RICOH in EdTex 2022

by Ricoh Thailand21 พ.ย. 2565

RICOH in EdTex 2022: โซลูชันการเรียนการสอนไฮบริด ขับเคลื่อนศักยภาพทางความคิด

เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือการเรียนรู้ในห้องเรียน 

แต่ Covid-19 ได้พรากการเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กันในห้องเรียนไปกว่า 2 ปี นักเรียนและครูผู้สอนอาจมีแรงจูงใจในการเรียนการสอนน้อยลงเรื่อยๆ ในห้องเรียนออนไลน์ แต่ในวันนี้ ทุกอย่างเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทาง รั้วโรงเรียนกลับมาคึกคักอีกครั้ง แต่การเรียนการสอนจะกลับมาเป็นเหมือนเคยได้ 100% จริงหรือ? 

โลกดิจิทัลแผ่ขยายตลอดเวลา จนมาถึงภาคการศึกษา และองค์กรด้านการศึกษาไทยก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้กันมากขึ้น จึงมีการจัดนิทรรศการ Thailand’s Education Technology Expo (EdTex2022) ในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2565 โดยมีครู อาจารย์ บริษัทพัฒนาเทคโนโลยี และประธานบริหารหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในเวทีสัมมนาและการจัดแสดงสินค้า RICOH ก็ได้รับโอกาสนี้เช่นกัน โดยเราได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านการศึกษาที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น 

  • Schooney โซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงนักเรียน ครู และผู้ปกครองเข้าด้วยกัน โดยมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจ เช่น Smart Card ที่เชื่อมต่อกับ E-Wallet เพื่อชำระเงินในโรงอาหารและร้านค้าภายในโรงเรียน และระบบ Checking Area เพื่อเช็คชื่อพร้อมกับวัดอุณหภูมิ ทำให้ใช้ชีวิตในโรงเรียนได้โดยลดการสัมผัสและความเสี่ยงในการรับเชื้อโรค 
  • BenQ Flat Panel Interactive กระดานที่สามารถขีดเขียนและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ใช้สื่อการเรียนการสอนได้ครบจบในเครื่องเดียว 
  • UV Care Airflow เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ มีให้เลือกถึง 3 ขนาด ตอบโจทย์ทุกความกว้างของแต่ละห้องเรียน 

นอกจากนี้ ยังมีโซลูชันอื่นๆ ทั้ง Conference System (ระบบจัดการห้องประชุมอัจฉริยะ), Digital Workflow (ระบบช่วยเหลือในกระบวนการทำงานแบบดิจิทัล), IT Solutions และ Printing Solutions พร้อม Software ต่างๆ  

RICOH เข้าใจดีถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทางเปลี่ยนผ่านไปสู่การศึกษาแบบดิจิทัล เราจึงใส่ใจพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ราบรื่น สุดท้ายนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถาบันการศึกษาไทยจะเปิดรับเทคโนโลยีของเรา เพื่อให้นักเรียนและครูสำรวจวิถีการเรียนการสอนใหม่ๆ และผู้ปกครองก็สบายใจไร้กังวล 


News & Events

Keep up to date