อากิระ โอยามะ เยือน ริโก้ ประเทศไทยพร้อมเยี่ยมชมความเป็นเลิศทางธุรกิจและความมุ่งมั่นสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

by Ricoh Thailand11 ก.ค. 2566

ในครั้งนี้ริโก้ ประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก คุณอากิระ โอยามะ ประธานและซีอีโอ บริษัท ริโก้ จำกัด ที่ได้เดินทางมาประเทศไทย หลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อเยี่ยมชมธุรกิจและเข้ารับฟังผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนงานธุรกิจในปีการค้า 2566 และกลยุทธที่จะนำพาริโก้ ประเทศไทย ให้ถึงเป้าหมายตามที่ทางบริษัท ริโก้ จำกัดได้กำหนด โดยเฉพาะแนวคิดของ Business Transformation ในโลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนผ่านและผันแปรตลอดเวลา เพื่อเป็นบริษัท Digital Services Company ที่สามารถแข่งขันได้ โดยมีการรับฟังข้อคิดเห็นและมุมมองจากลูกค้าและพนักงานของบริษัทที่เน้นหลักการเติมเต็มชีวิตผ่านงานที่ทำ (Fulfillment through Work)   

คุณอากิระ โอยามะ ได้แสดงความประทับใจกับผลการดำเนินการ รวมถึงแนวทางการบริหารธุรกิจของริโก้ ประเทศไทย ที่มีการรักษาฐานลูกค้าและสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลลัพธ์ของผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมในระดับภูมิภาค  และได้คาดหวังว่าริโก้ ประเทศไทย จะสามารถรักษาระดับผลประกอบการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

Akira visit

จากซ้ายไปขวา: คุณศรีกรุง เจริญกรวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและลูกค้าสัมพันธ์; คุณพรชัย วรอังกูร ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและเวิร์กเพลสบิซิเนส ; คุณอากิระ โอยามะ ประธานและผู้บริหารสูงสุด บริษัท ริโก้ จำกัด; คุณนาริตะ โยซึเกะ CFO บริษัท ริโก้ จำกัด; คุณมาซายุกิ ฮาระชิมะ ผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด บริษัท ริโก้ จำกัด

นอกเหนือจากการชื่นชมในผลประกอบการและวิสัยทัศน์องค์กรแล้ว คุณอากิระ โอยามะ ยังได้เข้าชมและรับฟังการบรรยาย Rental & Used MFP Business ที่ ECO Learning Center (ELC) ณ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ถึงขั้นตอนและกระบวนการในการนำเครื่องที่ใช้แล้วมาปรับสภาพเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ตามแนวคิด Comet Cycle หรือการใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด และคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันตามแนวคิด Environmental, Social and Governance (ESG) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในระยะยาว หรือเรียกว่า หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ยิ่งไปกว่านั้น คุณอากิระ โอยามะ ยังได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานของศูนย์ Central Refurbish Center (CRC) เพราะนอกจากศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ปรับสภาพเครื่องแล้ว ศูนย์แห่งนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่แบ่งปันความรู้และเปิดโอกาสให้ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและราชการได้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์แห่งนี้ก็ได้รับความนิยมและมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


News & Events

Keep up to date