ความปลอดภัยบนคลาวด์และเครือข่าย

ริโก้เป็นผู้นำด้านบริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ ลดความเสี่ยงอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายให้ปลอดภัย โดยระบบป้องกันและตรวจจับภัยคุกคามอัจฉริยะตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่จะช่วยคุณลดความเสี่ยงตลอดอายุสัญญาบริการ

การเพิ่มขึ้นของธุรกิจที่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความวิตกกังวลให้แก่คุณว่าจะจัดหาโซลูชันใดที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่าง ๆ อีกทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรของคุณได้บ้าง

ริโก้เห็นถึงความสำคัญ และมีความพร้อมที่จะช่วยคุณในการออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมกับการรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบเครือข่ายในบริษัทของคุณ เราจึงมีบริการ R2Se (อาร์-ทู-เซ่) ที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากอาชญากรรมทาง ไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที ด้วยระบบเฝ้าระวัง ตรวจจับ แจ้งเตือน และดูแลความปลอดภัย ให้คุณวางใจและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

การบริการ

 1. บริการตั้งค่ากำหนดสิทธิ์ ตามนโยบายความปลอดภัยของบริษัท
  อัปเดตระบบอย่างอัตโนมัติ ตรวจจับ ป้องกัน ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม DDos, Ransomware,
  Malware, Spam, Phishing, Virus และ Hacker ด้วยระบบ Threat Intelligence 
 2. มีระบบตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
  ตรวจสอบเฝ้าระวังภัยคุกคาม และลดความเสี่ยงที่จะมีผลต่ออุปกรณ์ในระบบเครือข่าย และระบบเครือข่าย
 3. รองรับการจัดเก็บ Log วิเคราะห์ และสรุปรายงานให้ทุกเดือน
  มีระบบจัดเก็บ Log ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ และสรุปรายงานของระบบเครือข่ายสามารถแสดงผลเป็นกราฟต่าง ๆ ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน และตรวจสอบ
 4. บริการดูแลหลังการขายตลอดอายุสัญญาบริการ
  ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ โดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อพบภัยคุกคามต่อระบบเครือข่าย แก้ไขปัญหาจากระยะไกล (Remote Support) และมีบริการเข้าแก้ไขปัญหาที่หน้างาน เมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Remote ได้
 • Detect and Prevent
  ระบบตรวจจับและระบบป้องกันภัยคุกคามจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบ Threat Intelligence
 • Intelligent Security Update
  อัปเดตระบบป้องกันภัยคุกคามจากอาชญากรรมไซเบอร์อย่างอัตโนมัติ
 • Site to Site Support

  รองรับการทำ Site to Site* เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างสำนักงานใหญ่กับสำนักงานย่อยต่าง ๆ หรือทำ Client VPN/SSL-VPN Users ที่เป็นโพรโทคอลที่ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการเพิ่มความปลอดภัยของการรับและส่งข้อมูล

 • Caring service and Quick response

  บริการดูแลให้คำปรึกษาคำแนะนำ และตอบกลับภายใน 4 ชั่วโมงตามวันและเวลาทำการ (8:00 น. ถึง 17:00 น.)

หมายเหตุ :

 Site to Site รองรับในบางแพ็กเกจเท่านั้น สอบถามรายละเอียดได้กับตัวแทนบริษัทริโก้
** ตอบกลับภายใน 4 ชั่วโมง ใช้สำหรับกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ เท่านั้น
*** การให้บริการ Helpdesk Service via Call Center, Remote Support, On-Site Service ให้บริการตามวันและเวลาทำการของ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**** บริการนอกเวลาทำการที่ลูกค้าสามารถซื้อเสริมเข้ากับแพ็กเกจของลูกค้า
***** Next business day หรือวันทำการถัดไป ตามวันและเวลาทำการของ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา และโปรโมชัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

News & Events

Keep up to date