โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ มั่นใจในเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันของ RICOH

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (Princ Hospital Paknampo) ในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยโรงพยาบาล 2 แห่งคือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 โดยเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีเตียงคนไข้ให้บริการโรงพยาบาลละ 100 เตียง เปิดให้บริการทางการแพทย์ทั้งกับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประกอบกับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยเป็นหลัก

อีกทั้งทางโรงพยาบาลเองก็มีทีมงานมืออาชีพในสหสาขาวิชาที่สามารถดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลขั้นที่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และการรับรองมาตรฐานกระบวนการคุณภาพ (Hospital Accreditation (HA) of Thailand) จึงมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลจะให้บริการการรักษาที่ดีที่สุด

นายแพทย์บุญชนะ เพชรพลอยงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ได้เล่าให้ฟังว่าทางโรงพยาบาลเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคใหม่ ซึ่งได้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ตอบสนองการทำงานได้อย่างทันท่วงที นอกเหนือจากเทคโนโลยีด้านการแพทย์แล้ว โรงพยาบาลก็ยังมีส่วนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่จะเป็น Digital Hospital

ท่านผู้อำนวยการกล่าวว่า แม้ว่าองค์กรต่างๆ พยายามผลักดันที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดการเอกสารของตนให้ไปเป็นในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมด แต่ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ก็ยังคงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการงานบางประเภทที่ยังจำเป็นต้องเป็นกระดาษ อย่างเช่น ใบยินยอมการรักษาพยาบาล, ใบรับรองแพทย์ หรือ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของ RICOH

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันของ RICOH มาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 4-5 ปีแล้ว โดยใช้ในส่วนงานต่างๆ ของโรงพยาบาลทั้งสองสาขามากกว่า 60 เครื่องที่เกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสารของโรงพยาบาล และจากการใช้งานมาโดยตลอด ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด อีกทั้งในส่วนของการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ของ RICOH ก็รวดเร็ว และมี Service Mind เมื่อประกอบปัจจัยเหล่านี้เข้าด้วยกัน จึงทำให้ทางโรงพยาบาลเชื่อมั่น RICOH มาโดยตลอด

ตอบสนองความคุ้มค่าให้แก่องค์กร

นายแพทย์บุญชนะได้กล่าวถึงเรื่องของความประทับใจกับตัวผลิตภัณฑ์ โดยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง พบว่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันของ RICOH ช่วยให้งานพิมพ์และงานเอกสารต่างๆ มีความคมชัด ในส่วนของการรับบริการจากเจ้าหน้าที่ของ RICOH ก็ทำได้ดี อยู่ในเกณฑ์ที่น่าประทับใจ สร้างความคุ้มค่าต่อการทำงาน และนั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ทั้งสองสาขาเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของ RICOH จากอดีตจนถึงปัจจุบัน