เบอร์นิน่า เลือกใช้ RICOH เพิ่มมาตรฐานการพิมพ์คู่มือจักรเย็บผ้า

เบอร์นิน่า นับเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในแง่ของผู้ผลิตจักรเย็บผ้าที่การันตีถึงประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า 125 ปี ทำให้เป็นจักรเย็บผ้าที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในเรื่องคุณภาพและเทคโนโลยีที่การันตีได้ ปัจจุบันเบอร์นิน่ามีโรงงานผลิตจักรเย็บผ้าทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และในประเทศไทย โดยดำรงมาตรฐานการผลิตของสวิสเป็นหลักคุณจักรกฤษณ์ ไชยสมบัติ
ตำแหน่ง Section Head of Material Handling บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด ได้กล่าวว่า นอกจากชื่อเสียงที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานกว่าร้อยปีแล้ว สิ่งที่ทำให้เบอร์นิน่าแตกต่างและมีความโดดเด่นมากในแง่ของผู้ผลิตจักร ก็คือเรื่องของการควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้าและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยผลิตภัณฑ์ของเบอร์นิน่าถือเป็นตัวแทนของความแม่นยำ ความสมบูรณ์แบบ และความทนทาน พวกเขาให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิต เพราะยึดมั่นในเรื่องคุณภาพของจักรเย็บผ้า ชิ้นส่วน อะไหล่จักรเย็บผ้า รวมถึงคู่มือและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจักรเย็บผ้า

ซึ่งคู่มือและเอกสารต่างๆ ข้างต้นนั้น ทางเบอร์นิน่าก็ได้จัดพิมพ์ขึ้นเอง เพื่อที่จะสามารถควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ให้ดีที่สุดก่อนส่งถึงมือลูกค้า และต้องการให้ลูกค้าทุกคนได้รับคู่มือจักรเย็บผ้าและเอกสารต่างๆ ที่อธิบายรายละเอียดของจักรเย็บผ้าได้อย่างชัดเจน มีความสวยงามของรูปภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพระดับโลก ทั้งในแง่ของกระดาษสำหรับการพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการในการพิมพ์จะต้องมีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อรังสรรค์คุณภาพของสิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้ออกมาดีที่สุด

วางใจใช้ RICOH เป็นผู้ช่วยด้านงานพิมพ์

เบอร์นิน่าได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะต้องเป็นหนึ่งในเรื่องการพิมพ์เอกสารสำหรับคู่มือจักรเย็บผ้า จากขั้นตอนที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ไม่มีของเสียที่เกิดจากกระบวนการพิมพ์ (Zero defect) มากกว่านั้นไม่มีสินค้าคงคลังจากการพิมพ์ (No excess stock) กระบวนการพิมพ์นี้จึงมีชื่อว่า “Print on demand”.

ด้วยวิสัยทัศน์ข้างต้น เบอร์นิน่าจึงร่วมมือกับบริษัท RICOH ในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ Production Printing รุ่น RICOH Pro C7110ในการพิมพ์คู่มือและเอกสารต่างๆ เพราะทางเบอร์นิน่าได้เล็งเห็นถึงความเป็นมืออาชีพ การมีเทคโนโลยีขั้นสูง มีระบบการจัดการในด้านการพิมพ์ที่ดี และการบริการที่เป็นเลิศของบริษัท RICOH เพื่อติดตั้งกระบวนการพิมพ์เอกสารต่างๆ ในบริษัทเบอร์นิน่าให้ประสบความสำเร็จ ทำให้บริษัทเบอร์นิน่าไม่ต้องสั่งซื้อคู่มือและเอกสารต่างๆ จากทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้สามารถลดขั้นตอน ลดเวลาของการจัดซื้อ ลดค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่ง และการจัดเก็บคู่มือและเอกสารต่างๆ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดของกระบวนการ “Print on demand” ได้สอดคล้องกับพันธสัญญาด้านคุณภาพของบริษัท

ปัจจุบันเบอร์นิน่ามีการใช้งานเครื่องพิมพ์มากกว่า 3,000,000 หน้าพิมพ์ต่อปี (เกินเป้าหมายที่วางเอาไว้คือประมาณ 1,000,000 หน้าพิมพ์ต่อปี) ทำให้เบอร์นิน่าพิจารณาติดตั้งเครื่องพิมพ์เครื่องที่สอง คือ รุ่น RICOH Pro C7100x เพื่อรองรับจำนวนงานพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว และแน่นอนก็ยังตัดสินใจเลือก RICOH เช่นเคย 

RICOH คือพาร์ทเนอร์ที่ไว้วางใจ

เบอร์นิน่า และ RICOH ดำเนินธุรกิจกันแบบคู่ค้าพาร์ทเนอร์ชิป เริ่มตั้งแต่การวางแผนการเลือกรุ่นของเครื่องพิมพ์ในการติดตั้ง การคำนวณราคาที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารที่เหมาะสม จัดสรรขั้นตอนในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ รวมทั้งการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะในการใช้งาน ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี สามารถตอบสนองความต้องการของฝ่ายผลิตและลูกค้าได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

สร้างความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ทางบริษัท RICOH ยังได้จัดสรรทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเครื่องพิมพ์ ที่พร้อมให้บริการในการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และยังได้นำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้และแนะนำเทคนิคการพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ให้กับพนักงานของบริษัทเบอร์นิน่า ทำให้ทักษะในการใช้เครื่องพิมพ์ของพนักงานอยู่ในระดับสูง สามารถใช้ฟังก์ชันในการพิมพ์ได้หลากหลาย ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนต่างๆ ในบริษัทและก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างมากมายในองค์กร