มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างความคุ้มค่าด้านเอกสาร และงานพิมพ์ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศจาก RICOH

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมพันธกิจสำคัญในการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ด้วยความที่เมืองภูเก็ตนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้ว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตก็ได้เล็งเห็นประเด็นในจุดนี้จึงเป็นศูนย์กลางในความร่วมมือกับหลายภาคส่วนในท้องถิ่น โดยการสร้างภาคีเครือข่ายให้บริการงานวิชาการแก่ส่วนงานอื่นๆ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐของทางจังหวัด ให้บริการอันเป็นประโยชน์กับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ผ่านทางองค์ความรู้ของบุคลากรทางการศึกษาและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อสอดรับกันพันธกิจและเป้าหมายในการที่เป็น “คนของพระราชาและมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น”

ในครั้งนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เกี่ยวกับประเด็นของมหาวิทยาลัยตลอดจนการบริหารจัดการเอกสารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งท่านรองอธิการบดีได้กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยนั้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเอกสารเป็นอย่างมาก งานเอกสารและงานพิมพ์ต่างๆ ก็จะพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยเป็นหลัก

ท่านยังได้เสริมว่า ปัจจุบันนี้โลกของเราแม้จะเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกของดิจิทัล หรือนำเอาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลทั้งหลายมาใช้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม สิ่งพิมพ์และเอกสารก็ยังจำเป็นต้องมี เพราะไม่ใช่ว่าเมื่อระบบดิจิทัลเข้ามางานพิมพ์จะหายไปในทันที ประเด็นดังกล่าวนี้ยังต้องใช้เวลาอีกยาวนาน นั่นจึงทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ยังคงให้ความสำคัญกับงานพิมพ์และงานเอกสารอยู่อย่างต่อเนื่อง

RICOH โซลูชันที่ตอบโจทย์

ดร.บุญศุภภะ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ RICOH ในการทำงานมาอย่างต่อเนื่องหลายรุ่น และในปัจจุบันก็ยังคงมีความภักดีต่อแบรนด์ของ RICOH มาโดยตลอด สืบเนื่องจากการใช้งานของทางหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วย 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย โดยจากการใช้งานเท่าที่ผ่านมาของหน่วยงานพบว่า RICOH มีความสามารถและนวัตกรรมที่ดี ตอบโจทย์ความต้องการการใช้งานของบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว นอกจากโซลูชันงานพิมพ์แล้ว ในคณะต่างๆ ก็จะใช้โซลูชันอื่นๆ ของ RICOH ประกอบด้วยเช่นกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ RICOH เป็นแบบในลักษณะการเช่าใช้ โดย ดร.บุญศุภภะ กล่าวว่า ข้อดีของบริการเช่าใช้แบบนี้คือ การที่ช่วยให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องลงไปได้มาก และในกรณีที่มีการอัพเดทผลิตภัณฑ์หรือมีการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามา ทางมหาวิทยาลัยก็สามารถใช้งานเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างทันทีด้วยเช่นกัน

สร้างความประทับใจและคุ้มค่า

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวว่า หากจะพูดไปแล้ว จากการใช้งานของบุคลากรและคณาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยนั้น ยังไม่มีรายละเอียดของปัญหาของตัวเครื่องแต่อย่างใด ซึ่งนวัตกรรมและประสิทธิภาพของ RICOH นั้นทำได้อย่างดี เนื่องจากชื่อเสียงที่มีมาอย่างยาวนานที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไว้ใจ อีกทั้งเรื่องของการบริการที่ได้รับจากทาง RICOH นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ให้บริการดีและมี Service Mind ที่ยอดเยี่ยม ทำให้ทางมหาวิทยาลัยรู้สึกประทับใจในแง่ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับประสิทธิภาพที่ได้รับ นับได้ว่าเป็นความคุ้มค่าที่ได้เลือกใช้