บทความ

ทำอย่างไรให้โมเดลไฮบริดทำงานได้ดีในธุรกิจของคุณ

กรกฎาคม 12, 2565
4 นาที
Empty boardroom
Business person smiling whilst working on laptop with wireless headset.
Share

เมื่อโลกต้องเผชิญกับโรคแพร่ระบาดอย่างรุนแรง จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามองหาวิธีการทำงานที่ยืดหยุ่น เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจในยามวิกฤต การทำงานแบบ Work From Home (WFH) และการทำงานระยะไกลสลับกับการเข้าทำงานที่ออฟฟิศเริ่มกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสิ่งเหล่านี้กลายเป็นบรรทัดฐานในการทำงาน พนักงานจึงคาดหวังการทำงานที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ก่อกำเนิดกลายเป็นการทำงานในรูปแบบไฮบริด ซึ่งเป็นวิถีการทำงานแห่งอนาคตอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน

หนึ่งในจุดเด่นของการทำงานแบบไฮบริดคือความยืดหยุ่น ทั้งนี้ ความสมดุลระหว่างการทำงานที่ออฟฟิศและการทำงานจากที่บ้านหรือจากระยะไกลจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยโซลูชันที่เหมาะสม เพื่อให้การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการทำงานระยะไกลและการทำงานจากที่บ้าน (WFH) นั้นแตกต่างกันอย่างไร และเหตุใดจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การทำงานระยะไกล VS การทำงานจากที่บ้าน: แตกต่างกันอย่างไร และเหตุใดจึงสำคัญ

Remote Work vs Working from Home banner
หลายคนอาจกำลังสงสัยว่าสองคำนี้ "แตกต่างกันตรงไหน" คำว่า "การทำงานจากที่บ้าน (WFH)" และ "การทำงานระยะไกล" อาจใช้แทนกันได้ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองคำนี้มีความแตกต่างที่สำคัญอยู่

เรามาดูความแตกต่างระหว่างการทำงานระยะไกลกับการทำงานแบบ WFH รวมถึงเหตุผลที่ว่าทำไมธุรกิจจึงควรปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการวางนโยบายการทำงานนอกออฟฟิศแบบชั่วคราวให้เป็นถาวรมากขึ้น และเหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญต่อธุรกิจของคุณ

โดยในเบื้องต้น ความแตกต่างระหว่างการทำงานจากที่บ้านและการทำงานระยะไกล มีดังนี้
 การทํางานจากที่บ้านการทำงานระยะไกล
คำอธิบาย
คำอธิบายพนักงานที่ทำงานนอกออฟฟิศ โดยทำงานจากที่บ้านพนักงานที่ทำงานนอกออฟฟิศ แต่จะทำงานจากที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน คาเฟ่ โรงแรม หรือจากต่างประเทศ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อมในการทำงานมีพื้นที่ทำงานที่มีแสงสว่างเพียงพอ พร้อมทั้งเก้าอี้สำนักงาน โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียรผู้ที่ทำงานระยะไกลมักต้องจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานด้วยตนเอง และควรต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทุกที่
การปรับตัวของพนักงาน
การปรับตัวของพนักงานต้องใช้เวลาปรับตัว เนื่องจากการทำงานแบบ WFH เป็นการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรและขั้นตอนการทำงานของพนักงานไปจากเดิมเป็นอย่างมาก โดยธุรกิจบางแห่งยังให้เลือกวันทำงาน WFH ได้อย่างยืดหยุ่นตามความจำเป็นพนักงานที่ทำงานระยะไกลมักต้องมีความสามารถ ทักษะ และทรัพยากรที่จะช่วยให้พวกเขาทำงานได้จากทุกที่ โดยต้องปรับตัวได้ไว มีการสื่อสารในเชิงรุก มีวินัยในตนเอง และมีทักษะการจัดการเวลาที่ยอดเยี่ยม
องค์ประกอบของพื้นที่ทำงาน
องค์ประกอบของพื้นที่ทำงานพนักงานมีโต๊ะทำงานเป็นหลักแหล่ง ซึ่งใช้ทำงานในแต่ละวันได้อย่างไม่ติดขัด รวมถึงติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำงานระยะไกลให้อิสระและความยืดหยุ่นมากกว่า แต่จะไม่ได้มีพื้นที่หรือโต๊ะทำงานแบบตายตัว หรือมีอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย โดยพนักงานเองจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานของตัวเอง
ข้อได้เปรียบที่สำคัญ
ข้อได้เปรียบที่สำคัญหลายองค์กรให้พนักงานสามารถทำงานแบบ WFH เพื่อให้อิสระและความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมถึงช่วยในการส่งเสริม work-life balance ในขณะที่ยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานได้เต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการของพนักงานเองพนักงานสามารถสร้างสภาพแวดล้อมและวิถีการทำงานที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างอิสระ

ทำไมจึงควรมี "WFH" หรือ "การทำงานระยะไกล" แบบถาวร

งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าความยืดหยุ่นในด้านชั่วโมงการทำงานและสถานที่มีความสำคัญต่อธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะกับแรงงานในกลุ่ม Millenial การให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน (WFH) หรือจากระยะไกลได้โดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศนั้นช่วยส่งเสริม work-life balance รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ความภักดีต่อองค์กร และความพึงพอใจในงานได้เป็นอย่างดี

และงานวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า การทำงานแบบ WFH หรือจากระยะไกลนั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานได้ เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้

Callout blue
68%
สิ่งรบกวนในการทำงานน้อยลง
Callout blue
68%
ได้สภาพแวดล้อมการทำงานที่เงียบสงบ
Callout blue
66%
ทำงานในที่ที่สะดวกสบายมากขึ้น
Callout blue
63%
มีเวลาในการโฟกัสกับงานมากขึ้น

ทำไม “WFH” หรือ "การทำงานระยะไกล” จึงสำคัญกับบริษัทเช่นคุณ

จากงานวิจัยของ Gartner พบว่าพนักงาน 48% จะยังคงทำงานระยะไกลในช่วงหลังการแพร่ระบาด เทียบกับ 30% ในช่วงก่อน

ส่วนบริษัทที่กำลังจะขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้น (หรือลดขนาดให้เล็กลง) การจ้างแรงงานคนที่ทำงานจากระยะไกลนั้นมีข้อได้เปรียบมากมาย โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายแฝงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานได้ นอกจากนี้ การให้พนักงานขององค์กรสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้ยังช่วยเปิดโอกาสให้องค์กรสามารถจ้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูงโดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่อีกต่อไป การดำเนินธุรกิจจึงมีความคล่องตัวและยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต โดยยังช่วยลดต้นทุนและผลกระทบหากเกิดวิกฤตในวันข้างหน้าอีกด้วย


ไฮบริดคือวิถีการทำงานแห่งอนาคต

Busines meeting in office with glass panel windows

วิถีการทำงานแบบไฮบริดจะคงอยู่กับเราต่อไป ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการเสริมสร้างให้พนักงานทำงานได้อย่างคล่องตัว รวมถึงตอบสนองความต้องการของพนักงานที่ทำงานแบบไฮบริดได้อย่างครอบคลุม เพื่อทำงานร่วมกับคนที่ทำงานในพื้นที่ขององค์กรในรูปแบบดิจิทัล

ออกแบบการทำงานเพื่ออนาคตด้วยโซลูชันจากริโก้

หากคุณพร้อมที่จะก้าวไปอีกขั้น สู่การทำงานแบบไฮบริดที่เน้นความต้องการของคนเป็นสำคัญ ริโก้ช่วยคุณได้ด้วย Hybrid workplace นวัตกรรมด้านโซลูชันที่จะทำเปลี่ยนองค์กรของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อเชื่อมโยงพนักงานของคุณถึงกันอยู่เสมอไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม

หากคุณสนใจโปรดติดต่อเราเพื่อพูดคุยและขอรับคำแนะนำได้แล้ววันนี้


Ricoh Logo

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมงานของเราเพื่อขอคำแนะนำและช่วยสร้าง Hybrid Workplace ในแบบของคุณ

ติดต่อ

แหล่งข้อมูลแนะนำสำหรับคุณ

Content-Thumbnail_How-to-Choose-the-Right-Digital-Workplace_1460x700
Article

เราจะเลือกโซลูชันสำหรับสถานที่ทำงานแบบไฮบริดให้เหมาะสมกับองค์กรได้อย่างไร

มาค้นหากันว่าทำไมโซลูชันสำหรับสถานที่ทำงานแบบไฮบริดถึงมีความสำคัญในการทำงานแบบระยะไกลในปัจจุบัน สามารถเรียนรู้วิธีการที่ใช่จากข้อมูลในบล็อกนี้

Office meeting with a video call presentation
Article

อนาคตของ Hybrid Workplace: จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในปี 2024 และในอนาคตข้างหน้า

อัปเดตเทรนด์ล่าสุดเกี่ยวกับ Hybrid Workplace ในปี 2024 และกลยุทธ์การลงทุนในบริการดิจิทัลของธุรกิจต่างๆ รวมถึงเรื่องราวของ Remote Work Hub และการนำ AI มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในธุรกิจ

Two males working on laptops
Article

การสร้างประสบการณ์ Digital Workplace ที่ราบรื่น

คุณกําลังมองหาวิธีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันในพื้นที่ทํางานแบบไฮบริดอยู่หรือเปล่า? มาดูกันว่าเครื่องมือการจัดการพื้นที่ทํางานของเรานั้นจะช่วยให้คุณมอบประสบการณ์การทํางานแบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างราบรื่นได้อย่างไร