ให้คุณโฟกัสที่ธุรกิจและการเติบโตด้วยบริการ RICOH Business Process Outsourcing

06 พ.ค. 2565
 

แม้เราจะก้าวสู่ยุคดิจิทัลแล้ว หลายองค์กรก็ยังใช้งานเอกสารเอกสารต่างๆ ในรูปแบบกระดาษซึ่งไม่สามารถแปลงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เข้าถึงได้ และค้นหาได้ ปริมาณเอกสารในรูปแบบกระดาษมหาศาลนี้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานประจำวันและกินเวลาเป็นอย่างมาก ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

สำหรับแผนก Accounts Payable (AP) การออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) นั้นเป็นงานหนักในแต่ละวัน ฐานข้อมูลนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลที่ซ้ำกันของผู้ขายรายเดียวกัน แต่อาจมีชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ และหมายเลขบัญชีต่างกัน เนื่องจากคุณไม่มีการจำแนกใบแจ้งหนี้ที่ซ้ำกัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ขายรับเงินมาซ้ำซ้อนได้ สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ แผนก AP ไม่สามารถชำระใบแจ้งหนี้ที่มาจากผู้ขายที่ไม่ได้ถูกบันทึกในระบบและลงทะเบียนได้เช่นกัน

และสำหรับแผนกการจัดการบันทึกหรือข้อมูล ที่ดูแลรับผิดชอบเอกสาร บันทึก และแบบฟอร์มแล้วนั้น จำนวนบันทึกเอกสารทางธุรกิจที่คุณต้องจัดการนั้นเพิ่มมากขึ้นทุกวันและมันยังมาจากหลากหลายแหล่งที่มาและหลายรูปแบบด้วย เช่น อีเมล, PDFs, Word และอื่นๆ การเก็บรักษาเอกสารและบันทึกเหล่านี้ คุณก็มักจะจัดเก็บมันไว้ในตู้เก็บเอกสารหรือพื้นที่จัดเก็บอื่นๆ ซึ่งเปิดช่องโหว่ให้องค์กรอาจเกิดความเสียหายหรือถูกโจรกรรมได้

ในด้านแผนกไอทีที่พยายามปรับเปลี่ยนจากแผนกที่ใช้งบประมาณจำนวนมากสู่ทีมที่สร้างผลกำไร อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่ล้าสมัยและระบบที่ไร้ประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการก้าวไปถึงเป้าหมายของคุณ ในโลกดิจิทัลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวคุณจะต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ, มีการใช้ทรัพยการที่มาจากผู้เชี่ยวชาญ, มีการจ้างงานและการฝึกอบรม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการใช้งบประมาณมหาศาล

Digital Transformation

เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน คุณสามารถปรับใช้กระบวนการทางธุรกิจใหม่ซึ่งประกอบไปด้วย

  • ลดขั้นตอนการทำงานแบบแมนนวล
  • ลดจำนวนเอกสาร
  • เพิ่มกระบวนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ
  • จัดการกับปัญหาด้านกฎระเบียบและการฉ้อโกง

อุปสรรคต่างๆ อย่าง เวลา, ทรัพยากร, เงิน และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการทำให้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดนี้ขัดขวางการทำงานหลักของคุณ เพราะแผนการทำงานนั้นไม่ใช่แผนคงที่ตายตัว คุณควรวางแผนเพื่อรับมือกับอนาคตที่ไม่หยุดนิ่ง

Business Processing Outsourcing (BPO)

BPO นั้นคือการทำงานที่ชาญฉลาดและรวดเร็วมากขึ้นด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อน การทำงานร่วมกับริโก้จะทำให้องค์กรของคุณเดินไปถึงเป้าหมายและก้าวสู่ Digital Transformation ได้สำเร็จ การแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลจะสร้างความแตกต่างที่คุณมองเห็นได้ในผลลัพธ์ทางธุรกิจ

นอกจากนี้การร่วมงานกับเราช่วยให้คุณสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เราลงทุนในเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในขณะที่คุณสามารถใช้นวัตกรรมดังกล่าวโดยไม่ต้องลงทุน

BPO ให้ความสามารถในการขยายสเกลได้อย่างรวดเร็วพร้อมพนักงานที่ผ่านการอบรมที่สามารถรับมือกับปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ทำให้ธุรกิจคล่องตัวมากขึ้น ต้นทุนคงที่ที่สูงจะกลายเป็นต้นทุนผันแปรตามขนาด ตามการเติบโต หรือตามปริมาณงานของคุณ ผลลัพธ์ก็คือคุณจะใช้พลังงานและทรัพยากรน้อยลงในกระบวนการทางธุรกิจในชีวิตประจำวัน และสามารถกระตุ้นการเติบโต บริษัทสามารถปรับปรุงผลกำไรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจ ความคล่องตัว และความพึงพอใจของลูกค้าด้วยบริการ RICOH Business Process Outsourcing

ที่มา : RICOH USA.


News & Events

Keep up to date