การผลิต PGU จำนวนมากที่ใช้เทคโนโลยีการฉายภาพ กับอุตสาหกรรมยานยนต์

13 ต.ค. 2564

RICOH Industrial Solutions Inc. (ประธาน: Hiroshi Takemoto) ตระหนักถึงการผลิต PGUs จำนวนมาก ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของยานพาหนะ HUDs (Head-Up Displays) ในการนำเทคโนโลยีการฉายภาพไปใช้กับสาขาอื่นๆ PGU นี้ได้ถูกร่วมพัฒนากับบริษัท Nippon Seiki Co., Ltd. (ประธานและผู้แทนกรรมการ: Koichi Sato)

 

PGU for vehicle HUD
เบื้องหลังของการพัฒนา

RICOH Industrial Solutions ได้จัดหาเลนส์ฉายภาพจำนวนมากทั่วโลก และได้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ เช่น การฉายภาพแบบ Ultra-Short-Throw ที่รวมกระจกรูปแบบอิสระและเลนส์ฉายภาพเข้าด้วยกัน การพัฒนา PGU นี้เราได้ตระหนักถึงความน่าเชื่อถือซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการขยายการออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตสำหรับกล้องสเตอริโอในรถยนต์ ซึ่ง RICOH Industrial Solutions ได้ผลิตออกมาเป็นจำนวนมากรวมถึงเทคโนโลยีการฉายภาพที่เราได้ฝึกฝนมาตลอดหลายปี 

ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

PGU นี้ถูกใช้เป็นส่วนประกอบหลักสำหรับ DMD AR HUD ที่ถูกจัดส่งโดยบริษัท Nippon Seiki เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี TFT ทั่วไปแล้วนั้น HUD ที่ใช้เทคโนโลยี DMD นี้ได้เปรียบในด้านการแสดงผล AR มากกว่าเนื่องจากสามารถแสดงรูปภาพบนหน้าจอขนาดใหญ่ได้ ฟีเจอร์หลักของ AR HUD ที่ใช้ PGU นี้ก็คือการแสดงข้อมูลต่างๆ ด้านหน้าประมาณ 10 เมตรจากมุมมองของคนขับที่ขนาดประมาณ 77 นิ้ว ซ้อนทับบนมุมมองของคนขับ นอกจากนี้ด้วยการขยายเทคโนโลยีการฉายภาพแบบเดิมของเราไปสู่ PGU ทำให้เกิดมุมที่กว้างขึ้นพร้อมกับความสว่างและคอนทราสต์ของหน้าจอในขนาดที่กะทัดรัด

การสนับสนุน SDGs

การพัฒนา PGU นี้ขึ้นอยู่กับการส่งเสริม SDGs (Sustainable Development Goals) 2 ข้อ ได้แก่ สุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี และ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน การพัฒนา PGU นี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการพัฒนาด้านความปลอดภัยสำหรับคนขับและสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วยมุมมองที่กว้างขึ้น ความสว่างและคอนทราสต์ของหน้าจอ

RICOH Industrial Solutions จะยังคงพัฒนา HMI ของวงการยานยนต์ต่อไปเพื่อทำให้เกิดสังคมที่มั่นคงและปลอดภัยด้วย AR HUD ที่สามารถช่วยลดภาระของผู้ขับขี่ได้

 

*1 PGU (Picture Generation Unit): Image generation unit inside the HUD
*2 DMD: Technology in which an LED light enters a DMD (Digital Micro mirror Device), and an image drawn by turning the DMD on or off
*3 AR (Augmented Reality)
*4 TFT method: A method for drawing an image by transmitting the LED backlight to the LCD panel
*5 HMI (Human Machine Interface): A means for humans and machines to exchange information, and the equipment and software for doing so

 

News & Events

Keep up to date