สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์ ด้วยโซลูชันจาก RICOH

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์สำคัญในการให้บริการด้านการออมทรัพย์แก่ข้าราชการครู โดยมีวิสัยทัศน์ที่สำคัญก็คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำที่มั่นคง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สู่มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ โดยมีพันธกิจสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้ตรงตามวิสัยทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตรงตามมาตรฐานและตามหลักธรรมาภิบาล, การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก, เสริมสร้างการลงทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์, การพัฒนาอาคารสถานที่ต่างๆ ให้ทันสมัย, การเสริมสร้างทักษะแก่บุคลากร และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี มีการพัฒนาองค์กรตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามก็ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารจัดการเอกสารที่ยังเป็นส่วนเชื่อมโยงของทั้งภายนอกและภายใน และเป็นสิ่งจำเป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีมาโดยตลอด

คุณบัญชา เสมากูล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ได้อธิบายให้ฟังว่า งานด้านเอกสารนับเป็นสิ่งสำคัญของทางสหกรณ์ฯ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญา เอกสารทางธุรกิจและธุรการต่าง ปัจจุบันมีสมาชิกรวมๆ แล้วกว่า 7,000 ท่าน ซึ่งจะมีเอกสารหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา โดยเอกสารต่างๆ จำเป็นต้องมีความละเอียดและคมชัดและที่สำคัญต้องทำงานได้อย่างรวดเร็ว

เลือกใช้โซลูชัน RICOH เพื่องานที่ดีกว่า

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีกล่าวว่า ที่ผ่านมาก็มีการใช้งานเครื่องพิมพ์อยู่เช่นกัน โดยเป็นไปในลักษณะเช่าใช้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาให้กับผู้ใช้งานก็คือ เครื่องที่นำมาใช้นั้นเป็นเครื่องถ่ายเอกสารเก่า (มือสอง) ทำให้เกิดปัญหาในการถ่ายเอกสาร ซึ่งมักจะเกิดการขัดข้องเป็นประจำ อีกทั้งยังต้องมีการซ่อมแซมอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การให้บริการก็มีความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากมีทีมงานไม่เพียงพอ ทำให้การจัดการด้านเอกสารเกิดหยุดชะงัก (บางทีต้องรอถึง 1-2 วันในการแก้ไขปัญหา) นับเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายให้แก่สหกรณ์เป็นอย่างมาก ส่วนในแง่ของการพิมพ์นั้น เจ้าหน้าที่ต่างๆ จะต้องใช้เครื่องพิมพ์ของแผนกตนเอง ส่งผลให้ต้องลงทุนในการซื้อเครื่องพิมพ์แยก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการซื้อเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมอีกด้วย

จากปัญหาและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี มองหาโซลูชันในการถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ใหม่ โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Production Printing และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันจากทาง RICOH ที่เข้ามาแก้ปัญหาในสิ่งที่เคยเกิดกับสหกรณ์ โดยการใช้งานเครื่องพิมพ์ Production Printing รุ่น RICOH Pro 8200S นั้นเน้นการถ่ายเอกสารเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีความรวดเร็วและมีความคมชัด อีกทั้ง RICOH ได้ให้บริการโดยใช้เครื่องใหม่ ทำให้ไม่มีปัญหาอย่างเช่นในอดีต ในส่วนของเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันที่นำมาใช้นั้น พนักงานของสหกรณ์สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันได้ร่วมกัน ช่วยลดภาระการซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับแต่ละแผนกลง รวมถึงส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาก็ลดลงตาม

สร้างความคุ้มค่าได้อย่างน่าประทับใจ

คุณบัญชาได้กล่าวถึงความคุ้มค่าที่ได้รับจากทาง RICOH ไว้อย่างน่าสนใจ โดยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ เครื่องพิมพ์ที่มีความใหม่กว่าและมีประสิทธิภาพในการพิมพ์ที่สูงและความคมชัดของรายละเอียด (ในขณะที่ลงทุนเท่าเดิมกับเครื่องเก่าในอดีต) อีกทั้งเครื่องของ RICOH มีการทำงานได้หลากหลาย มีความเป็นมัลติฟังก์ชัน ใช้ในการถ่ายเอกสาร การพิมพ์ การสแกน และอื่นๆ นอกจากนั้น การให้บริการจากทางเจ้าหน้าที่ของ RICOH นั้นให้บริการได้อย่างยอดเยี่ยมมาก หมั่นคอยดูแลบำรุงรักษา และให้ความรู้ รวมถึงอัปเดตข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีให้กับสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดจึงทำให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี รู้สึกประทับใจกับ RICOH และใช้งานมาอย่างยาวนานหลายปี