติ มาทำความรู้จักโปรแกรม Architect Design ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบที่ช่วยประหยัดเวลาทำงานได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยเครื่องมือดังนี้

  1. Architecture Toolset ชุดเครื่องมือเพิ่มความสามารถด้านสถาปัตยกรรม สามารถเขียนแบบส่วนต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 
  2. Electrical Toolset ชุดเครื่องมือสำหรับงานออกแบบระบบไฟฟ้าที่ช่วยสร้าง จัดทำเอกสารสำหรับระบบควบคุมไฟฟ้า
  3. Mechanical Toolset ชุดเครื่องมือที่ช่วยเหลือผู้ใช้งานในการสร้างปรับเปลี่ยน จัดทำเกี่ยวกับการออกแบบเชิงกลในการผลิต
  4. MEP Toolset ชุดเครื่องมือที่ช่วยในการจัดทำเกี่ยวกับระบบ MEP ของอาคาร
  5. Map 3D Toolset ชุดเครื่องมือสำหรับการวางแผน ออกแบบ บริหารจัดการข้อมูล
  6. Raster Design Toolset ชุดเครื่องมือช่วยในการ Raster ให้อยู่ในรูปแบบวัตถุแบบ DWG
  7. Plant 3D Toolset ชุดเครื่องมือช่วยผู้ใช้งานในการสร้างผังกระบวนการทำงานในโรงงาน ผนวกเข้ากับโมเดลโรงงานแบบ 3 มิติ