กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเสริมงานบริการด้วย IT Management & Support Services จากริโก้

ธุรกิจประกันภัยถ้าไม่ปรับตัวให้เป็นไอที ก็ไม่มีทางก้าวหน้าได้ นั่นเป็นวิสัยทัศน์ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หนึ่งในบริษัทประกันภัยชั้นแนวหน้าของไทย ที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ และนำไอทีเข้ามาใช้ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม โดยได้ไว้วางใจให้ริโก้ช่วยดูแลบริการในด้าน IT Management & Support Services

คุณณัฏฐปคัลย์ สลับแสง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กล่าวว่า ไอทีเป็นเครื่องมือหลักที่จะพัฒนาบริการให้ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ เพราะทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนล้วนมีโอกาสเสี่ยงทำให้บริการคุ้มครองผู้ประสบภัยจะต้องครอบคลุมความต้องการ โดยไม่ใช่แค่หลักล้านคน แต่เป็น 70 ล้านคน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทตัดสินใจใช้เทคโนโลยีตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทกลางฯ มีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้บริการสินไหมทดแทน และประกันภัยแก่ผู้เอาประกัน เป้าหมายคือให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริหารจัดการ รวมถึงสร้างบริการใหม่ๆ ที่คิดขึ้นจากพื้นฐานของเทคโนโลยีเป็นหลัก

 

“ในอดีตเริ่มต้นจากเว็บไซต์พัฒนามาเป็นโมบายแอปพลิเคชัน ณ เวลานั้นผู้บริโภคนิยมใช้อะไร เราก็จะพัฒนาโซลูชันให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการ ปัจจุบันเรายังคงพยายามสร้างบริการรูปแบบใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง”

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทกลางฯ ได้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ เช่น การส่งต่อโซลูชันที่มีไปให้ถึงมือลูกค้า โดยอาศัยเครื่องมือที่ทางบริษัท ริโก้ ประเทศไทย จัดหาให้

นอกจากนี้เวลาที่บริษัทต้องการพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ก็จะได้ริโก้เข้ามาช่วยนำเสนอฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทกลางฯ อาจจะไม่ถนัด หรือมีความรู้ค่อนข้างจำกัด

ส่วนใหญ่ความต้องการด้านโซลูชันของบริษัทจะต้องครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ซึ่งกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้พาร์ทเนอร์รายอื่นไม่สามารถทำได้ ในขณะที่ริโก้มีความพร้อม สามารถให้บริการได้ครอบคลุมกับความต้องการ

“โซลูชันไหนที่ต้องการให้บริการในต่างจังหวัด เรามักจะนึกถึงริโก้เป็นอันดับหนึ่ง เพราะ 20 ปีที่ผ่านมา พิสูจน์แล้วว่า ริโก้เชื่อถือได้ แม้ในเขตในต่างจังหวัด”

ปัจจุบัน บริษัทกลางฯ มีสาขาย่อยอยู่ทั่วประเทศทั้งสิ้น 77 สาขา และ 78 ศูนย์บริการตามโรงพยาบาลประจำจังหวัด ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งโซลูชันต้องครอบคลุมไปถึงทั่วทุกบริเวณ เพราะนอกจากอุปกรณ์ดี การให้บริการก็ต้องดีด้วย โดยบริการจากริโก้ที่ใช้นั้น ได้แก่ IT Management & Support Services ในด้าน Device Management ซึ่งเป็นโซลูชันของ Client ที่ได้รับการสนับสนุนจากริโก้ ซึ่งหลักๆ จะเป็นคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊ก รวมถึงอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันอื่นๆ

เขาย้ำว่า เทคโนโลยีช่วยสร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากที่ธุรกิจประกันเคยใช้กระดาษในการจดบันทึก เปลี่ยนมาเป็นการบันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งบริษัทกลางฯ นับเป็นบริษัทแรกๆ ที่ทำได้แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาในประเทศไทย ทำให้ลดปัญหาความซ้ำซ้อน และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างมาก

ที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ รวมถึงใช้สแกนเนอร์เพื่อเข้ามาช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษให้ได้มากที่สุด ซึ่งการสแกนเอกสารเป็นไฟล์บันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ช่วยให้งานบริการลูกค้าทำได้เร็วขึ้น การอนุมัติเคลม สั่งจ่ายทำได้ทันที ไม่ต้องรอส่งเอกสารทางไปรษณีย์เข้ามายังส่วนกลาง

รูปแบบการขายที่ใช้วิธีบันทึกข้อมูลในระบบ ทำให้สามารถออกกรมธรรม์ให้กับลูกค้าได้ทันที ช่วยเพิ่มยอดขายขึ้นตามลำดับ ซึ่งการให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ และช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีที่ลูกค้าประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับบริการรักษาในโรงพยาบาลได้ทันที เพียงแค่แจ้งทะเบียนรถและเลขที่บัตรประชาชน ก็ได้รับสิทธิ์การรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เอกสาร

“การนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้เราสามารถรองรับปริมาณความต้องการบริการที่มหาศาลได้ ต่างจากในอดีตที่ขายได้เกิน 1 ล้านถือว่าเก่ง แต่บริษัทกลางฯ ขายได้เกิน 15 ล้านต่อปี” เขากล่าวและให้ข้อมูลว่า สถิติการจดทะเบียนต่อภาษีในแต่ละปีของกรมการขนส่งอยู่ที่ 20 กว่าล้านคัน มี พรบ. อยู่กับบริษัทกลางฯ 15 ล้านคันที่เป็นรถจักรยานยนต์ สถิติการเกิดอุบัติ 1 ล้านเคสต่อปี มี 4 แสนกว่าเคสทีใช้บริการ พรบ. กับบริษัทกลาง โดยข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่รับแจ้งจากทั่วประเทศทั้งหมด ถูกรวบรวมและเผยแพร่บนเว็บไซต์สาธารณะ

อย่างไรก็ตาม เขามองว่า ริโก้มีโซลูชันที่หลากหลายและน่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ Digital Transformation และเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นในช่วง COVID-19 ซึ่งทางบริษัทเองก็มีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีที่มีไปปรับใช้งานร่วมกันโดยไม่ได้จำกัดที่ฮาร์ดแวร์ แต่มองถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ด้วย

ในอนาคต บริษัทกลางฯ มีเป้าหมายที่จะปรับธุรกิจให้อยู่บนเป็นดิจิทัลเพลตฟอร์ม ซึ่งอยู่ในช่วงศึกษาข้อมูลเพื่อเปลี่ยนตัวเป็น Digital Insurance ซึ่งยังต้องการคำแนะนำจากทางพาร์ทเนอร์อย่างริโก้อีกมาก โดยเฉพาะการเลือกใช้เทคโนโลยีภายใต้การลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้มีกำลังมากพอในการแข่งขันกับคู่แข่งซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่มาจากต่างประเทศได้ โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาจุดแข็งเสริมงานบริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจกำลังมองหา