โซลูชันไอทีจากริโก้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและลดภาระการดำเนินงาน

คุณกิตติ เมฆสุวรรณดำรงค์ ผู้จัดการฝ่าย MIS บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เล่าว่า บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 เริ่มต้นทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านพลังงาน และมุ่งเน้นการเติบโตในกลุ่มลูกค้าองค์กรเป็นหลัก ปัจจุบันมีการดำเนินงานใน ธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร โดยธุรกิจหลัก อาทิเช่น ธุรกิจระบบสำรองไฟฟ้า ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจการจำหน่ายเชื้อเพลิง LPG และ LNG และ ธุรกิจท่อส่งส่งน้ำมันที่กำลังจะเริ่ม เป็นต้น

คุณกิตติได้กล่าวว่า ระบบไอทีมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับองค์กร ซึ่งใน PSTC มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ภายในองค์กรทั้งหมด ตั้งแต่ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ระบบอีเมล ระบบการวางแผนเพื่อพัฒนาองค์กร และระบบอื่นๆ

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สิ่งที่ตามมาคือ ฝ่ายไอทีต้องรับภาระอย่างหนัก ทั้งต้องคอยควบคุมระบบต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างราบรื่น ซ้ำยังต้องคอยสนับสนุนผู้ใช้งานในเรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกิดเป็นปัญหาติดขัด เกิดความล่าช้า ปัญหาที่เคยพบจากการการซื้อคอมพิวเตอร์เป็นทรัพย์สินของบริษัทคือ กระบวนการจัดเก็บ ซึ่งต้องมีการทำทะเบียนทรัพย์สินควบคุม มีการจัดหาและจัดเก็บอะไหล่สำรอง ต้องคอยแก้ปัญหา หรือหาอะไหล่มาเปลี่ยนเอง เช่น หากมีฮาร์ดดิสก์เสีย ก็ต้องเสียเวลาดำเนินการต่างๆ เป็นเวลาอย่างต่ำหนึ่งเดือนจนได้อะไหล่มาเปลี่ยน เพราะทั้งหมดนี้มีกระบวนการหลายขั้นตอน ตั้งแต่การยืนยันความเสียหาย การกู้ข้อมูล การประกวดราคาจัดซื้อ ต้องมีการเซ็นอนุมติการซื้อ และรออะไหล่มาส่ง จนทำให้บางครั้งผู้ใช้งานไม่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องกระทบต่อการทำงานในภาพรวมขององค์กร องค์กรจึงมีความจำเป็นต้องมองหาโซลูชันเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

คุณกิตติเล่าต่อว่า ปัจจุบัน PSTC ได้เช่าใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC และ Notebook จากริโก้แทนการซื้อขาดและการบริหารจัดการเองของบริษัท โดยเมื่ออุปกรณ์มีปัญหา PSTC ก็จะใช้เวลาไม่นานในการโทรแจ้งปัญหากับฝ่ายบริการของริโก้ และวันรุ่งขึ้น เจ้าหน้าที่จะเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที ทำให้เกิดความคล่องตัว ส่งผลให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เกิดความพึ่งพอใจโดยรวมกับผู้ใช้งาน ซึ่งสิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายไอทีและลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของฝ่ายไอทีออกไป ลดความกังวลที่ต้องสำรองอะไหล่หรือกังวลว่าอะไหล่จะตกรุ่น หรือทรัพย์สินสูญหาย อีกทั้งกระบวนการจัดซื้อนั้นทำได้ง่าย เพราะทำการเช่าเป็นสัญญารายปี เมื่อหมดประกัน ก็สามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เมื่อต้องการ เพียงแจ้งความประสงค์ไปยังริโก้

นอกจากนี้ ริโก้ยังมีคำแนะนำที่ดีในเรื่องของการบริการ หากมีข้อสงสัยในเรื่องของการใช้งาน เช่น หากต้องทำงานในลักษณะเฉพาะ ริโก้ก็จะแนะนำได้ว่า องค์กรควรต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในลักษณะใดจึงจะตอบโจทย์ความต้องการของบริษัท

และในอนาคต PSTC กำลังมีแผนที่จะจัดทำเกี่ยวกับ PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่รัฐบาลจะบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม ปี 2564 โดยเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ เพราะมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญา และเชื่อมั่นว่า ริโก้จะสามารถช่วยแนะนำโซลูชันหรือระบบที่เหมาะสมในการจัดทำกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย PDPA นี้ได้