ประกาศเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากช่องโหว่ CVE-2021-33945 ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของริโก้

28 ก.พ. 2565

ริโก้เข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัยและมุ่งมั่นที่จะจัดการผลิตภัณฑ์และบริการด้วยเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยที่สุดสำหรับลูกค้าทั่วโลก

ริโก้ตระหนักถึง การลงทะเบียน CVE-2021-33945 ซึ่งเป็นรายงานเกี่ยวกับช่องโหว่ที่อาจทำให้มีการโจมตีแบบ Denial-of-Service (DoS) โดยการทำให้เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน (MFP) หรือเครื่องพิมพ์บางเครื่องต้องใช้หน่วยความจำจำนวนมาก ช่องโหว่นี้เกิดจากพฤติกรรมของโมดูล โดยผลิตภัณฑ์ของริโก้ที่ใช้โมดูลนี้มีดังนี้

วิธีแก้ปัญหาสำหรับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านความปลอดภัยนี้ ริโก้ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ลูกค้าใช้ SSID (Service Set Identifier) และรหัสผ่าน และหลีกเลี่ยงการใช้การเชื่อมต่อ WPS (Wi-Fi® Protected Setup) เมื่อสร้างการเชื่อมต่อไร้สาย โปรดดูขั้นตอนต่อไปนี้

 เครื่องที่ใช้งานหน้าจอระบบสัมผัสเครื่องที่ใช้งานหน้าจอ LCD แบบเครื่องที่ใช้งานหน้าจอ LCD แบบ 2 แถวเครื่องที่ไม่มีการใช้งานหน้าจอ LCD
การเชื่อมต่อเครือข่ายโดยการเลือกจุดเชื่อมต่อจากรายการเครือข่าย

1. ที่หน้าจอหลัก เลือก "การตั้งค่า" และ "การตั้งค่าเครือข่าย" หากมีการตั้งค่ารหัสผ่าน โปรดใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

2. เลือก "การกำหนดค่า Wi-Fi" จากนั้นเลือก "การตั้งค่า Wizard"

3. เลือกจุดเชื่อมต่อจากรายการ SSID/จุดเข้าใช้งาน

4. กรอกรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อ

1. กดปุ่ม Menu เพื่อไปที่ Settings และเลือก “Wi-Fi Setup Wizard” หากมีการตั้งค่ารหัสผ่าน โปรดใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

2. เลือกจุดเชื่อมต่อจากรายการ SSID/จุดเข้าใช้งาน

3. กรอกรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อ

1.กดปุ่ม Menu เพื่อเข้าสู่ Menu และเลือก "Host Interface", "Network Setup", "Wi-fi Config" และ "Setup Wizard"

2. เลือกจุดเชื่อมต่อจากรายการ SSID/จุดเข้าใช้งาน

3. กรอกรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อ


การเชื่อมต่อเครือข่ายโดยตรงด้วยการใส่ SSID

1. ที่หน้าจอหลัก เลือก "การตั้งค่า" และ "การตั้งค่าเครือข่าย" หากมีการตั้งค่ารหัสผ่าน โปรดใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

2. เลือก “ใส่ SSID”

3. ใส่ SSID และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย

1. กดปุ่ม Menu เพื่อเข้าสู่ Settings และเลือก "Wi-Fi Setup Wizard" หากมีการตั้งค่ารหัสผ่าน โปรดใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

2.เลือก “ป้อน SSID” และป้อน SSID และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย

1.กดปุ่ม Menu เพื่อเข้าสู่ Menu และเลือก "Host Interface", "Network Setup", "Wi-fi Config" และ "Setup Wizard"

2.เลือก “ป้อน SSID” และป้อน SSID และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย

1.เชื่อมต่อพีซีของคุณกับอุปกรณ์ผ่าน USB

2.เปิดใช้งานSmart Organising Monitor

3.คลิกแท็บ [เครื่องมือผู้ใช้]

4. คลิกปุ่ม [การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์] และป้อนรหัสการเข้าถึง

5.คลิกแท็บ [Wireless]

6. ตรวจสอบ "การตั้งค่าด้วยตนเอง" ที่เมนู "วิธีการกำหนดค่า"

7. ใส่ SSID และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย

การแก้ไขปัญหา

ริโก้จะปล่อยเฟิร์มแวร์ที่อัปเดตบนเว็บไซต์ไดรฟ์เวอร์เมื่อพร้อมใช้งาน เราจะอัปเดตให้คุณทราบที่นี่

ริโก้มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้าทั่วโลก และช่วยให้ลูกค้าได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของริโก้ที่มีการตั้งค่าความปลอดภัยล่าสุดได้ เราจะอัปเดตข้อมูลบนหน้านี้อีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันอย่างปลอดภัย โปรดศึกษาเพิ่มเติม ที่นี่ 


News & Events

Keep up to date