ข่าวสาร

  1. ริโก้คว้ารางวัล BLI สำหรับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน A3
  2. เส้นทางข้างหน้า
  3. สะอาด ปลอดภัย มั่นใจทุกสัมผัสด้วยแผ่นฟิล์ม RICOH Ag+ แผ่นฟิล์มฆ่าเชื้อโรคมาตรฐานญี่ปุ่นสำหรับยุค New Normal
  4. IDC MarketScape ยกให้ริโก้เป็นผู้นำใน Worldwide Cloud MPS Vendor Assessment
  5. ริโก้ได้รับรางวัล Gold Class ซึ่งเป็นที่ยอมรับสูงสุดในด้านการจัดอันดับด้านความยั่งยืนโดย S&P Global
  6. IDC MarketScape ยกย่องให้ริโก้เป็นผู้นำระดับโลกด้านการพิมพ์ในช่วงที่แรงงานทำงานแบบกระจายตัว
  7. ริโก้เข้าซื้อกิจการ Axon Ivy AG เพื่อขยายขีดความสามารถด้าน Digital Process Automation
  8. การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปีของริโก้ ปีงบประมาณ 2564
  9. ริโก้ ถูกจัดให้อยู่ใน “A List” โดย CDP สำหรับความเป็นผู้นำในการดำเนินการด้านสภาพอากาศ
  10. ริโก้ได้รับสถานะ “Prime” ในการจัดอันดับองค์กรโดย ISS ESG