ริโก้ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “Clarivate Top 100 Global Innovators 2022”

24 ก.พ. 2565

กรุงโตเกียว วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  – ริโก้ได้รับเลือกให้อยู่ใน “Clarivate Top 100 Global Innovators 2022” ซึ่งถูกประกาศวันนี้โดย Clarivate Plc ผู้นำระดับโลกในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนด้านนวัตกรรม โดยตำแหน่งนี้จะมอบให้กับองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมที่สม่ำเสมอและเหนือชั้น และอยู่ในอันดับต้นๆ ของระบบนิเวศนวัตกรรมระดับโลก

Clarivate Top 100 GLobal Innovators 2022

ในการคัดเลือกนักประดิษฐ์ระดับโลก 100 อันดับแรกนั้น Clarivate ได้วิเคราะห์แนวโน้มสิทธิบัตรโดยใช้ดัชนีที่เป็นกรรมสิทธิ์ตามข้อมูลสิทธิบัตรของตนเอง และประเมินบริษัทตามตัวชี้วัด 5 ประการ ได้แก่ ปริมาณกิจกรรมการสร้างสรรค์ (สิทธิบัตรที่จดทะเบียนใน 5 ปีที่ผ่านมา), ความสำเร็จ (จำนวนเปอร์เซ็นต์ของสิทธิบัตรที่ผ่านการอนุมัติ), โลกาภิวัตน์ (จำนวนสิทธิบัตรที่ถูกใช้ในตลาดสำคัญๆ), ความมีอิทธิผล (ความถี่ในการอ้างอิงสิทธิบัตรโดยบริษัทอื่น), และความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สามที่ริโก้ได้รับคัดเลือกตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 และ 2557

ในแง่การเปลี่ยนแปลงของริโก้จากผู้ผลิต OA สู่บริษัทที่ให้บริการด้านดิจิทัล ริโก้วางแผนและดำเนินกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับประเทศต่างๆ ที่เราได้นำเสนอบริการด้านดิจิทัล ริโก้ได้รับนวัตกรรมที่นำไปสู่การแข่งขันและการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและได้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ริโก้จะยังคงแสวงหาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาและปกป้องธุรกิจของเรา ในขณะเดียวกันก็สร้างทรัพย์สินทางปัญญาอันมีค่าโดยอิงจากกลยุทธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีของเราต่อไป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

News & Events

Keep up to date