โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า ด้วยเครื่องพิมพ์ Production Printing จาก RICOH

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานราชการที่ให้บริการด้านการพิมพ์ทั้งงานของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอง หรือแม้กระทั่งงานพิมพ์ที่มาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ให้บริการที่ดีในราคายุติธรรม โดยบริการด้านการพิมพ์ของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเน้นคุณภาพงานพิมพ์เป็นหัวใจหลัก ให้ความสำคัญกับเครื่องพิมพ์เพื่อผลงานที่ดีที่สุด

โดยในระยะที่ผ่านมา กิจการโรงพิมพ์เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการแก่คณาจารย์-นักศึกษามาโดยตลอด นอกเหนือจากการให้บริการด้านงานพิมพ์แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเองแล้ว ก็ยังเปิดให้บริการกับลูกค้าภายนอกได้เข้ามาใช้บริการด้วยเช่นกัน

พัฒนาเพื่อรองรับกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง

คุณพิษณุ นภากร รองผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิบายให้ฟังว่า การให้บริการด้านงานพิมพ์ในยุคใหม่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดิมนั้นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการให้บริการเครื่องพิมพ์ในลักษณะแบบออฟเซ็ท โดยงานพิมพ์ในลักษณะดั้งเดิมนี้ มีข้อดีก็คือให้คุณภาพงานพิมพ์ที่สวยงาม แต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่การพิมพ์แต่ละครั้ง ต้องพิมพ์ครั้งละจำนวนมากเพื่อความคุ้มค่าในการพิมพ์ และเนื่องจากต้องพิมพ์จำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการพิมพ์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แต่ถึงอย่างนั้น ความต้องการก็เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ลูกค้ายังคงต้องการคุณภาพของงานพิมพ์ที่มีความละเอียดที่สวยงาม แต่ก็ต้องการความเร็วในงานพิมพ์ ในขณะที่สามารถพิมพ์งานในปริมาณน้อยได้ นั่นจึงเป็นที่มาของการตัดสินใจหาเครื่องพิมพ์แบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง

เลือก RICOH เป็นเพื่อนคู่ใจ

ก่อนหน้าที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดิจิทัลจากทาง RICOH นั้น โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ยังคงใช้งานเครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ท ในลักษณะแบบ short run เพื่อแก้ปัญหางานพิมพ์จำนวนน้อย (ประมาณ 300 เล่ม) แต่ต้องการความเร็วในการพิมพ์ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องต้นทุนในการผลิตที่สูง ส่งผลให้ราคาสูงตามไปด้วย ดังนั้นทางโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้มีการพูดคุยกับ RICOH เพื่อนำโซลูชันเครื่องพิมพ์ดิจิทัลเข้ามาใช้งาน ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ที่สามารถทำงานได้มีความละเอียดและคุณภาพระดับดีเยี่ยม และให้ความเร็วในการพิมพ์ โดยลดระยะเวลาการพิมพ์เดิมที่ใช้เวลาในการพิมพ์ราวๆ 5-6 วันต่องาน มาเหลือแค่ 1-2 วัน เป็นต้น

คุณพิษณุ แจ้งว่าหลังจากได้ผลิตภัณฑ์ RICOH Pro 8110S และ RICOH Pro C7210SX เข้ามาประจำการที่โรงพิมพ์ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถขยายการให้บริการงานพิมพ์ได้มากขึ้นกว่าเดิม และทำงานได้เร็วขึ้น ลดจำนวนวันในการพิมพ์ให้เหลือน้อยลงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเช่นเดิม นอกจากนั้นแล้ว ด้วยเครื่องพิมพ์ RICOH Pro C7210SX ที่มีประสิทธิภาพและในแง่ของหมึกพิมพ์สีพิเศษ ได้แก่ สีขาว สีเคลียร์ สีเหลืองสะท้อนแสง สีชมพูสะท้อนแสง และสีแดงล่องหน รวมถึงการพิมพ์ลงวัสดุพิมพ์ที่หลากหลายได้ ทำให้สามารถพิมพ์งานที่มีความแตกต่างกับโรงพิมพ์อื่นๆ ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์งานพิมพ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า

สร้างประโยชน์คืนกลับแก่โรงพิมพ์

จากโรงพิมพ์ที่มีลักษณะรูปแบบการพิมพ์แบบเดิมมาเนิ่นนาน แต่วันนี้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พลิกโฉมรูปแบบการให้บริการงานพิมพ์แบบใหม่ด้วยเครื่องพิมพ์ RICOH ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถสร้างประสบการณ์การพิมพ์ให้กับลูกค้าใหม่ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์งานที่ใช้เวลาในการพิมพ์ที่เร็วขึ้น แต่ยังคงให้ประสิทธิภาพและความละเอียดที่ดีกว่า ซึ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ในอดีตได้ นับว่าช่วยตอบโจทย์การทำงานได้อย่างดี อีกทั้งยังสามารถสร้างงานพิมพ์ที่พิเศษกว่าเดิม นอกจากนั้นแล้ว ในด้านการให้บริการจากทีมงานของ RICOH นั้น คุณพิษณุบอกว่า เป็นการบริการที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่ง การให้ข้อมูล และการช่วยเหลือ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นบริการที่ดีเยี่ยม เมื่อพิจารณาในทุกๆ ประเด็นร่วมกันแล้ว เครื่องพิมพ์ RICOH จึงตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิผล