แนวทางด้านความปลอดภัยที่สำคัญของริโก้

22 พ.ย. 2566

การรักษาความปลอดภัยแบบหลายชั้นสำหรับสถานที่ทำงานแบบดิจิทัลในปัจจุบัน

การทำงานแบบไฮบริดและความจำเป็น ในการดำเนินธุรกิจ เป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรเกิดการปฏิรูปเร็วยิ่งขึ้น เพราะทำให้พนักงานมีความสามารถที่ทันยุคทันสมัยมากขึ้น และทำให้ตลาดที่มีศักยภาพขยายกว้างขวางขึ้น ดังนั้นเมื่อองค์กรมีการดำเนินการเพื่อพัฒนาสู่สถานที่ทำงานที่ทันสมัย เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ไม่สมบูรณ์ จะชี้ให้เห็นข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติการ

การทำให้ทุกอย่างมีความปลอดภัย ด้วยการดูแลป้องกันกระบวนการ ระบบ แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ต่างๆ จากการรั่วไหลของข้อมูล นับเป็นการดำเนินการที่ไม่มีวันสิ้นสุด และมักเป็นเรื่องน่าหนักใจสำหรับผู้นำองค์กร นอกจากการโจมตีทางไซเบอร์ทุกประเภทจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อธุรกิจในด้านการเงินแล้ว ยังทำให้องค์กรตกอยู่ในความเสี่ยงอีกด้วย

เมื่อความเสี่ยงเพิ่มขึ้น องค์กรต่างๆ ก็ต้องเพิ่มความปลอดภัยในการลงทุนทางดิจิทัลมากขึ้น และพิจารณาความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากทางคู่ค้า ลูกค้า และผู้ควบคุมกฎ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย โดยริโก้มีเครื่องมือและแนวทางโดยผู้เชี่ยวชาญที่องค์กรในปัจจุบันต้องการ เพื่อปกป้องข้อมูล สร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และดูแลการลงทุนหลักของบริษัท ซึ่งเราจะใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ที่ซับซ้อนหลายชั้น เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงและภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขอบเขตของธุรกิจ

บริการ โซลูชัน และอุปกรณ์ทั้งหมดของเราถูกออกแบบมาโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก และมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยเป็นสำคัญ ตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงขั้นตอนของการนำมาใช้งานจริง บริการด้านความปลอดภัยชั้นนำในอุตสาหกรรมของเรา อันประกอบไปด้วยบริการให้คำปรึกษาและบริการช่วยเหลือต่างๆ ถือเป็นส่วนเติมเต็มในด้านความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์และโซลูชันของเรา เพื่อทำให้กระบวนการด้านเอกสาร ข้อมูล อุปกรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับภาพรวมนี้ ทำให้ได้รู้ถึงบริการ โซลูชัน และอุปกรณ์ที่โดดเด่นของริโก้ ว่าสามารถนำวิธีการรักษาความปลอดภัยแบบหลายชั้นมาใช้ช่วยปกป้องธุรกิจของคุณ และสามารถทำให้คุณเติบโตอย่างมั่นใจได้อย่างไร

  • ความปลอดภัยของกระบวนการและข้อมูล
  • ความปลอดภัยของระบบ
  • ความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน
  • ความปลอดภัยของอุปกรณ์
  • ความปลอดภัยของข้อมูล

ที่มา:  RICOH USA  

 


News & Events

Keep up to date