วางรากฐานเพื่อนำไปสู่ความคล่องตัวทางธุรกิจ

12 ก.พ. 2563

 

เจ้าของกิจการในยุโรปต่างลงความเห็นว่ากระบวนการที่ไม่ยืดหยุ่น, วัฒนธรรมองค์กร, และเทคโนโลยีที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้นถือเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อความสำเร็จโดยส่วนใหญ่มองเรื่องของข้อมูลเป็นกุญแจสำคัญต่อความคล่องตัวของธุรกิจ
RICOH ประจำภูมิภาคยุโรปได้ทำการวิจัยเพื่อระบุหาสิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นตัวการขัดขวางความคล่องตัวขององค์กร

โดยพบว่าจากองค์กรที่สำรวจกว่า 2,140 รายนั้น อันดับแรกสุด ได้แก่ กฎระเบียบบริษัท (39%), การไม่ยอมลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่ๆ (37%), และโครงสร้างองค์กรลำดับชั้นการบังคับบัญชาที่ยืดหยุ่นไม่ได้ (35%) สิ่งเหล่านี้ถือเป็นขวากหนามสำคัญต่อการปฏิรูปสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นระบบดิจิทัลที่มีความคล่องตัวสูงซึ่งบริษัทที่ประสบความสำเร็จจะสามารถฉวยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดมาทำเงินได้อย่างรวดเร็ว

แต่ในขณะเดียวกันมียังบริษัทจำนวนไม่มากที่ลงมือพยายามปรับสภาพแวดล้อมการทำงานในองค์กรให้เน้นความคล่องตัวหรือ Agile โดยมีแค่ 33% ที่บอกว่าตนเองได้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานโดยเน้นให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

Javier Diez-Aguirre รองประธานด้านการตลาดระดับองค์กรของ RICOH Europe กล่าวว่า “ความคล่องตัวทางธุรกิจนั้นเป็นทั้งทัศนคติและความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ซึ่งการจะให้ได้ความเร็วอย่างแท้จริงนั้น บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องทบทวนกระบวนการทั้งหมดของธุรกิจใหม่อย่างครอบคลุมแบบ 360 องศา ซึ่งจะช่วยประเมินหากระบวนการ, วัฒนธรรม, และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรในเชิงรุก”

มีผู้บริหารหลายคนที่มองการนำกระบวนการทำงานแบบดิจิทัลมาใช้ และนำมาพัฒนาการทำงานของตนเองเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาองค์กร โดยสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุดในการยกระดับความคล่องตัวนั้นได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล (50%), กระบวนการด้านการจัดการ (41%) และการดำเนินงานด้านการเงิน (39%) ซึ่งการนำเทคโนโลยีด้าน Analytic มาใช้เพื่อวิเคราะห์หาเทรนด์และโอกาสใหม่ทางธุรกิจได้กลายเป็นมาตรฐานของผู้บริหารธุรกิจส่วนใหญ่แล้ว (60%) ช่วยตอกย้ำข้อเท็จจริงที่ว่าการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างอัจฉริยะถือเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับความคล่องตัว

Diez-Aguirre ยังเสริมต่อว่า “ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีเพื่อหาช่องทางใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่แค่นี้ก็ยังไม่เพียงพอ ผู้นำองค์กรทั้งหลายจำเป็นต้องส่งเสริมวัฒนธรรมที่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ส่งเสริมให้พนักงานสามารถรับผิดชอบและกล้าที่จะทำสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งทักษะการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และความสามารถในการลงมือทำโดยเร็วก็มีความจำเป็นด้วย ข่าวดีคือผู้บริหารธุรกิจในภูมิภาคยุโรปต่างมองเห็นความสำคัญอย่างชัดเจนว่า การลงทุนเพื่อปฏิวัติสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นแบบดิจิทัลนั้นถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความคล่องตัวทางธุรกิจที่นำไปสู่การทำกำไรอย่างยั่งยืน”

 

News & Events

Keep up to date