5 เหตุผลที่ควรเป็น “องค์กรสีเขียว”

02 ก.ย. 2564
 1. ภาพลักษณ์องค์กร

  การที่ลูกค้ารู้จักบริษัทของคุณในฐานะ “องค์กรสีเขียว” นั้นส่งผลต่อแบรนด์ของคุณอย่างมาก การศึกษาโดย 2015 Nielsen Study พบว่า 66% จากผู้เข้าร่วมการศึกษาทั่วโลกนั้นมีความเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อสินค้าเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสูงขึ้นจากเดิม 55% ในปี 2014 ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนนั้นมีคุณค่ามากกว่า และความรู้สึกต่อคุณค่าแห่งความยั่งยืนนี้มีความสอดคล้องกันมากขึ้นในทุกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม

 2. ความยั่งยืนคือกลยุทธ์องค์กรที่เชื่อถือได้

  โรงงานผลิตของริโก้ได้ส่งของเสียเป็นศูนย์ (Zero waste) ไปยังหลุมฝังกลบตั้งแต่ปี 2002 และบริษัทยังเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งต่อข้อตกลงปารีส 2015 ซึ่งจัดการกับเรื่อง Climate Change โดยมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยมลพิษลงเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2050 บริษัทต่างๆ มักจะมองหาการปรับกลยุทธ์ขององค์กรอยู่เสมอ ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

 3. การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยติดตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ดีขึ้น

  เมื่อองค์กรก้าวเข้าสู่วาระของความยั่งยืนแล้ว นั่นก็เหมือนเป็นการบังคับให้เกิดการติดตามของเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบการใช้พลังงาน วัสดุ และวัตถุดิบต่างๆ เพื่อให้การใช้กระดาษ แสงสว่าง และไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรเหล่านี้ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน

 4. การรวมคนให้เป็นหนึ่งจะช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

  การใช้กลยุทธ์ความยั่งยืนที่เป็นจริงและครอบคลุมโดยมีผู้บริหารระดับสูงอยู่เบื้องหลัง จะช่วยสร้างกรอบความคิดร่วมกันภายในองค์กรได้ บางองค์กรนั้นสร้าง Cross-functional Teams เพื่อส่งเสริม ติดตาม และให้ความรู้แก่ผู้อื่นเกี่ยวกับความยั่งยืน ในขณะที่องค์กรอื่นๆ ก็สร้างระบบสิ่งจูงใจและผลตอบแทนเพื่อตอบแทนความพยายามของพนักงานในการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมใน Green Agenda จะส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของคุณอย่างมาก

 5. สิทธิ์ในการรับเงินคืน เงินอุดหนุน หรือสิทธิประโยชน์ทางภาษี

  ในสหรัฐอเมริกานั้นมีนโยบายของรัฐบาลกลางที่ส่งเสริมองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรเหล่านี้สามารถหักเครดิตภาษีได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์สำหรับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม นอกจากนี้ยังมีเครดิตภาษีสำหรับนักพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานอีกด้วย


News & Events

Keep up to date