สังคมการศึกษาแบบไร้กระดาษ 100% จะเป็นจริงได้หรือไม่

29 มี.ค. 2567
เมื่อต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและนักศึกษามีความชำนาญทางเทคโนโลยีมากขึ้น สังคม" ไร้กระดาษ" ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่

ผลการสำรวจโดย Harris Poll ในนามของริโก้ พบว่าชาวอเมริกัน 2 ใน 3 กล่าวว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่ใช้กระดาษ อย่างไรก็ตาม การสำรวจเดียวกันพบว่า 48 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจมีความคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นสังคมไร้กระดาษในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ด้วยความคิดที่แตกต่างกันเช่นนี้ อนาคตของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไร และแนวคิดในการสร้างสังคมไร้กระดาษในสถานศึกษาแบบสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์จะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่

Will there ever be a 100 percent paperless student

เป็นที่แน่ชัดว่านักศึกษามีการสร้างและใช้ข้อมูลปริมาณมากตลอดช่วงระยะเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลส่วนมากนั้นจะถูกเก็บรักษาในรูปแบบของเอกสารกระดาษอยู่ในหลายหน่วยงานภายในองค์กร ถึงแม้ว่าสถานการณ์กำลังเปลี่ยนแปลงไป แต่ในทางกลับกัน สถานที่อื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ และหอพัก ทั้งนักศึกษาเองและมหาวิทยาลัยกำลังมีแนวโน้มที่จะเลิกใช้กระดาษ โดยจะเห็นได้ว่ามีการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-textbooks) ไวท์บอร์ดดิจิทัล ระบบสื่อสารครบวงจร (UCS) มีการใช้งานแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กอย่างแพร่หลาย รวมถึงมีการใช้สมาร์ทโฟนในห้องเรียน ระบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการส่งต่อเนื้อหาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ

คำถามที่สำคัญก็คือ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้นอยู่ตรงจุดใดในปัจจุบัน และมีวิธีการเรียนรู้ รวมถึงบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารต่างๆ อย่างไร

เราสามารถสรุปได้ว่า กระดาษจะยังคงมีบทบาทในโลกของการเรียนรู้รูปแบบใหม่นี้ อย่างไรก็ตาม ผู้นำทางด้าน IT และผู้มีอำนาจตัดสินใจจะต้องทำการเลือกกลยุทธ์เกี่ยวกับการใช้กระดาษให้มีความเหมาะสม พวกเขาจะต้องเลือกวิธีที่สถาบันของพวกเขาสามารถจัดเก็บข้อมูล จัดการ กระจาย และแปลงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในทุกแผนก ทุกฟังก์ชัน กับทุกผู้ใช้งาน

ด้วยค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมหาวิทยาลัยมีความกดดันมากขึ้นในการหาทางสร้างรายได้ใหม่เพื่อทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ การลดการใช้กระดาษไม่เพียงแต่เป็นวิธีที่มหาวิทยาลัยปรับใช้เพื่อให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจเท่านั้น แต่ยังเป็นทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง
 
การตัดสินใจที่จะลดการใช้กระดาษอย่างเต็มรูปแบบ หรืออาจจะปรับใช้บางส่วนในองค์กร ล้วนมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของการสื่อสารข้อมูลนั้นต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจเหล่านี้อาจเป็นไปได้ยากและยังต้องการข้อมูลจากนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ดูแลระบบ และที่ปรึกษาภายนอก เช่น ผู้มีอำนาจตัดสินใจในสถาบันการศึกษาระดับสูงในแวดวงเดียวกัน และใช้บริการที่ปรึกษาภายนอกองค์กรที่ช่วยในการนำพามหาวิทยาลัยก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ด้วย
 

Will there ever be a 100 percent paperless student

ที่มา:  RICOH USA  

 


News & Events

Keep up to date