5 เหตุผลที่องค์กรของคุณจำเป็นต้องมีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

12 ต.ค. 2564

หลายๆ องค์กรมักจะละเลยต่อความสำคัญของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ไม่มีใครนึกถึงมันจนเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น แต่เมื่อถึงเวลานั้นมันก็อาจจะสายเกินไปแล้ว

การหยุดชะงักของกระบวนการทางธุรกิจสามารถสร้างอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงและความล้มเหลว การดำเนินงานได้รับผลกระทบ แต่รายได้อาจได้รับผลกระทบมากยิ่งกว่า การหยุดชะงักโดยไม่ได้วางแผนมีหลายรูปแบบ อาจเป็นเรื่องทั่วไป เช่น ไฟฟ้าดับ หรืออาจเป็นพายุเฮอริเคนใหญ่ ภัยพิบัติอาจเป็นอะไรก็ได้ที่ขัดขวางการดำเนินธุรกิจตามปกติ

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจคืออะไร

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจช่วยเพิ่มความสามารถในการรักษาไว้ซึ่งกระบวนการสำคัญทั้งก่อน ระหว่าง และหลังภัยพิบัติให้กับองค์กร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจแตกต่างจากการกู้คืนความเสียหายในแนวทางแบบองค์รวมสำหรับธุรกิจ ความต่อเนื่องทางธุรกิจจะสะท้อนให้เห็นถึงแผนการดำเนินงานทั่วทั้งธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจที่สำคัญจะยังคงดำเนินต่อไปได้หากเกิดเหตุการณ์เข้ามารบกวน การกู้คืนจากภัยพิบัตินั้นช่วย “กู้คืน” ฮาร์ดแวร์ แอปพลิเคชัน และข้อมูลขององค์กรหลังจากการหยุดชะงักของเทคโนโลยี

5 เหตุผลที่องค์กรของคุณจำเป็นต้องมีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

แม้ว่ามันต้องใช้ทั้งเวลาและความพยายามในการสร้างและทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ แต่คุณจะพบว่ามันคุ้มค่าหากเกิดภัยพิบัติขึ้น นี่คือ 5 เหตุผลที่คุณจำเป็นต้องมีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เหตุผลที่ 1 : การกู้คืนระบบ

ตามที่กล่าวไปข้างต้น การกู้คืนระบบมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจ การที่เราไม่สามารถคาดการณ์การเกิดขึ้นของภัยพิบัติได้นั่นคือการทำลายล้างต่อธุรกิจเลยก็ว่าได้ การเตรียมแผนการรับมืออาจไม่สามารถป้องกันการเกิดภัยพิบัติได้ แต่มันจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

การศึกษาระบุว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจขนาดเล็กไม่เคยฟื้นฟูจากภัยพิบัติอย่างสมบูรณ์ ส่วนองค์กรขนาดใหญ่ก็ได้รับผลกระทบอย่างมาก เมื่อเรานึกถึงภัยพิบัติ เรามักจะนึกถึงเหตุการณ์ใหญ่ๆ เช่น แผ่นดินไหว, อุทกภัย และภัยพิบัติจากธรรมชาติอื่นๆ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดดาวน์ไทม์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น การลบข้อมูลเนื่องมาจากความผิดพลาดของมนุษย์ พฤติกรรมการรักษาความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอของผู้ใช้ และพนักงานที่ขาดความสามารถหรือแม้แต่การเกิดอุบัติเหตุก็ยังเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของเกิดดาวน์ไทม์ได้อีกด้วย

เหตุผลที่ 2 : การสำรองข้อมูลมีไม่เพียงพอ

บริษัทส่วนใหญ่ต่างก็มีการสำรองข้อมูลในแต่ละรูปแบบ การสำรองข้อมูลจะไม่มีประโยชน์หากคุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ เช่น อาจเกิดไฟฟ้าดับหรือจำเป็นต้องออกจากสำนักงานแม้เพียงชั่วคราว การสำรองข้อมูลนั้นต่างจากการสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ คำถามก็คือ คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้อย่างไรในกรณีที่ไฟฟ้าดับ

ตัวอย่างเช่น การสำรองข้อมูลขององค์กรโดยเฉลี่ยนั้นมีขนาดถึงเพตาไบต์หรือมากกว่านั้น ซึ่งส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมถึงขีดจำกัด แม้แต่ข้อมูลหลายเทราไบต์ที่สำรองโดยธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางก็อาจทำให้ความจุและแบนด์วิดท์ลดลงได้ หากคุณไม่มีศูนย์ข้อมูลหรือฮาร์ดแวร์ที่เตรียมไว้เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลนี้ ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

ด้วยการปรับใช้โซลูชันความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้คืนจากความเสียหายที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์และ Virtual เซิร์ฟเวอร์ องค์กรสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันทางธุรกิจที่สำคัญจากคลาวด์ได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดเวลาการเกิดดาวน์ไทม์ให้เหลือน้อยที่สุด

เหตุผลที่ 3 :การประกันภัยไม่ได้ปกป้องข้อมูลของคุณ

การโจมตีทางด้านไซเบอร์นั้นเก่งกาจขึ้นทุกๆ ปี การศึกษาปี 2018 จากบริษัทที่ถูกโจมตีทางด้านไซเบอร์นั้นพบว่า 68 เปอร์เซ็นต์ของการละเมิดใช้เวลาหลายเดือนหรืออาจนานกว่านั้นกว่าจะค้นพบข้อมูล และการประกันภัยก็อาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้เนื่องจากศูนย์ข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ หรือการสำรองข้อมูลสูญหาย หรือแม้แต่สูญเสียการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้

การทำประกันภัยนั้นไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมความเสียหายจากภัยพิบัติทั้งหมด มันอาจครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม แต่หากกล่าวในแง่การสูญเสียรายได้และโอกาสทางธุรกิจอันเนื่องมาจากการเกิดดาวน์ไทม์แล้วการทำประกันนั้นส่งผลเพียงเล็กน้อย

เหตุผลที่ 4 : ความได้เปรียบในการแข่งขัน

คุณจะอยู่เหนือกว่าคู่แข่งของคุณหากคุณสามารถกู้คืนระบบการจัดการปกติในขณะที่พวกเขายังคลำหาทางอยู่ การกู้คืนระบบเน็ตเวิร์ก การทำให้เครือข่ายของคุณกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว กู้คืนการเข้าถึงข้อมูลและเอกสารทางธุรกิจ และการเชื่อมต่อพนักงานของคุณอีกครั้งเพื่อสื่อสารระหว่างกันและสนับสนุนลูกค้า ช่วยให้องค์กรของคุณโดดเด่นในฐานะผู้นำและองค์กรที่น่าเชื่อถือ

เหตุผลที่ 5 : ธุรกิจต้องดำเนินต่อไป

การทำให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อไปได้สำคัญอย่างยิ่ง มองง่ายๆ ก็คือ หากคุณสูญเสียความสามารถในการซื้อและขาย ในทางปฏิบัติแล้วก็เรียกได้ว่าธุรกิจของคุณหยุดทำงาน ความต่อเนื่องทางธุรกิจจะทำให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าต่อได้ไม่ว่าจะประสบกับภัยพิบัติอะไรก็ตาม ตัวอย่างเช่น

 • หากไฟฟ้าดับโดยไม่ทราบว่าจะกู้คืนได้เมื่อใด คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลที่ใช้งานได้หรือไม่
 • หากคุณเผชิญกับสถานการณ์เครือข่ายล่ม คุณมีเซิร์ฟเวอร์สำรอง (หรือเซิร์ฟเวอร์ Virtual) ที่พร้อมใช้งานได้ทันทีหรือไม่
 • หากคุณไม่สามารถเข้าออฟฟิศได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม พนักงานของคุณสามารถทำงานทางไกลได้หรือไม่

เมื่อเริ่มสร้างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ คุณต้องพิจารณาถึงการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด การขาดไฟฟ้าหรือไม่สามารถเข้าถึงออฟฟิศได้นั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่สุดที่ทำให้การสำรองข้อมูลแบบ offsite นั้นยังคงเป็นสิ่งสำคัญของความเชื่อถือด้านไอที แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มั่นคงอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการสำรองข้อมูลและการดำเนินการในเวลาไม่กี่นาที เทียบกับวันหรือสัปดาห์

ความสำคัญของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจช่วยทำให้องค์กรของคุณเป็นผู้รอดชีวิตจากการเกิดการหยุดชะงักที่รุนแรง ช่วยขจัดความสับสน งุนงงในทุกภัยพิบัติ ให้แนวทางที่ชัดเจนว่าทุกคนควรทำหน้าที่อะไร นอกจากนี้แล้วแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจยังช่วยสนับสนุน

 • การสื่อสารระหว่างพนักงานและลูกค้า
 • การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่จำเป็นต่อกิจกรรมทางธุรกิจ
 • การตอบสนองการบริการลูกค้า โดยเฉพาะหากคุณเป็นผู้ให้บริการ
 • การรักษาความปลอดภัยทางธุรกิจ การรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยไม่ว่าคุณจะทำงานจากที่ใดก็ตาม
 • การไหลเวียนของข้อมูลและเอกสาร

เราพร้อมช่วยเหลือคุณ

เราได้ช่วยเหลือหลากหลายธุรกิจในการพัฒนาและดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกเหนือจากนี้แล้ว บริการด้านไอทีของเราสามารถขจัดภาระในการตรวจสอบและจัดการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลของคุณ เพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ลดความเสี่ยง และสร้างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ครอบคลุมในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ

บริการด้านไอทีจากริโก้ ประกอบไปด้วย :

 • Server & network management
 • Device & desktop management
 • Managed cybersecurity services
 • End user communication services
 • Managed cloud services
 • Data center services
 • Disaster recovery and backup
 • IT project work
 • Remote IT support

 

ที่มา: https://www.ricoh-usa.com/en/insights/articles/5-reasons-your-business-needs-a-business-continuity-plan


News & Events

Keep up to date