คลาวด์ กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

12 ก.พ. 2563

เสริมสร้างความยั่งยืนโดยไม่ต้องลดประสิทธิภาพงาน

ทุกธุรกิจในปัจจุบันต่างเห็นความสำคัญของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่มักติดขัดในเรื่องของการปฏิบัติจริงที่ได้ทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานไปได้พร้อมกัน

RICOH จึงได้พัฒนานวัตกรรมที่ทำให้อุดมคตินี้เป็นจริงได้ ด้วยการสนับสนุนคุณทั้งด้านความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

การใช้กระบวนการทางดิจิทัลบนคลาวด์แทนกระดาษ

การทำงานบนคลาวด์สร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าแนวทางการทำงานแบบเดิม ซึ่งเริ่มต้นได้จากการหันมาใช้โฟลว์การทำงานผ่านคลาวด์ที่ช่วยลดการพึ่งพากระดาษ อันเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดในการอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมกับการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ กระบวนการทำงานแบบดิจิทัลบน RICOH Cloud นั้นไม่เพียงทำได้รวดเร็วกว่าบนกระดาษเท่านั้น แต่การลดการใช้กระดาษก็ช่วยลดความสูญเสียทางธุรกิจได้ด้วย การกระจายแจกจ่ายเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดทั้งการใช้กระดาษและการสิ้นเปลืองตลับหมึกพิมพ์ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบในแง่การปล่อยคาร์บอนออกสู่ธรรมชาติเมื่อคัดลอกเอกสารในรูปกระดาษแล้วส่งออกไปทางจดหมายหรือผู้ให้บริการขนส่ง

ใช้ RICOH Cloud ตรวจสอบการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ

คุณยังสามารถใช้คลาวด์เป็นศูนย์รวมข้อมูลการใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ด้วย ไม่ว่าจะมีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งกระจายห่างกันไกลก็ตาม ทำให้คุณสามารถเรียกดูข้อมูลแบบเรียลไทม์จากศูนย์จัดการระบบผ่านคลาวด์ RICOH เองก็ได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้กับโซลูชันบนคลาวด์ที่สามารถช่วยคุณได้มากกว่าแค่สนับสนุนให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นเท่านั้น โซลูชัน RICOH Cloud ยังช่วยในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร ทำให้สามารถมองเห็นข้อมูลอย่างแนวโน้มการพิมพ์เอกสาร, ตรวจปริมาณกระดาษ, หมึกพิมพ์ที่ใช้ไป รวมทั้งดำเนินการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

ได้รับข้อมูลที่รวดเร็วอยู่ตลอดด้วย Green Reports

โซลูชันซอฟต์แวร์จัดการและตรวจสอบของ RICOH นั้นคอยรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณ แล้วนำมาคำนวณหาผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากพฤติกรรมการพิมพ์เอกสารขององค์กรคุณ

ระบบ Green Reports นี้จะคอยตรวจวัดปริมาณการใช้กระดาษ, ตรวจการใช้ฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดกระดาษ อย่างเช่น การสั่งพิมพ์แบบหน้าหลัง, รวมทั้งแสดงตัวเลขค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้, ปริมาณการลดการใช้ต้นไม้, และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งมีโหมดจัดการพลังงานสำหรับอุปกรณ์ RICOH ที่แสดงปริมาณพลังงานที่ใช้ และที่ประหยัดได้ ควบคู่กับคำแนะนำในการปรับปรุง

ด้วยข้อมูลที่มีค่ายิ่งมาอยู่ในมือ ย่อมช่วยให้ก้าวสู่เส้นทางการลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพของงานพิมพ์ได้อย่างเหมาะสมและตรวจวัดได้ชัดเจน ซึ่งหลังจากการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแล้ว ก็สามารถสั่งออกรายงานเพื่อวัดความแตกต่าง หรือการพัฒนาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ด้วยเช่นกัน

ป้องกันการสูญเสียด้วยการพิมพ์งานผ่านคลาวด์

ในเวลาที่คุณจำเป็นต้องพิมพ์ลงกระดาษ ระบบการพิมพ์โมบายล์ผ่านคลาวด์ยังสามารถช่วยประหยัดทรัพยากรและต้นไม้ได้เช่นกัน ด้วยฟีเจอร์ Secure Print Release ที่คอยปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการกักเอกสารในถูกสั่งพิมพ์ไว้บนคลาวด์ ซึ่งการอนุญาตให้ส่งไฟล์ไปพิมพ์ได้นั้น จำเป็นต้องยืนยันตัวตนหรือใส่รหัสผ่านที่อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่ต้องการ นอกจากฟีเจอร์ Secure Print Release นี้จะช่วยปกป้องความปลอดภัยของเอกสารแล้ว ยังช่วยป้องกันการสูญเสียโดยไม่จำเป็นได้ด้วย เนื่องจากคุณสามารถตรวจสอบคิวงานที่รอพิมพ์และลบเอกสารที่ไม่ต้องการออกได้ เช่น ไฟล์งานหรือเอกสารเก่าที่ถูกส่งเข้าคิวรอพิมพ์โดยไม่ได้ตั้งใจ การคอยลบงานพิมพ์ที่ไม่ต้องการนี้ช่วยให้ประหยัดทั้งกระดาษ, โทนเนอร์, ไฟฟ้า, และเวลา รวมทั้งยังช่วยกำจัดขยะที่เกิดจากการพิมพ์เอกสารที่ถูกลืมและไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์

กระบวนการที่เน้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม – ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

RICOH ทุ่มเทกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับสำนักงานที่สามารถแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิทัล และอัพโหลดขึ้นคลาวด์เพื่อพิมพ์เอกสารได้ นอกจากนี้เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น (MFP) ของ RICOH ก็ได้การรับรองจาก Energy Star รวมทั้งมีตัวไทเมอร์แบบ Auto Energy Saving แบบบิวท์อิน และโหมดลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ ไปจนถึงโครงการรับรีไซเคิลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ เป็นต้น

ด้วยโซลูชัน RICOH Cloud ทำให้วัฏจักรการจัดการงานเอกสารของคุณช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ตลอดครบวงจร ตั้งแต่เครื่องที่ใช้สแกนและพิมพ์งาน, กระบวนการทางดิจิทัล, และข้อมูลที่จัดการผ่านคลาวด์ ที่ทำงานผสานร่วมกันเป็นระบบที่ให้ทั้งประสิทธิภาพการทำงาน และตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด RICOH ได้ทุ่มเทกับการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านทั้งผลิตภัณฑ์, กระบวนการผลิต, การจัดจำหน่าย, การบริการ, ให้ความรู้, ไปจนถึงกระบวนการกำจัดของเสีย ซึ่ง RICOH เองก็ได้รับการยกย่องจากโครงการด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก โดยเฉพาะการได้เป็นส่วนหนึ่งของ 100 บริษัททั่วโลกที่เติบโตอย่างยั่งยืนมากที่สุด (โดยบริษัท Corporate Knights) และเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีคุณธรรมมากที่สุดในโลก (จากสถาบัน Ethisphere Institute)

เมื่อคุณเลือก RICOH เป็นพาร์ทเนอร์ คุณจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีบนคลาวด์ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจคุณได้เป็นอย่างดี
 

News & Events

Keep up to date