มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สร้างความประทับใจ ทั้งคุณภาพและบริการให้กับทุกส่วนงาน ด้วยโซลูชันจาก RICOH.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย)

มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรและสังคมในระดับภูมิภาคและประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อเป็นกำลังแรงงานที่มีมาตรฐานก่อให้เกิดรายได้สูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจใหม่

พร้อมกันนี้ก็มีการวางแผนในส่วนของยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ทั้งแบบ 20 ปีและ 5 ปี โดยมีพันธกิจหลักอยู่ 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ด้านการบริการด้านวิชาการ และด้านการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่จากพันธกิจและยุทธศาสตร์ในข้างต้น ทำให้ทาง มทร.ศรีวิชัย เล็งเห็นถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุท ซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะผลักดันให้การดำเนินตามแผนเป็นไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมาช่วยสนับสนุนงานต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจ ที่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นคณะที่มีชื่อเสียงในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาบัญชี ที่มีนักศึกษาสนใจเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากและเกินเป้าหมายที่วางไว้

 

ผศ.ชัยนันท์ ได้อธิบายถึงการนำเทคโนโลยีด้านงานพิมพ์มาใช้ที่คณะและส่วนอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างน่าสนใจ โดยปกติแล้วเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ ในส่วนงานของภาคการศึกษามีเป็นจำนวนมาก สำหรับที่คณะบริหารธุรกิจที่ท่านดูแลอยู่นั้นจะใช้งานเอกสารโดยแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกัน ในส่วนแรกเป็นส่วนของสำนักงานที่บุคคลากรในแผนกจะใช้พิมพ์เอกสารทั่วไป ส่วนที่สองจะเป็นส่วนกลางที่อาจารย์ใช้บริการในการพิมพ์เอกสารการเรียนการสอน ข้อสอบ และงานอื่นๆ และส่วนสุดท้ายจะอยูที่สาขาต่างๆ ที่อาจารย์ในสาขาใช้พิมพ์เอกสารประกอบการเรียน เป็นต้น

วางใจเครื่องพิมพ์จาก RICOH

การพิมพ์เอกสารต่างๆ ในปัจจุบันนั้น จะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันและเครื่องพิมพ์ Production Printing ของทาง RICOH เป็นหลัก ท่าน ผศ.ชัยนันท์ กล่าวว่า ได้ทราบถึงประสิทธิภาพและชื่อเสียงของ RICOH มาอย่างยาวนาน ประกอบกับการได้รู้จักกับทีมงานของ RICOH ที่ให้บริการที่ดีและตอบสนองความต้องการของคณะและมหาวิทยาลัยได้ รวมไปถึงฟังก์ชันและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาและอัปเดตอยู่ใหม่ๆ ในทุกปี และทางคณะเองก็ได้ใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆ เหล่านั้นได้โดยตลอด จึงได้ตัดสินใจที่จะยังคงเลือกใช้ RICOH มาอย่างต่อเนื่อง นับถึงปัจจุบันนี้ก็ยาวนานเกือบ 5 ปีแล้ว และยังวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันของทาง RICOH อีกด้วย

เสริมความแข็งแกร่งด้วยบริการโซลูชันด้านไอที

นอกเหนือจากโซลูชันงานพิมพ์แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจทั้งห้าด้าน มทร.ศรีวิชัย ก็ยังได้เพิ่มเติมบริการด้านไอที อินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆ เข้ามาเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่นักศึกษาได้ใช้งาน ทั้งนี้ทาง มทร.ศรีวิชัย ก็ได้ผนึกความร่วมมือกับทาง RICOH เพื่อจัดหาโซลูชันไอทีที่มีความสามารถรองรับกับงานของทาง มทร.ศรีวิชัย ที่จำเป็นในการให้บริการบุคลากรและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ประทับใจทั้งคุณภาพและบริการ

ผศ.ชัยนันท์ ยังได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากทาง RICOH ทั้งในส่วนของงานพิมพ์และบริการด้านไอทีว่า เมื่อพูดถึงแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี อย่างเช่น เครื่องพิมพ์ของ RICOH นั้นจะมีการอัพเดทฟีเจอร์ใหม่อยู่ตลอด และทางมหาวิทยาลัยก็จะมีโอกาสได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆ เหล่านั้นไปด้วยเช่นกัน ส่วนอุปกรณ์และระบบไอทีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ใช้บริการอยู่ ก็เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่ดี สามารถตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญของบริการจากเจ้าหน้าที่และทีมงานของ RICOH ที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาในการใช้บริการโซลูชันได้เป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้ทำให้ทางมหาวิทยาลัยประทับใจทั้งคุณภาพและบริการของ RICOH เป็นอย่างมาก