โรงแรมอัลฟาฮัจย์ กับบริการครบวงจร ทั้งไอทีและโซลูชันงานพิมพ์จาก RICOH

โรงแรมอัลฟาฮัจย์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโรงแรมเปิดใหม่ที่มุ่งเน้นให้การบริการชาวมุสลิมที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่ ถือได้ว่ามีความแตกต่างกว่าโรงแรมอื่นๆ เริ่มตั้งแต่การออกแบบสถาปัตยกรรมของตึก การแต่งกายของพนักงานการให้บริการ รวมถึงอาหารและการบริการแบบ “ฮาลาล” โดยเฉพาะ

โดยครั้งนี้ คุณสะรอวี ยีเส็นเบ็ญละกรรรมการผู้จัดการ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ ได้เล่าให้ฟังว่า เป้าหมายอันสูงสุดของโรงแรมอัลฟาฮัจย์ก็คือการเป็นผู้นำในธุรกิจโรงแรมและผู้ให้บริการด้าน “ฮาลาล” อันดับหนึ่งในภาคใต้ โดยจะพัฒนาทั้งธุรกิจที่พักและการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้รับความไว้วางใจจากผู้มาพักโดยเฉพาะชาวมุสลิม ปัจจุบันเปิดให้บริการจำนวน 79 ห้อง และเตรียมที่จะเปิดอาคารใหม่ในอีกประมาณ 6 เดือนข้างหน้า โดยจะเพิ่มอาคารใหม่อีกหลังพร้อมจำนวนห้องที่มากขึ้น เพื่อรองรับแขกผู้เข้าพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบจังหวัด 3 ชายแดนภาคใต้

ตอบโจทย์ความต้องการทางเอกสารได้อย่างราบรื่น

ธุรกิจโรงแรมจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารจำนวนมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารภายใน เอกสารสำหรับลูกค้า หรือแม้กระทั่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐต่างๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำให้โรงแรมอัลฟาฮัจย์ต้องหาโซลูชันในการพิมพ์งานเข้ามาช่วย คุณสะรอวีกล่าวว่า ทางโรงแรมให้ความสำคัญกับเอกสารเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพงานพิมพ์ โดยไม่เพียงแค่เฉพาะแต่เอกสารภายนอกเท่านั้น แม้แต่เอกสารภายในที่ใช้แต่ละแผนกก็จำเป็นจะต้องมีคุณภาพที่ดีเท่าเทียมกันนั่นจึงเป็นที่มาของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ RICOH

ก่อนหน้าที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน RICOH คุณสะรอวีกล่าวว่าเคยใช้เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กธรรมดาทั่วไปมาก่อน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมาเริ่มดำเนินธุรกิจโรงแรมซึ่งจำเป็นต้องรองรับงานเอกสารต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนรองรับการให้บริการลูกค้าสำหรับงานที่ลูกค้าต้องการถ่ายเอกสารด้วยจึงได้อัพเกรดเป็นเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการได้ และจากการใช้งานที่ผ่านมาพบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ของ RICOH สามารถทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งการบริการที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของ RICOH ก็ให้บริการได้อย่างดี เข้ามาช่วยเหลือและดูแลตลอด ก่อนหน้าที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน RICOH คุณสะรอวีกล่าวว่าเคยใช้เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กธรรมดาทั่วไปมาก่อน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมาเริ่มดำเนินธุรกิจโรงแรมซึ่งจำเป็นต้องรองรับงานเอกสารต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนรองรับการให้บริการลูกค้าสำหรับงานที่ลูกค้าต้องการถ่ายเอกสารด้วยจึงได้อัพเกรดเป็นเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการได้ และจากการใช้งานที่ผ่านมาพบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ของ RICOH สามารถทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งการบริการที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของ RICOH ก็ให้บริการได้อย่างดี เข้ามาช่วยเหลือและดูแลตลอด  ทำให้รู้สึกประทับใจกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ได้รับ

วางใจใช้บริการด้านไอทีเพิ่มเติม

โรงแรมอัลฟาฮัจย์ ไม่เพียงแค่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์เท่านั้น แต่ระบบไอทีและระบบเสียงในห้องประชุมสัมมนาของโรงแรมก็ยังเลือกใช้บริการด้านไอทีจากทาง RICOH เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งให้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในห้องประชุม โปรเจกเตอร์ ระบบเครื่องเสียงคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ตลอดจนจอภาพที่ใช้ในห้องพักต่างๆ เป็นต้น

คุณสะรอวีบอกว่าโซลูชันไอทีและอุปกรณ์ในห้องประชุมต่างๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโรงแรม จำเป็นต้องหาโซลูชันและผู้ให้บริการติดตั้งที่ดีเพื่อให้เกิดความราบรื่นไม่ติดขัด และที่สำคัญสามารถที่จะเจรจาในรายละเอียดของสัญญาได้ในราคาที่เหมาะสม

ให้ความคุ้มค่าและสร้างความประทับใจเป็นอย่างดี

จากการใช้บริการอุปกรณ์ทั้งเครื่องพิมพ์ และโซลูชันด้านระบบไอทีและห้องประชุมจากทาง RICOH คุณสะรอวีได้กล่าวว่า รู้สึกว่ามีความประทับใจเป็นอย่างมาก ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงบริการที่ยอดเยี่ยมจากทาง RICOH ที่มาช่วยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันก็ยังได้รับการบริการที่ดีเสมอมา ทั้งหมดจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากสำหรับโรงแรม