กลับไปที่ผลลัพธ์

PlanetPress

เปลี่ยนใบแจ้งหนี้ลูกค้าให้เป็นการสื่อสารทางการตลาด

สร้างเอกสารธุรกรรมให้น่าประทับใจได้อย่างง่ายดายด้วย PlanetPress โซลูชันเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลมากมายมาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ และสื่อสารกับลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดความยุ่งยากจากการใช้เอกสารหลายรูปแบบ รวมถึงขั้นตอนในการพิมพ์ การรวมเอกสาร จนส่งถึงมือลูกค้า ด้วย PlanetPress ที่ช่วยให้การบริหารจัดการเอกสารเป็นเรื่องง่าย ผ่านการพิมพ์ อีเมล หรือส่งแฟกซ์


เพิ่มมูลค่าให้กับเอกสารทางธุรกิจ

ปรับปรุงการผลิตและการส่งมอบเอกสารธุรกรรม เช่น ใบแจ้งหนี้ ข้อเสนอ และอื่นๆ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยเพิ่มเนื้อหา เช่น ข้อความ แผนภูมิกราฟิก บาร์โค้ด และรูปภาพ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายและปรับปรุงอัตราการเก็บข้อมูล ด้วย PlanetPress คุณสามารถส่งเอกสารทั้งในรูปแบบอีเมลและแฟกซ์ ช่วยประหยัดค่าไปรษณีย์และค่ากระดาษ

 1. ส่งมอบงานได้เร็วขึ้น
  ตอบสนองการผลิตงานเอกสารอย่างรวดเร็ว
 2. ระบบอัตโนมัติ
  งานแทรกที่น้อยลง ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น
 3. เพิ่มไปยังเวิร์กโฟลว์ของคุณได้
  เอกสารจะถูกจัดทำดัชนีและจัดเก็บในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 4. เพิ่มโอกาสที่มากขึ้น
  เพิ่มข้อความเฉพาะบุคคลในใบแจ้งหนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายที่มากขึ้น