อนาคตของการพิมพ์เชิงพาณิชย์

10 เม.ย. 2567
คำถาม: แนวโน้มของโลกแห่งธุรกิจการพิมพ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้เพิ่มโอกาสในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เคยเป็นที่นิยมในอดีตกลับกลายเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 

การพัฒนาเทคโนโลยีอิงค์เจ็ททำให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย ไม่ใช่เพียงแค่การพิมพ์เชิงพาณิชย์แบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้ภายในโรงงานและระบบการพิมพ์ในองค์กร (CRD) แม้แต่ในตลาดสินค้าสิ่งทอ เครื่องพิมพ์ผ้า (Direct-to-garment และ Direct-to-fabric) ก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีอิงค์เจ็ทเช่นเดียวกัน ซึ่งทำให้ผลิตผลงานได้เร็ว สามารถปรับแต่งตามความต้องการ และมีความสามารถในการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร

ปัจจุบันเทคโนโลยีการวิเคราะห์และการทำงานขั้นสูง แสดงให้เห็นว่าลูกค้าหลายๆรายให้ความสำคัญทางธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลงานที่ไม่เหมือนใคร คาดว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การพิมพ์แบบดิจิทัลด้วยระบบอัตโนมัติแทนการใช้เทคโนโลยีออฟเซต (Offset) เป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น 

ทำให้การใช้เทคโนโลยี AI ในการพิมพ์ควบคู่กับการตลาดดิจิทัลมาบรรจบรวมกัน ณ ทีเดียวกันนี้ และ ริโก้ ก็มีความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตด้วยการพัฒนาโซลูชันทางด้านนวัตกรรมการผลิตโดยการวิเคราะห์และการคาดการณ์จากแหล่งข้อมูลเชิงลึก

คำถาม: ภาวะความเหนื่อยล้าจากดิจิทัล (Digital Fatigue) มีอิทธิพลต่ออนาคตของการพิมพ์อย่างไร?

คำตอบ: ความเหนื่อยล้าทางดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในตลาดการพิมพ์รวมถึงความต้องการในการใช้วัสดุในการพิมพ์มากขึ้น ความเหนื่อยล้าทางดิจิทัลนี้กลับเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาการใช้งานด้านดิจิทัลของผู้บริโภคมากกว่าการลดปริมาณการใช้งาน นั่นคือเหตุผลที่แท้จริงที่แสดงว่า การพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของการตลาดดิจิทัล

สิ่งที่ฉันต้องการสื่อก็คือ การที่ผู้คนมารวมตัวกันได้ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนำมาปรับปรุงผลงานให้มีความเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในโลกเสมือน ในปัจจุบันเรากำลังทำสิ่งที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชิ้นงานพิมพ์มีชีวิตขึ้นมาได้ และช่วยให้นักการตลาดสร้างแคมเปญที่สร้างการมีส่วนร่วมและผสมผสานเทคนิคอย่างลงตัวได้มากขึ้น

คำถาม: ริโก้มีวิธีการสนับสนุนผู้ให้บริการด้านการพิมพ์เพื่อก้าวไปสู่อนาคตอย่างไรบ้าง?

คำตอบ: เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการโซลูชันที่ชาญฉลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการใช้งานของงานพิมพ์ — เราเป็นพันธมิตรที่ช่วยคุณมากกว่าการพิมพ์ลงบนหน้ากระดาษ 

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเรียบเรียงองค์ประกอบของการพิมพ์ กระบวนการผลิต หรือขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการวัสดุการพิมพ์ เราให้การสนับสนุนทางด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าของเราสามารถเพิ่มรายได้ เข้าถึงตลาดและการใช้งานอย่างทันสมัย ท้ายที่สุดคือช่วยให้ลูกค้าของพวกเขาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่เหมาะกับความต้องการของพวกเขาได้

คำถาม: เมื่อนึกถึงอนาคตข้างหน้า สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการพิมพ์คืออะไร?

คำตอบ: คุณอาจจะเข้าใจดีแล้วจากคำตอบที่กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตามฉันยังคงมีความตื่นเต้นอยู่เสมอเวลาเห็นลูกค้านำเสนอนวัตกรรมของพวกเขา ก่อนหน้านี้เราอาจจะมีหน้าที่เพียงแค่ทำการพิมพ์ลงบนสินค้าแบบจ้างผลิต (OEM) และออกแบบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการพิมพ์

ในปัจจุบันลูกค้าของเราและลูกค้าของพวกเขากลับช่วยกันผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ เผชิญหน้ากับความท้าทาย และช่วยกันสร้างสินค้า บริการ และโซลูชันที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและการเติบโตสำหรับทุกฝ่าย เราเห็นความร่วมมือใหม่ๆระหว่างผู้ให้บริการด้านการพิมพ์และแบรนด์ระดับโลกที่ช่วยกันสร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์แบบดิจิทัล

ท้ายที่สุด อนาคตที่เรากำลังสร้างขึ้น คือ อนาคตที่มีการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน สร้างเป้าหมายด้านการพิมพ์ร่วมกัน และช่วยกันพัฒนาความสามารถของกันและกันให้โดดเด่นขึ้นได้

The future of commercial print

ที่มา:  RICOH USA  


News & Events

Keep up to date