“โรงเรียนสุคนธีวิทย์” มุ่งเปิดโอกาสการใช้เทคโนโลยีให้นักเรียน และบุคลากรต่างๆ ภายในโรงเรียน

ทาง RICOH ได้รับเกียรติจากคุณธนิต พณิชยกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ในการให้สัมภาษณ์ถึงความประทับใจในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจาก RICOH พร้อมเปิดเผยทัศนคติการสร้างความคุ้นเคยทางเทคโนโลยีให้กับบุคลากรต่างๆ ภายในโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

แน่นอนว่าโรงเรียนสุคนธีรวิทย์มีหน้าที่จัดการการศึกษา โรงเรียนจึงอยากที่จะนำสิ่งใหม่ๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เท่าทันโลกมาใช้ในโรงเรียน หาก RICOH สามารถทำตรงนี้ได้ แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ข้างหน้าที่ล้ำยุค และทันสมัยกว่านี้ และ RICOH สามารถจัดหามาให้ได้ ทางโรงเรียนก็ยินดีที่จะใช้บริการ RICOH อย่างแน่นอน

การใช้งานของผลิตภัณฑ์และการบริการจาก RICOH

การใช้งานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ครูและนักเรียน ในส่วนของครูนั้น ใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ทางผู้บริหารโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อความสะดวกสบายในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นที่น่าพอใจ เพราะครูได้รับความสะดวกสบาย เพียงเข้าไปในห้อง พร้อมกับนำโน้ตบุ๊กไป 1 เครื่อง และเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียง ก็สามารถที่จะดึงสื่อการสอนมาใช้ได้อย่างสะดวกสบาย โดยที่ไม่ต้องนำโปรเจคเตอร์เข้าตามแต่ละห้อง ส่วนนักเรียนก็ได้รับความสะดวกสบายในส่วนของ YSoft ที่สามารถใช้บัตรเพียงใบเดียวในการซื้ออาหาร พิมพ์งาน โดยที่พวกเขาสามารถเติมเงินเอง และดูแลตัวเองได้ หากพวกเขาอยากที่จะพิมพ์งาน หรือค้นคว้าข้อมูลใด ก็ใช้ได้สะดวกสบายตลอดตามเวลาที่ทางโรงเรียนจำกัดไว้ให้

ทางโรงเรียนยังไม่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารในยุคแรกๆ เพราะฉะนั้นการถ่ายเอกสารก็จะทำให้เกิดกระดาษที่สิ้นเปลืองมาก ตอนหลังจึงใช้ระบบ YSoft ที่มาควบคุมการใช้งานนี้ เพราะฉะนั้น คุณครูที่ใช้งานการถ่ายเอกสารเพื่อการสอนก็จะมีโควตาในการพิมพ์ หากเกินจากนั้น ครูจะต้องเติมเงิน และใช้เอง ในส่วนของนักเรียนนั้น สิ่งที่สำคัญคือ

อยากให้พวกเขาได้ใช้เทคโนโลยี ในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยได้หันมาใช้ระบบนี้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือทางอื่นๆ ส่วนหนึ่งคือ ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี โดยทาง RICOH เป็นผู้เสนอและแก้ปัญหาให้ บางทีหากทางโรงเรียนมีปัญหาที่ต้องการทางออกก็จะเลือกปรึกษากับทาง RICOH ก่อน ยกตัวอย่างเช่น โปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียงที่อยู่ในห้องเรียน ในส่วนของเครื่องเสียงที่ใช้ในโดมกิจกรรม (ระบบเสียงนอกอาคารเรียน) ก็ให้ RICOH มาเป็นที่ปรึกษา และให้บริการติดตั้ง

นอกจากนี้ยังมีเครื่องปรับอากาศที่เพิ่งเปลี่ยนไป ซึ่งก็ได้ทาง RICOH มาช่วยให้คำปรึกษา และหาทางออก และบริการดูแลทางโรงเรียนเป็นอย่างดี

หัวใจสำคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีในโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

เหตุผลสำคัญในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ภายในโรงเรียน นอกจากจะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้บุคลากรต่างๆแล้ว สิ่งหนึ่งที่เป็นแก่นของการก้าวเข้าสู่โลกเทคโนโลยีของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ คือ การเปิดโอกาสให้ทั้งครู และนักเรียน ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ล้ำหน้าอยู่เสมอ จากแต่ก่อนที่ทางโรงเรียนใช้คอมพิวเตอร์แบบซื้อขาด หรือซื้อมาใช้และดูแลเอง จากนั้นเมื่อผ่านไป 4-5 ปี เทคโนโลยีที่เก่าก็เปรียบเสมือนขยะ ด้วยการที่ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสามารถ และความเชี่ยวชาญของ RICOH ดังนั้นทางโรงเรียนจึงเลือกที่จะปรึกษากับทาง RICOH ว่ามีโซลูชันใดบ้างที่จะทำให้นักเรียนโรงเรียนสุคนธีรวิทย์สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อยู่ตลอดเวลา โดยคุ้มค่าเงินลงทุนที่สุด ซึ่งทางโรงเรียนมองว่าสิ่งสำคัญที่โรงเรียนมองหา และ RICOH สามารถตอบโจทย์ในจุดนั้นได้ คือ การดูแล Customer Relationship หรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของลูกค้า ด้วย RICOH คำนึงถึง Customer Experience ในการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ

ความเชื่อมั่นของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ต่อ RICOH

มาถึง ณ วันนี้ ทางโรงเรียนมั่นใจในศักยภาพของ RICOH ว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอน ทั้งในแง่ผลิตภัณฑ์ บุคลากร และการบริหารจัดการซึ่งมีคุณภาพ ทำให้ทางโรงเรียนมั่นใจว่า RICOH สามารถที่จะดูแลโรงเรียน และนักเรียนของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ต่อไปได้อย่างมีคุณภาพเช่นกัน