โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด วางใจผลิตภัณฑ์ RICOH มายาวนานกว่า 30 ปี

 ด้วยความมุ่งมั่นในด้านการศึกษาอย่างเต็มเปี่ยม ซึ่งประเด็นสำคัญที่ทำให้ “โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด” ได้พัฒนาการเรียนการสอนมีความโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียนที่เข้ามาเรียนกับทางโรงเรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนในการวางแผน การเสนอความคิดเห็น และการนำไปประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาวะที่ดี มีพัฒนาการและวินัยเชิงบวก และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รักษ์ความเป็นไทยและใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

 ปัจจุบันโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด แบ่งออกเป็น 4 สาขาด้วยกัน ประกอบด้วยสาขารังสิต, ลาดพร้าว, สาขาหัวหิน (เป็นโรงเรียนสองภาษา) และสาขาพัฒนาการที่ใช้ชื่อว่าโรงเรียนนานาชาติบีคอนเฮาส์แย้มสอาด (เป็นโรงเรียนนานาชาติ)  โดยมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 คน 

อาจารย์ดวงใจ ตระกูลช่าง ผู้บริหารและผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของโรงเรียนโดยดำเนินงานตามจริยธรรมของการศึกษาดังวิสัยทัศน์ข้างต้น ตลอดจนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและมีผลประกอบการที่ดีมีประสิทธิภาพ

โซลูชันด้านจัดการเอกสารและภาพจาก RICOH ตอบโจทย์การเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างไร

ด้วยการดำเนินการของโรงเรียนที่มีมาอย่างยาวนาน พบว่าสิ่งที่จะช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนาไปได้อย่างดีได้จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของกระดาษและเอกสาร โดยสิ่งที่ใกล้ชิดกับนักเรียนและคุณครูส่วนใหญ่จะเป็นข้อสอบ จดหมาย และเอกสารสำหรับอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก

อาจารย์ดวงใจ เล่าให้ฟังว่า ในสมัยอดีตย้อนไปเกือบ 30 ปีที่แล้ว ทางโรงเรียนจะผลิตข้อสอบหรือจดหมายในแต่ละครั้ง จะใช้เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัลของ RICOH จนในที่สุดได้มีโอกาสศึกษาการทำงานของเครื่องมัลติฟังก์ชันจาก RICOH ทำให้เกิดความประทับใจในประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริการหลังการขายที่ได้รับการดูแลจากทีมงานของ RICOH เป็นอย่างดี จึงได้ตัดสินใจใช้เครื่องของ RICOH ตั้งแต่ในยุคนั้นเป็นต้นมา

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ยังคงมุ่งหน้าสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มเติมมากขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป มีการนำเอาโซลูชันด้านไอทีอย่างเช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ก, iPad ฯลฯ เข้ามาเพื่อช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านระบบไอทีที่นำมาใช้ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น อุปกรณ์ด้านการจัดการเรื่องของภาพและเอกสารที่นำมาใช้ควบคู่กันนั้น ทางโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ก็ยังคงไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ RICOH ทั้งในส่วนของเครื่องพิมพ์สีอีกด้วย

 นอกจากนี้ในปัจจุบันทางโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ยังได้ใช้ผลิตภัณฑ์โปรเจคเตอร์จากทาง RICOH ในทุกๆ ห้องเรียน ทุกๆสาขา อาจารย์ดวงใจ กล่าวว่า เนื่องจากทางโรงเรียนหันมาใช้เทคโนโลยีไอทีมากขึ้นจึงจำเป็นต้องเติมเต็มอุปกรณ์หลายอย่างประกอบกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ไว้ใช้สำหรับในการแสดงผลภาพ ซึ่งก่อนหน้านั้นโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดได้ใช้ยี่ห้ออื่นมามากมาย แต่ในที่สุดแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆ พบว่า RICOH สามารถตอบโจทย์ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างในเรื่องของการบริการหลังการขายและเซอร์วิสต่างๆ ที่ดีกว่า ในราคาที่คุ้มค่ากับการลงทุน

ก่อนหน้านั้นโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ได้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของ RICOH ในแบบสัญญาเช่า แต่หลังจากใช้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องและมีความมั่นใจในบริการของทาง RICOH อย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงได้ปรับเปลี่ยนสัญญาเช่ามาเป็นแบบการซื้อขายโดยตรง ซึ่งก็ยังได้รับการบริการที่ดีเสมอมา ทำให้ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ในทุกๆ สาขาของโรงเรียน รวมแล้วประมาณมากกว่า 100 เครื่อง

อรรถประโยชน์สูงสุด

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ RICOH มายาวนานกว่า 30 ปี โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบด้วยเครื่องมัลติฟังก์ชัน, เครื่องพิมพ์สี และเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ โดยเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัลนั้นได้ใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อ 30 ปีก่อน จนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งได้มีการพิสูจน์ให้เห็นชัดในแง่ของการประเมินงบการเงินและการตรวจสอบค่าใช้จ่ายจากทางคณะผู้บริหาร แล้วพบว่า ความคุ้มค่าจากการลงทุนให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการใช้งานผลิตภัณฑ์ นั่นจึงทำให้ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ใช้ผลิตภัณฑ์ของ RICOH อย่างต่อเนื่อง