มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาระบบการจัดการเอกสาร พร้อมเชื่อมโยงระบบไอทีที่ยอดเยี่ยมด้วยโซลูชันจาก RICOH

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในภาคใต้ โดยตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในชุมชน อีกทั้งยังสามารถผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงสังคม หรือเชิงพาณิชย์ได้ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้นแล้วมหาวิทยาลัยทักษิณแห่งนี้ ยังได้ร่วมพัฒนาในส่วนของการทำนุศิลปะ วัฒนธรรม และเป็นส่วนสำคัญอย่างมากของมหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือกับทางกรมศิลปากรที่ให้งบประมาณเพื่อการสร้างอาคารที่ชื่อว่า หอเปรมดนตรี เป็นหอดนตรีที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของเมืองไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นการการันตีความสำคัญของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้อย่างดีเยี่ยม

ดร.กิตติธัช คงชะวันผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า พันธกิจที่ดำเนินตามวิสัยทัศน์ในข้างต้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในส่วนของมหาวิทยาลัยที่ต้องปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตามในภาคของการพัฒนานิสิตนักศึกษาและการเรียนการสอน ทางมหาวิทยาลัยทักษิณก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นความเข้มข้นของการเรียนการสอนจากคณะต่างๆ เช่น มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ฯลฯ รวมถึงการสร้างเสริมกิจกรรมให้กับนิสิต นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีกิจกรรมและชมรมมากกว่า 100 ชมรม และทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีที่จะสนับสนุนอย่างยิ่ง

เลือก RICOH เพื่อแนวทางจัดการเอกสารให้เป็นระบบ

มหาวิทยาลัยทักษิณดำเนินตามนโยบายในส่วนของการจัดการเอกสารเป็นสองแบบ คือ ใช้แบบที่เป็นดิจิทัล เช่น การส่งอีเมล์หรือการส่งไฟล์งาน เป็นต้น และนโยบายในการพิมพ์เอกสารก็ยังคงไว้อยู่คู่กัน โดยการพิมพ์เอกสารต่างๆ มีเป็นจำนวนมหาศาล ในแต่ละปีก็มีการใช้มากขึ้นในทุกๆ การทำงาน เช่น การเตรียมการสอน การจัดทำเอกสารงานวิจัย เอกสารการสอน และข้อสอบ เป็นต้น โดยใช้เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารเป็นจำนวนมากเป็นเงาตามตัว

ดร.กิตติธัชเสริมต่อไปว่า การพิมพ์และถ่ายเอกสารของทางมหาวิทยาลัยที่มากขนาดนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารที่มีประสิทธิภาพประกอบกับชื่อเสียงขององค์กรที่เป็นที่ยอมรับในวงการมาอย่างยาวนาน นั่นจึงเป็นที่มาที่ได้พิจารณาการใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ของทาง RICOH ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน อีกทั้งที่ผ่านมา การให้บริการจากเจ้าหน้าที่ของทาง RICOH ได้ให้บริการเป็นอย่างดี คอยดูแลทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท่านผู้ช่วยอธิการบดียังได้กล่าวถึงระบบไอทีที่ใช้ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้ทำการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ได้ปรึกษากับทางทีมงานของ RICOH ในการจัดหาโซลูชันด้านคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยท่านผู้ช่วยอธิการบดีบอกว่า เป็นสิ่งสำคัญและเป็นประโยชน์มากที่ได้ทำงานร่วมกับ RICOH เพราะมีการบริการที่ดีและเข้าใจความต้องการของทางมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

ให้ความคุ้มค่าทั้งคุณภาพและบริการ

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิณที่เป็นเหมือนแรงผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการงานเอกสารต่างๆ ซึ่งการใช้งานโซลูชันด้านการพิมพ์ของ RICOH ทำให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่จุดหมายได้อย่างเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพงานพิมพ์ที่ตรงตามความต้องการ ตัวเครื่องมีความใหม่และอัปเดตฟีเจอร์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ของ RICOH ทั้งในส่วนของงานพิมพ์ และในการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และไอทีในส่วนงานต่างๆ ยิ่งเป็นความคุ้มค่าที่มหาวิทยาลัยทักษิณประทับใจเป็นอย่างสูง