ECO Learning Center

กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำการนัดหมาย

ขอความร่วมมือเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ อย่างน้อย 10 คน แต่ไม่เกิน 30 คนต่อ 1 รอบ

ทางริโก้ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการเข้าเยี่ยมชมตามความเหมาะสมหากมีการจองเวลาที่ตรงกัน หรือมีจำนวนผู้เข้าชมไม่ถึง 10 คน

*เวลาที่สามารถเยี่ยมชม: ทาง ELC จะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy

คำขอลงทะเบียนท่านจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการตอบกลับจาก e-mail : [email protected]ริโก้ ประเทศไทย

ที่อยู่:

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช)
341 ถนนอ่อนนุช ประเวศ กรุงเทพ 10250 ประเทศไทย
โทร: 0-2088-8888 FAX :0-2322-9870

ติดต่อ

แผนกการตลาด

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 16.30 น.
โทร : 0-2088-1281
แฟกซ์ : 0-2088-1348
อีเมล: [email protected]

ศูนย์บริการลูกค้า / แจ้งซ่อม

โทร : 02-088-8000

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

(โทรฟรี): 1800-01-9181
News & Events

Keep up to date