RICOH Always Current Technology

อัปเดตเครื่องมัลติฟังก์ชันริโก้ด้วยการดาวน์โหลดคุณสมบัติล่าสุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดให้แก่กระบวนการจัดการเอกสาร


Smart Fax V2.1 Update

1 การตั้งค่า Fax Job Priority

เพื่อไม่ให้งานแฟกซ์และงานพิมพ์ปะปนกัน ผู้ใช้สามารถจัดลำดับในการพิมพ์แฟกซ์ได้ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์แฟกซ์หลังจากที่พิมพ์งานปัจจุบันเสร็จแล้ว หรือรับ/ส่งแฟกซ์ก่อน แล้วจึงค่อยพิมพ์งานอื่นทีหลัง

โปรดติดต่อวิศวกรบริการเพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้


Smart Fax V2.0 Update

1  การปรับปรุงคำอธิบายข้อผิดพลาดในรายงานของฟังก์ชัน Fax 

คำอธิบายของข้อผิดพลาดต่างๆ ในรายงานของฟังก์ชัน Fax ได้รับการปรับปรุงให้มีความละเอียดและเข้าใจง่ายขึ้น เพื่อให้สามารถทราบสาเหตุของข้อผิดพลาดของฟังก์ชัน Fax ได้โดยที่ไม่ต้องสอบถาม Call Center 

 

2  รูปแบบไฟล์ในรายงานผลการส่งแฟกซ์

สามารถเลือกรูปแบบไฟล์ในรายงานผลการส่งแฟกซ์ได้ว่าจะให้เป็นไฟล์ TIFF, PDF หรือ PDF/A 

RICOH Always Current Technology


Smart Fax V1.2 Update

1 การตั้งค่าในการส่ง Fax communication record

สามารถตั้งค่าความถี่ในการส่ง Fax Log ทางอีเมลเมื่อปริมาณงานแฟกซ์ถึงจำนวนที่กำหนดไว้ เช่น 50, 200 หรือ 1,000 รายการได้

RICOH Always Current Technology

 

2 การบล็อกแฟกซ์ที่ไม่ต้องการ

สามารถเลือกบล็อกแฟกซ์จากหมายเลขในประวัติการรับแฟกซ์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องระบุด้วยตัวเอง

RICOH Always Current Technology

 


Smart Fax V1.1 Update

1 เลือกรูปแบบไฟล์ใน Fax Memory Transfer ได้

- เพิ่มเมนูเลือกรูปแบบไฟล์ใน Fax Memory Transfer
- รูปแบบไฟล์ที่สามารถเลือกได้: TIFF, PDF, PDF/A

 

2 เลือกพื้นที่สำหรับเก็บแฟกซ์ขาเข้าได้

- เพิ่มฟังก์ชัน “Reception File Storage Location” ในการตั้งค่าแฟกซ์

 

 


คุณลักษณะของ RICOH Always Current Technology ที่มีให้ใช้งานจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาคของคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ

ติดต่อเรา