บริหารความเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนให้ได้มาตรฐาน
เพื่อธุรกิจที่แข็งแกร่ง
และยั่งยืน

3 people discussing, presumably regarding assessment services

บริการประเมินความเสี่ยง (Assessment Services) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสำรวจเพื่อมองหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัย รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของระบบในปัจจุบัน และการสร้างความมั่นใจว่าการทำงานของระบบภายในองค์กรนั้นเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่จำเป็น และมีความปลอดภัยในระดับสูงสุดอยู่เสมอ การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจะทำให้คุณมองเห็นโครงสร้างการรักษาความปลอดภัยในภาพรวม คุณจึงมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจด้านการจัดสรรทรัพยากรและการลงทุนเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

มาดูกันว่าการบริการประเมินความเสี่ยงของระบบใน 2 ด้าน ทั้งการประเมินความปลอดภัยและการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่างๆ ไปพร้อมกันนั้นช่วยให้ระบบไอทีของคุณปลอดภัย พร้อมปกป้องข้อมูลเป็นส่วนตัว และเป็นไปตามกฎระเบียบที่จำเป็นตามมาตรฐาน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร
บริการ Assessment Services ของเรา

A laptop being plugged in with an ethernet cableBlue ribbon outline

Security Assessments

การตรวจสอบและประเมินการทำงานของเครือข่ายทั้งภายในและบริเวณรอบนอก (perimeter network) อย่างสม่ำเสมอถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยของระบบ ซึ่งในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งด้านการรักษาความปลอดภัยระบบขององค์กรนั้น จำเป็นจะต้องสำรวจทั้งตัวระบบและกระบวนการทั้งหมดอย่างรอบคอบและเป็นระบบ เพื่อบ่งชี้จุดที่มีความเสี่ยงและอาจกลายเป็นช่องโหว่ในระบบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการริเริ่มแผนการแก้ไขให้ปลอดภัย

ความเชี่ยวชาญและความสามารถด้านเทคโนโลยีของริโก้ทำให้เราสามารถมองหาช่องโหว่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในระบบ คุณจึงสามารถปกป้องและบริหารจัดการธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถชี้จุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในทันทีและจุดที่มีความปลอดภัย ซึ่งการพบจุดอ่อนภายในระบบก่อนที่จะตกเป็นเป้าหมายนั้นเป็นการเสริมความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายและลดความเสี่ยงอันเกิดจากการคุกคามที่เป็นอันตรายได้

การประเมินความปลอดภัยทำงานอย่างไร

วิศวกรด้านความปลอดภัยไซเบอร์ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ประเมินความปลอดภัย เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของระบบเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปเป็นรายงานที่ประกอบด้วยข้อมูลในมิติต่างๆ เช่น
 • ความปลอดภัยที่บริเวณรอบนอกเครือข่าย (Perimeter)
 • ความปลอดภัยของเครือข่ายและ Wifi
 • ความปลอดภัยของเว็บหรืออินเทอร์เน็ต
 • ความปลอดภัยของระบบอีเมล
 • ความปลอดภัยของข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้
 • ซอฟต์แวร์ที่เข้าไปทำงานภายในระบบของธุรกิจ
 • โซลูชัน Microsoft Windows Security สำหรับเซิร์ฟเวอร์ โน้ตบุ๊ก และคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป

 

Icon - Know your vulnerabilities 

รู้ทันทุกช่องโหว่ก่อนถูกโจมตี


Security Compliance Audit

ไม่เพียงแต่ธุรกิจของคุณจะต้องมีระบบการทำงานที่ปลอดภัยเท่านั้น แต่การดำเนินธุรกิจของคุณยังจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดภายในอุตสาหกรรมของคุณอีกด้วย ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวอาจไม่ใช่เพียงการวัดคุณภาพตามมาตรฐานเท่านั้น แต่ในหลายๆ ครั้งอาจหมายถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอีกด้วย เพื่อให้กลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง สิ่งที่สำคัญกว่าคำถามที่ว่า ‘เรามีมาตรการแก้ไขสถานการณ์เมื่อถูกโจมตีอย่างไร’ คือคำถามที่ว่า ‘เราจะป้องกันการโจมตีอย่างไร’ มาตรการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพโดยส่วนใหญ่ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ การตอบสนอง และการกู้สถานการณ์เมื่อเกิดการละเมิดความปลอดภัยขึ้นแล้วเท่านั้น แต่ต้องให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นด้วย

ริโก้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ (audit) ด้านความสอดคล้องตามข้อกำหนดความปลอดภัยโดยเฉพาะ โดยเราให้บริการตรวจสอบในแง่มุมต่างๆ อย่างครอบคลุม รอบด้าน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของธุรกิจ และปกป้องข้อมูลอันมีค่าของคุณได้จริง พบมาตรการเพื่อความปลอดภัยไซเบอร์ที่แตกต่างอย่างเหนือชั้นในราคาที่คุณเอื้อมถึงด้วย Cyber Essentials Plus ที่จะช่วยให้ระบบไอทีภายในธุรกิจปลอดภัย ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

A person using a keyboardBlue ribbon outline

 

Icon - Keep cyberattacks out 

ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ พร้อมตรวจสอบ
เสริมเกราะป้องกัน ให้คุณมั่นใจได้เสมอกลยุทธ์จัดการ
ความปลอดภัยไซเบอร์ที่ดีเป็นอย่างไร

 person using a laptop

ปัจจุบันการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์เป็นเรื่องของการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะต้องมีความยืดหยุ่น สามารถรับมือภัยคุกคามที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา การตรวจสอบและอัปเดตระบบเป็นประจำจะทำให้คุณมีกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องทรัพยากรขององค์กรและช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น

แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่ากลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของคุณนั้นไม่มีจุดอ่อน เรามาดู 4 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยให้ระบบความปลอดภัยของคุณสอดคล้องตามข้อกำหนดอย่างครอบคลุมกัน


4 ขั้นตอนเพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบ

ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่คุณมี

การตรวจสอบระดับความปลอดภัยไซเบอร์ของคุณเองจะทำให้คุณสามารถบ่งชี้จุดที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงลดการใช้เครื่องมือที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นได้ ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจถึงที่มาของภัยคุกคามและนำโซลูชันที่เหมาะสมเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว วิธีนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงความปลอดภัยของระบบและสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ เราพบว่าลูกค้าหลายรายยังเลือกที่จะใช้โซลูชันรักษาความปลอดภัยเดิมๆ ซึ่งอาจเคยใช้ได้ผลในอดีต แต่ไม่อาจช่วยพวกเขาให้ปลอดภัยในยุคดิจิทัลเช่นปัจจุบันได้อีกต่อไป เครื่องมือเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงไม่สามารถป้องกันการโจมตีช่องโหว่ที่ยังไม่เคยถูกค้นพบมาก่อน (zero-day threat) ได้ ดังนั้นคุณจึงต้องมองภาพของธุรกิจให้ชัดเจนเพื่อเลือกโซลูชันที่เหมาะที่สุด รวมถึงปรับเปลี่ยนการทำงานเชิงกลยุทธ์ และเลือกลงทุนอย่างชาญฉลาด

A persons glasses reflecting their monitorBlue ribbon outline
A person watching some streaking lights go byBlue ribbon outline

เสริมความปลอดภัยทางไซเบอร์

ในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ คุณจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีและโซลูชันต่างๆ ที่หลากหลายมาใช้งานให้ครอบคลุมทุกช่องโหว่ในระดับรากฐาน หากภัยคุกคามพัฒนาขึ้น ระบบของคุณก็ต้องพัฒนาตามไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เกิดขึ้นในองค์กรจำเป็นต้องอาศัยการทำงานอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) คุณจะต้องคอยตรวจสอบ เฝ้าระวังติดตาม รวมถึงจัดการอบรมและบริหารการเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในองค์กร

คุณอาจพิจารณานำโซลูชันด้านต่างๆ มาใช้ภายในองค์กร เช่น

 • ความปลอดภัยที่บริเวณรอบนอกเครือข่าย (Perimeter)
 • การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ปลายทาง (Endpoint)
 • การสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบ
 • โปรโตคอลสำหรับการยืนยันตัวตน
 • การเฝ้าระวังภัยคุกคามแบบเรียลไทม์
 • ข่าวกรองด้านภัยคุกคาม

ต้องทดสอบก่อนเสมอ

แนวคิดในการทดสอบความปลอดภัยระบบอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกบริษัทที่กำลังเปลี่ยนแปลงสู่การใช้ระบบดิจิทัล การนำเทคโนโลยีแอปพลิเคชันใหม่ๆ เข้ามาใช้งานภายในองค์กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบไอที หรือการควบรวม-เข้าซื้อกิจการใหม่นั้นมีประโยชน์ต่อองค์กรเสมอ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจนำมาสู่การเปิดช่องโหว่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาโจมตีและหาประโยชน์จากองค์กรได้ ซึ่งการป้องกันสามารถทำได้โดยการทดสอบระบบเชิงรุกเพื่อค้นหาและปิดช่องโหว่ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเปลี่ยนแปลง

เราพบว่าในหลายๆ ครั้ง องค์กรเลือกที่จะลดขั้นตอนการทดสอบเหล่านี้ลงเพื่อต้องการเปลี่ยนไปใช้ระบบหรือโซลูชันใหม่ในระยะเวลาสั้นๆ แม้ว่าจะมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำงานได้จากทุกที่อย่างรวดเร็ว แต่การเริ่มใช้งานเทคโนโลยีใหม่โดยไม่มีการทดสอบอย่างเข้มงวดเสียก่อน อาจทำให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมไซเบอร์จากการวางระบบที่รัดกุมไม่เพียงพอได้

A person using a keyboardBlue ribbon outline
2 people discussing presumably assessment servicesBlue ribbon outline

วิเคราะห์และพิจารณาการจัดการทรัพยากรอย่างรอบคอบ

การโจมตีทางไซเบอร์มีอัตราที่สูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้องค์กรหลายแห่งจ้างบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อรับมือภัยคุกคามดังกล่าว ทำให้ตลาดขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจากข้อมูลในปี ค.ศ. 2022 (ICS)2 Cybersecurity Workforce Study เราขาดแคลนบุคลากรไอทีที่มีทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ถึง 3.4 ล้านคนทั่วโลก

ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือการตรวจสอบและทบทวนทรัพยากรที่คุณมี โดยระบุจุดที่คุณต้องการความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ และพิจารณาว่าการจ้าง Outsource เพื่อเข้ามาดูแลในจุดดังกล่าวเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่อย่างไร

Ricoh Cybersecurity
เพื่อนคู่คิดเพื่อธุรกิจปลอดภัย

 
การเลือกพาร์ทเนอร์ที่ใช่เพื่อเข้ามาช่วยดูแลระบบองค์กรถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการปกป้องธุรกิจจากความเสี่ยงในการถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่แพร่ระบาดและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมของเราที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า ได้ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับลูกค้าทั่วโลกมากมายทั้งในภาครัฐและเอกชน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เหนือกว่า ซึ่งจะช่วยปกป้องธุรกิจ พร้อมรับมือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทำไมต้องริโก้

ริโก้เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านบริการดิจิทัล กระบวนการอัตโนมัติ และโซลูชันเพื่อการจัดการข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ ด้วยประวัติอันยาวนานกว่า 85 ปีในการบ่มเพาะความรู้และขีดความสามารถขององค์กร ทำให้ริโก้สามารถช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างที่ทำงานแบบดิจิทัลโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเรา ริโก้มอบความเชี่ยวชาญและบริการที่จะช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ตาม

Icon - clipboard

การให้คำปรึกษาและการออกแบบ

เราทำงานร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและอุปสรรคของพวกเขา

Icon - build and deploy mockup

การสร้างและวางระบบ

เราสร้างโซลูชันที่ใช่ และติดตั้งให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

Icon - manage and support cog icon

การจัดการและซัพพอร์ต

เราจัดการและซัพพอร์ตการใช้งานโซลูชันที่ติดตั้งและสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีในเชิงรุก


IT worker checking a device screen in a server roomBlue ribbon outline

Ricoh Professional & Managed Services

Professional & Managed Services โซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจทั้งในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้ ธุรกิจของคุณจะพร้อมรับมือความต้องการด้านไอทีในทุกมิติแบบครบวงจร ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยดูแลระบบและเครือข่ายของคุณให้ทันสมัย ปลอดภัย และทำงานได้อย่างราบรื่นไร้กังวล 

บริการ Oursourcing เพื่อการจัดการเครือข่าย การดูแลเซิร์ฟเวอร์ การสำรองและกู้คืนข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยให้คุณลดต้นทุน รวมถึงช่วยดูแลความเสี่ยงแทนการจ้างพนักงานไอทีภายในองค์กร ให้บริการ Professional & Managed Services จากริโก้ดูแลแทนคุณ เพราะเทคโนโลยีไม่ควรหยุดยั้งให้คุณเติบโต

เรียนรู้เพิ่มเติม


Ricoh
ติดต่อเรา
คุยกับผู้เชี่ยวชาญจากริโก้

ให้ริโก้ช่วยคุณในการเสริมความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยไซเบอร์แบบครบวงจร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรสอดคล้องตามข้อกำหนดในยุคใหม่ และปกป้องธุรกิจของคุณให้ปลอดภัยในโลกดิจิทัล

ติดต่อเรา