การเลือกเครื่องพิมพ์เหมือนเลือกเพื่อน ต้องรับ รับรู้ และช่วยแก้ไข

เศรษฐกิจโลกยุคปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ลูกค้ามีเริ่มมีความต้องการที่สูงขึ้น และหนึ่งธุรกิจที่เริ่มมีการแข่งขันสูงคือธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โดยต้องหาจุดเด่น หรือความสามารถที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้

คุณชาณิสรา โชคมีสุข หรือคุณเดียร์ ผู้ก่อตั้งบริษัท โชคอนันต์ เทคโนโลยี จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์มามากกว่า 5 ปี ธุรกิจหลักคือรับผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์แบบครบวงจร ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์และงานฉลากสินค้าที่ต้องการความพรีเมี่ยมและคมชัด

จุดเด่นคือ ทางร้านจะมีบริการที่ครบวงจร สามารถทำตามความต้องการลูกค้าในทุกรูปแบบ มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย มีน้ำหมึกขาวและหมึกนีออนซึ่งเป็นหมึกพิเศษให้ลูกค้าเลือกใช้ ตอบโจทย์เทรนด์รักษาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

และสำหรับธุรกิจการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุด การตัดสินใจเลือก RICOH ของคุณเดียร์นั้นมีปัจจัยหลายอย่าง แต่สำคัญที่สุดสำหรับการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมเสมือนการเลือกเพื่อนคู่ใจ เพื่อนต้องสามารถรับฟัง รับรู้ปัญหา และต้องช่วยแก้ไขปัญหาของเราได้เร็ว ซึ่ง RICOH ค่อนข้างที่จะรับฟังและแก้ไขปัญหาให้เป็นอย่างดี

เครื่องพิมพ์ที่คุณเดียเลือกใช้คือรุ่น RICOH Pro C7200X เพราะมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ตอบโจทย์เช่น มีตัวเลือกในการใส่กระดาษหลายขนาดรวมถึงความหนา – บาง ของกระดาษ มีหมึกขาวและหมึกนีออนเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการ เพราะสิ่งพิมพ์ในอนาคต จะเน้นดีไซน์ที่เป็นงานคลีนหรืองานพรีเมี่ยม ซึ่งต้องใช้หมึกขาวและหมึกนีออนเป็นส่วนสำคัญในการรังสรรค์ขึ้นมา

โดยบริษัทโชคอนันต์ เทคโนโลยี เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเน้นงานที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยา และการจัดส่งงานที่ตรงเวลา ซึ่ง RICOH สามารถตอบโจทย์วิสัยทัศน์ข้างต้นได้เป็นอย่างดี