ระบบ Backup ความสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม

วัตถุประสงค์ของการสำรองข้อมูลคือ การสร้างสำเนาของข้อมูลที่สามารถกู้คืนได้ ในกรณีที่ข้อมูลหลักล้มเหลวหรือถูกขโมยไป โดยความล้มเหลวของข้อมูลหลักอาจเป็นผลมาจากความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ หรืออาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากมนุษย์ เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ (ไวรัสหรือมัลแวร์) หรือการลบข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งการสำรองข้อมูลจะช่วยให้สามารถกู้คืนข้อมูลจากช่วงเวลาก่อนหน้านี้ เพื่อช่วยให้ธุรกิจฟื้นตัวจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด และช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Veeam หนึ่งในพาร์ทเนอร์ของริโก้ที่ให้บริการด้านระบบ Backup and Data Management Platform เปิดเผยข้อมูลว่า ในปัจจุบัน หากองค์กรใดมีความประสงค์จะใช้งานระบบ Backup จะมองเรื่องของการใช้งานที่ง่าย ดูแลง่าย และตอบโจทย์ด้านความเร็วในการ Backup & Restore สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องมีระบบตรวจสอบว่าข้อมูลที่ทำการสำรองไปนั้น มีความสมบูรณ์แบบและสามารถนำมา Restore ใช้งานได้จริง เพราะที่ผ่านมา หลายองค์กรเจอปัญหาที่ทำ Backup ได้ แต่ไม่สามารถ Restore กลับมาใช้งานได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือไม่ก็กินเวลานาน กว่าจะทำให้ข้อมูลกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเพิ่มเติมเช่น จะต้องรองรับการทำ Backup ทั้งระบบ on-premise (ระบบแบบเซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิม), แบบ On-Cloud และการทำ Replication (การก็อปปี้ VM ทั้งหมดขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง) สำหรับการทำ DR หรือ Disaster Recovery Site ซึ่ง Veeam มีโซลูชันที่รองรับการทำงานที่กล่าวมาได้ทั้งหมด

โดยระบบ Backup ของ Veeam นั้นเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ ลงมาถึง SMB หรือองค์กรใดก็ตามที่ต้องการประสิทธิภาพในการดูแลและจัดการข้อมูล Veeam สามารถรองรับการสำรองข้อมูลจากงานด้านต่างๆ เช่น Virtualization, Physical, AIX, Solaris และ Cloud มาพร้อมสถาปัตยกรรมในการขยายสเกลได้อย่างยืดหยุ่นโดยที่ยังคงประสิทธิภาพเดิมไว้

ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า Veeam นั้นเป็นโปรแกรม Backup ที่ไม่ได้มีความสามารถในการ Backup เพียงอย่างเดียว โดยมีความสามารถในการปกป้องระบบการทำงานของเครื่อง VM ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการ Migration, Replication หรือการทำ Backup แบบ Offsite เป็นต้น

นอกจากนี้ Veeam ยังมีเวอร์ชันแยกย่อยที่เหมาะกับการ Backup ให้กับระบบต่างๆ อีกมาก เช่น Veeam Agent สำหรับ IBM และ Oracle Solaris, รองรับการ Backup ข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Office 365, Sharepoint Online, OneDrive, การ Backup ขึ้นระบบ Cloud ของ Amazon AWS หรือ Nutanix ในระบบ Hyper-Converged

ดังนั้นเมื่อดูจากความสามารถที่ Veeam มี จะเห็นว่ามีความสามารถในด้าน Availability ครอบคลุมเกือบทุกด้าน และสามารถใช้ Backup ร่วมกับระบบต่างๆ ได้จำนวนมาก

การใช้งาน Backup กับองค์กรแต่ละรูปแบบ

ในระดับองค์กรขนาดใหญ่นั้น จะต้องการประสิทธิภาพสูงสุดและความง่ายในการใช้งานและครอบคลุมหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงคลาวด์ ซึ่งอาจอิงกฎ 3 2 1 โดย 3 คือ มีการก็อปปี้ไฟล์ไว้ทั้งหมด 3 ไฟล์ ส่วน 2 คือ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ฮาร์ดดิสก์และเทป และ 1 คือต้องมี 1 สถานที่เก็บไฟล์ที่ไม่ใช่สถานที่เดียวกัน อาจจะเป็นคลาวด์หรือระบบสำรองที่ไม่อยู่ในออฟฟิศเดียวกัน

ในขณะที่ SME หรือ SMB ต้องการความง่ายในการใช้งาน สามารถดูแลได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและดูแลไม่สูงเกินไป สามารถใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของการ Backup ได้อย่างครบถ้วน

ส่วนในระดับรัฐบาลนั้น มีความต้องการการใช้ Backup ที่น้อยว่าเอกชน ซึ่งแค่ต้องเก็บข้อมูลไว้อย่างปลอดภัยก็เพียงพอ แต่ก็มีความหลากหลายในด้านการใช้งานมากกว่า ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีความต้องการแตกต่างกันออกไปตามงบประมาณและรูปแบบการใช้งานตามความต้องการของตัวเอง