กรณีศึกษา

easyJet วางแผนสู่อนาคตแห่งการทำงานร่วมกับริโก้

Looking down on busy office
Concept of PDF booklet
Share

easyJet เลือกใช้ RICOH Spaces เพื่อส่งเสริมการทํางานแบบไฮบริดที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ผู้คนกลับมาทํางานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงอํานวยความสะดวกในการทํางานร่วมกันของพนักงานให้มากขึ้น และใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

An Overview:
ริโก้เป็นพันธมิตรที่ดีของ easyJet มาโดยตลอด โดยนําเสนอบริการที่มอบความคล่องตัวได้อย่างแท้จริง และ RICOH Spaces จะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้รูปแบบพื้นที่ทำงานของเรานั้นก้าวไปข้างหน้า พร้อมๆ กับการที่เราปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพและทํางานร่วมกันมากยิ่งขึ้น
— Charlie Rainer หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีองค์กรของ easyJet

ภาพรวม

easyJet คือสายการบินชั้นนําของยุโรปที่มอบบริการที่แตกต่างและไม่เหมือนใคร ด้วยเส้นทางที่ดีที่สุดซึ่งเชื่อมต่อสนามบินหลักของยุโรป และค่าโดยสารที่คุ้มค่า พร้อมด้วยบริการที่เป็นมิตร easyJet มีเที่ยวบินในเส้นทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุโรปและขนส่งผู้โดยสารมากกว่า 96 ล้านคนในปี ค.ศ. 2019 ซึ่งเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจกว่า 16 ล้านคน

ค่าโดยสารที่ไม่แพง การบริการลูกค้าอย่างเป็นมิตร และเครือข่ายเส้นทางในยุโรปที่ไม่มีใครเทียบได้ ทําให้ easyJet ก้าวขึ้นสู่การเป็นสายการบินระยะสั้นชั้นนําของยุโรป เป็นเวลากว่า 26 ปีที่สํานักงานใหญ่ของสายการบินที่ Luton เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพนักงานราว 1,500 คน ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ภายในสัปดาห์ทํางานที่สํานักงานใหญ่ของ Luton Campus

ปัญหาและความท้าทาย

ตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นในด้านการทำงานที่ยืดหยุ่น

Simon Cunniffe ผู้อํานวยการฝ่าย People Services ของ easyJet เล่าว่า “สํานักงาน Luton Campus ของเราเติบโตเคียงข้างพนักงานของเรามาโดยตลอด องค์กรของเราเติบโตขึ้นจนกระทั่งการหาห้องประชุมหรือโต๊ะว่างนั้นกลายเป็นความท้าทายสำหรับเรา ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ เราได้เริ่มมองถึงแนวทางในการนำวิธีการทํางานที่ชาญฉลาดมาใช้ และวิธีที่เราจะใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมภายในสํานักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการทํางานร่วมกันให้มากกว่าเดิม”

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว easyJet จึงวางแผนในการเปลี่ยนระบบการทํางานเป็นแบบไฮบริดเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการทํางาน โดยแนวทางใหม่นี้เป็นการเปลี่ยนโฉมพื้นที่ทํางานโดยตระหนักถึงหลักการสําคัญคือ รูปแบบการทํางานเมื่ออยู่ในสํานักงานจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ easyJet จะช่วยให้พนักงานใช้เวลาในสำนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร และ easyJet จะยังคงต้องการพื้นที่สํานักงานแบบตายตัวเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ ซึ่งความสําเร็จของแผนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับ easyJet ในการรับฟังพนักงานและเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของทีม

An Overview:
ทันทีที่พนักงานของเราเริ่มกลับมาเข้าออฟฟิศได้ เราก็กระตือรือร้นที่จะช่วยให้พวกเขามีโอกาสได้ใช้เวลาในสํานักงานอย่างเต็มที่ นั่นหมายความว่าเราต้องคิดวิธีจัดการและเริ่มการทํางานแบบ ‘ไฮบริด’ แบบใหม่ให้เร็ว โดยมุ่งเน้นการสนทนาแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับความยืดหยุ่นภายในทีมของเรา ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้เพื่อให้ทุกคนนั้นปลอดภัย
— Charlie Rainer หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีองค์กรของ easyJet

easyJet Plans the Future of Working with Ricoh

 


วัตถุประสงค์

เปิดเส้นทางใหม่สู่การทํางานแบบไฮบริด

ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 สร้างแรงผลักดันให้กับแผนการสร้างระบบการทํางานแบบไฮบริดของ easyJet และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านพื้นที่ทํางานและผู้คน แม้ว่า easyJet จะไม่สามารถให้บริการด้านการบินได้ คนของเราก็ยังคงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ และทำให้มั่นใจว่าเราพร้อมที่จะกลับมาให้บริการอีกครั้งเมื่อข้อจํากัดต่างๆ สิ้นสุดลง

ในฐานะสายการบิน ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญสูงสุดของ easyJet มาโดยตลอด ทางสายการบินมองว่าระบบการจองโต๊ะที่มีการจัดการเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำพนักงานกลับมายังสำนักงานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงยังมองหาโซลูชันที่จะช่วยให้พนักงานสามารถจองพื้นที่โต๊ะทำงานได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานในด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อสุขอนามัยของพนักงานได้อีกด้วย ซึ่งระบบโครงสร้างการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความยืดหยุ่นในการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี


โซลูชันที่ลูกค้าเลือกใช้

แพลตฟอร์มทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในพื้นที่ทํางาน: RICOH Spaces

ในการเลือกพาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์ที่ใช่สำหรับโครงการนี้ ทาง easyJet ได้ขอข้อเสนอโซลูชันพร้อมกำหนดความต้องการในด้านเทคนิคที่ชัดเจน โดยโซลูชันที่ใช่สำหรับ easyJet นั้น นอกจากสามารถใช้ในการจองโต๊ะหรือพื้นที่ทำงานร่วมกันได้แล้ว จะต้องสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ในระดับสูง สามารถทำงานร่วมกับโซลูชัน Microsoft ที่ทางสายการบินใช้งานอยู่ และสามารถตรวจสอบการใช้งานพื้นที่ในอาคารได้อีกด้วย หลังจากประเมินตัวเลือกต่างๆ แล้ว easyJet ตัดสินใจเลือกใช้ RICOH Spaces เพื่อวางโซลูชันที่ใช่สำหรับพนักงานของตนเอง

Simon Cunniffe กล่าวว่า “เนื่องจากโครงการสร้างการทำงานแบบไฮบริดของเรานั้นมีความสําคัญยิ่ง เราจึงกระตือรือร้นที่จะทํางานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถส่งมอบโซลูชันได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เรามีความสัมพันธ์กับทางริโก้มาอย่างยาวนาน และริโก้ก็ได้บริหารโครงการที่ประสบความสําเร็จให้กับเรามาแล้วหลายโครงการด้วยกัน”

An Overview:
RICOH Spaces คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพให้พื้นที่ทํางานที่ครอบคลุมและเป็นมากกว่าระบบจองโต๊ะทั่วๆ ไป โดยการเลือกใช้ RICOH Spaces ทำให้ในตอนนี้เรามีศักยภาพที่จะรองรับโครงการในอนาคตได้อีกมากมาย ตั้งแต่การใช้เซ็นเซอร์ IoT ไปจนถึงการจองห้องพัก เป็นต้น
— Charlie Rainer หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีองค์กรของ easyJet

The CBI Partners with Ricoh to Create State-of-the-Art, High-Productivity Workspaces


ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

วิถีแห่งการทํางานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงผู้คนให้ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

RICOH Spaces ทําให้คนของ easyJet สามารถกลับมาทํางานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้สร้างความมั่นใจในหมู่พนักงานด้วยระบบที่มีมาตรการที่เข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยงและปกป้องสุขภาพของพวกเขา เช่น easyJet สามารถใช้ RICOH Spaces บริหารจัดการจํานวนคนในสถานที่ และปิดกั้นพื้นที่โต๊ะทํางานเพื่อสร้างการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ได้อีกด้วย

An Overview:
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบของเรา RICOH Spaces ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ และด้วยความที่เป็นโซลูชันที่ค่อนข้างใหม่ เราจึงเห็นมองเห็นศักยภาพเฉพาะซึ่งจะมีส่วนสำคัญในแผนการดำเนินงานของเราอีกด้วย RICOH Spaces เป็นแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่ทํางานที่ครอบคลุมซึ่งเป็นมากกว่าการจองโต๊ะ นั่นหมายความว่าตอนนี้เรามีศักยภาพจะรองรับโครงการในอนาคตอีกมากมายอยู่ในมือ ตั้งแต่การใช้เซ็นเซอร์ IoT ไปจนถึงการจองห้อง เป็นต้น
— Charlie Rainer หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีองค์กร easyJet

ดาวน์โหลดกรณีศึกษา

อ่านเรื่องราวฉบับเต็มได้ โดยดาวน์โหลดที่นี่:

อ่านเรื่องราวในฉบับเต็ม

Concept of PDF booklet
Ricoh Logo

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมงานของเราเพื่อขอคำแนะนำและช่วยสร้าง Hybrid Workplace ในแบบของคุณ

ติดต่อ

แหล่งข้อมูลแนะนำสำหรับคุณ

Content-Thumbnail_How-to-Choose-the-Right-Digital-Workplace_1460x700
Article

เราจะเลือกโซลูชันสำหรับสถานที่ทำงานแบบไฮบริดให้เหมาะสมกับองค์กรได้อย่างไร

มาค้นหากันว่าทำไมโซลูชันสำหรับสถานที่ทำงานแบบไฮบริดถึงมีความสำคัญในการทำงานแบบระยะไกลในปัจจุบัน สามารถเรียนรู้วิธีการที่ใช่จากข้อมูลในบล็อกนี้

Office meeting with a video call presentation
Article

อนาคตของ Hybrid Workplace: จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในปี 2024 และในอนาคตข้างหน้า

อัปเดตเทรนด์ล่าสุดเกี่ยวกับ Hybrid Workplace ในปี 2024 และกลยุทธ์การลงทุนในบริการดิจิทัลของธุรกิจต่างๆ รวมถึงเรื่องราวของ Remote Work Hub และการนำ AI มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในธุรกิจ

Two males working on laptops
Article

การสร้างประสบการณ์ Digital Workplace ที่ราบรื่น

คุณกําลังมองหาวิธีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันในพื้นที่ทํางานแบบไฮบริดอยู่หรือเปล่า? มาดูกันว่าเครื่องมือการจัดการพื้นที่ทํางานของเรานั้นจะช่วยให้คุณมอบประสบการณ์การทํางานแบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างราบรื่นได้อย่างไร