Workspace Insights

 

Workplace Insights จากริโก้ช่วยให้ธุรกิจสำรวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงวิธีการใช้สถานที่ทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ โดยช่วยให้ธุรกิจบ่งชี้ถึงปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานที่ไม่มีประสิทธิภาพใหม่ เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้คุณ

Workplace Insights ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ภายในสำนักงานได้ดียิ่งขึ้น และปรับเปลี่ยนในจุดที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด


เพิ่มประสิทธิภาพภายในสำนักงาน
ผ่านข้อมูลเชิงลึกที่ใช้งานได้จริง


A panel displaying analytics and insights based on a locationCallout blue

ค่าใช้จ่ายด้านสำนักงานเป็นต้นทุนที่สูงเป็นอันดับ 2 รองจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าการตัดสินใจหรือการลงทุนของคุณนั้นถูกต้องและคุ้มค่าเพียงใด หากคุณไม่เข้าใจในตัวสำนักงานและวิธีการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง

RICOH Spaces นำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ IoT เพื่อให้คุณทราบเกี่ยวกับการใช้งานพื้นที่ภายในสำนักงานของคุณแบบเชิงลึก คุณจึงทราบว่าพื้นที่ใดบ้างที่มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และพื้นที่ใดที่ไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มศักยภาพบ้าง

เมื่อมีคุณข้อมูลอยู่ในมือ คุณก็จะสามารถตัดสินใจในด้านการปรับปรุงการทำงานเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร เช่น การเปิดพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยถูกใช้งานให้เข้ามาใช้งานมากขึ้น หรือปิดพื้นที่หากคาดการณ์ว่าจะไม่ได้ใช้งาน


วิเคราะห์การใช้งานด้วย RICOH Spaces Analytics

เรามีรายงานหลากหลายรูปแบบที่สามารถแสดงบนแดชบอร์ด เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการใช้งานพื้นที่ทำงานในปัจจุบัน พร้อมเข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสถานที่ทำงานของคุณในแง่มุมต่างๆ เช่น

  • การใช้ประโยชน์จากพื้นที่

  • อัตราการเช็คอิน

  • ความเข้ากันได้ของพื้นที่

  • พื้นที่ที่มีการใช้งานมากที่สุด

  • สถิติทั่วทั้งองค์กร

2 people working intently with laptopsCallout blue
Laptop screen showing a dashboard with highly informative dataCallout blue

ให้คุณมองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน

เข้าใจการใช้งานพื้นที่ภายในองค์กรของคุณด้วยรายงานหลากหลายรูปแบบที่สร้างขึ้นตามความต้องการของลูกค้า โดย RICOH Spaces นำข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง รวมถึงข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์ IoT เพื่อให้คุณได้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ของคุณ ทำให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานพื้นที่ทำงานของคุณได้เป็นอย่างดี

นำข้อมูลจากทุกแหล่งเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ เช่น:

Icon-01 

ข้อมูลการจองห้อง (จาก Office 365 หรือ Google Workspace)

Icon-02 

ข้อมูลการจองโต๊ะ

Icon-03 

ข้อมูลผู้มาติดต่อ

4 

ข้อมูลการใช้งานพื้นที่จากเซนเซอร์

5 

ข้อมูลคุณภาพอากาศจากเซนเซอร์

6 

ข้อมูลคำขอรับบริการ


การสร้างสถานที่ทำงานแบบไดนามิก
จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลการใช้งานที่แม่นยำ
และเป็นปัจจุบัน

 

สมัครรับข้อมูลข่าวสารได้ในทุกเวลาที่คุณต้องการ รับการแจ้งเตือนจากข้อมูลหลักๆ บนแดชบอร์ด ช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องตรวจสอบเองให้ยุ่งยากวุ่นวาย

Workspace Insights จะทำให้คุณสามารถดูข้อมูลชี้วัดแบบเจาะลึกและดูแหล่งที่มาข้อมูลเพื่อเรียนรู้วิธีการคำนวณผลลัพธ์ต่างๆ พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์แง่มุมและตัวชี้วัดต่างๆ ที่คุณสามารถสร้างเป็นแดชบอร์ดหรือข้อมูลภาพในแบบของคุณได้ตามใจ นอกจากนี้ คุณสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น

  • อีเมล

  • Webhook

  • Amazon S3 bucket

  • SFTPRicoh
ติดต่อเรา
คุยกับผู้เชื่ยวชาญจากริโก้

ติดต่อทีมงานของเราเพื่อขอคำแนะนำและช่วยสร้าง Hybrid Workplace ในแบบของคุณ

ติดต่อเรา