สร้างความมั่นใจให้ผู้ติดต่อและพนักงาน ยกระดับความปลอดภัยให้กับพื้นที่และสถานที่ทำงานด้วย Proxyclick

การเตรียมความพร้อมของธุรกิจเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับพนักงาน/Visitor รวมถึงการจัดการพื้นที่ให้มีความปลอดภัยมากที่สุด องค์กรที่มีการปรับตัวเร็วจะเป็นผู้ที่มีความได้เปรียบในการทำธุรกิจ หัวข้อเหล่านี้คือสิ่งที่คุณจะได้จาก Proxyclick

Features สำหรับผู้มาติดต่อและพนักงาน

รวดเร็วและปลอดภัย เตรียมความพร้อมให้กับผู้คนและธุรกิจของคุณสำหรับการกลับมาทำงานในพื้นที่อีกครั้ง

Proxyclick เป็น Cloud-based visitor management Solution ที่ช่วยคัดกรองผู้มาติดต่อและพนักงาน ด้วย Touchless Check-in และตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยก่อนเข้ามาในพื้นที่ และติดตามสถานะการเข้า-ออกอาคารหรือพื้นที่ทำงานของผู้มาติดต่อภายนอกได้

Pre approve ล่วงหน้าก่อนผู้มาติดต่อหรือพนักงานจะเข้าพื้นที่

สามารถสร้าง Pre-register และ Pre-approve ให้กับผู้มาติดต่อและพนักงานก่อนเข้าพื้นทีได้ รวมถึงตรวจสอบและตั้งค่าอนุมัติหรือปฏิเสธ ผู้มาติดต่อและพนักงานที่ได้รับเชิญให้เข้าพื้นที่ โดยสามารถกำหนดลำดับขั้นในการอนุมัติได้ สำหรับผู้มาติดต่อและพนักงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลมาล่วงหน้า สามารถทำการ Check in ผ่าน Kiosk IPAD ซึ่งตั้งอยู่หน้า Reception

รายชื่อฉุกเฉินและการมองเห็นแบบเรียลไทม์

สร้างรายชื่อผู้มาติดต่อและพนักงานในพื้นที่เข้ากับ Feature Emergency list กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระบบจะส่งข้อความถึงผู้มาติดต่อและพนักงานทั้งหมด

Watchlists for your location

ตรวจสอบผู้มาติดต่อและพนักงานในพื้นที่ของคุณด้วยการสร้างรายการ Watchlist เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่เหมาะสม การแจ้งเตือนอัตโนมัติจะถูกส่งทันทีหากมีผู้ที่ไม่ต้องการให้เข้าพื้นที่เข้ามา

การจองโต๊ะหรือพื้นที่

สามารถสร้างการจอง Virtual Desk booking และ การจองพื้นที่การทำงานได้ และสามารถเช็ครายชื่อบุคคลที่ใช้งานในขณะนั้นแบบ Real time

Reduce friction

Check in – Out ด้วย Flow การใช้งานที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย พร้อมสำหรับการกลับเข้าพื้นที่ทำงาน, User friendly interface

การใช้งาน Proxyclick ร่วมกับ Software หรือ Application ของคุณ

สามารถเชื่อมต่อ (Integrate) Proxyclick เข้ากับ SW/Application ที่ใช้งานอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแบบครบวงจรให้กับผู้มาติดต่อและพนักงาน Proxyclick สามารถทำงานหรือเชื่อมต่อกับ App อื่นๆ ได้มากถึง 40+ app

 • Access Control ไม่ว่าจะเป็น Scan QR Code หรือ Temperature scanning
 • Outlook add-in ง่ายต่อการเชิญด้วย Proxyclick ผ่าน Microsoft Outlook
 • Wifi passcode เมื่อผู้มาติดต่อและพนักงานเข้าพื้นที่ ระบบจะส่งรหัส Wifi ให้ผ่าน email ทันที
 • การจองห้อง, โต๊ะ, พื้นที่การประชุมผ่าน Condeco ผู้นำด้าน Workspace management solution ก็สามารถทำงานร่วมกับ Proxyclick ได้

COVID-19 features

เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้มาติดต่อและพนักงาน ภายใต้สถานกาณ์ Covid-19 ด้วย Feature Touchless check-in

Proxyclick มีขั้นตอนในการ Check in แบบไร้การสัมผัส (Touchless Check in) อย่างไรบ้าง


 • Remote registration ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่
  ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 Proxyclick สามารถส่งเชิญเพื่อการลงทะเบียนล่วงหน้า ผู้มาติดต่อและพนักงานจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว,เซ็นยินยอมข้อมูลตามข้อกำหนด PDPA, ตอบคำถามเพื่อคัดกรองสุขภาพ ด้วย Features เหล่านี้จะช่วยให้เจ้าของพื้นที่สามารถจัดการให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
 • อัปโหลด Safety Guide video, Company policy, ประกาศก่อนเข้าพื้นที่
  เพื่อให้ผู้มาติดต่อและพนักงานเข้าใจข้อกำหนดความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่ Proxyclick สามารถอัปโหลด Video สั้นๆ ให้รับชมในขณะที่ทำการลงทะเบียนก่อนเข้าพื้นที่
 • เข้าพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย ด้วย Touchless Check in ผ่าน QR Code
  Proxyclick สามารถทำงานร่วมกับ Access Control ที่ท่านมีอยู่แล้ว เจ้าของพื้นที่สามารถสร้างการเชิญผู้มาติดต่อและพนักงาน ผ่าน Proxyclick ที่ทำงานกับ Access Control
 • ยกระดับความปลอดภัยให้กับพื้นที่ ด้วยการ Check in ผ่าน Temperature Scanner
  Proxyclick สามารถทำงานร่วมกับ Ascent Temperature Scanner เพื่อคัดกรองผู้มาติดต่อและพนักงานในการเข้าและออกพื้นที่ สามารถตั้งค่าเพื่อกำหนดอุณหภูมิ หากอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดจะไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
 • รักษาข้อมูลผู้มาติดต่อและพนักงานให้มีความปลอดภัย
  ข้อมูลผู้มาติดต่อและพนักงานที่ได้ลงทะเบียนในการเข้าพื้นที่ สามารถตั้งเวลาในการลบได้ เพื่อความปลอดภัยในการรักษาข้อมูล

News & Events

Keep up to date