ริโก้ให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยจากช่องโหว่ Ripple20 ในเครื่องพิมพ์

by Ricoh Thailand25 ก.ย. 2563

ริโก้ได้ตระหนักถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่รู้จักกันในชื่อ “Ripple20” ซึ่งเปิดเผยโดย JSOF เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ช่องโหว่นี้อาจทำให้แฮกเกอร์ที่อยู่ไกลออกไปสามารถล้วงข้อมูลได้ หากมีการใช้เวอร์ชัน TCP/IP stack เฉพาะ

https://www.jsof-tech.com/ripple20/

https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-20-168-01

เรายืนยันได้ว่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันขนาดเอกสาร A3 เครื่องพิมพ์ระดับโปรดักชัน เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิทัล กระดานอัจฉริยะ โปรเจคเตอร์ และ UCS ไม่ได้มีการใช้ IP Stack จาก Treck และ Kasago of Zuken Elmic พรินเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันขนาด A4 ที่ได้รับผลกระทบมีดังนี้

Model name CVEs
SP 230SFNw
SP 230DNw 
CVE-2019-12264 CVE-2020-11896 CVE-2020-11898 CVE-2020-11900 CVE-2020-11901 CVE-2020-11902 CVE-2020-11903 CVE-2020-11906 CVE-2020-11907 CVE-2020-11909 CVE-2020-11910 CVE-2020-11911 CVE-2020-11912 CVE-2020-11913 CVE-2020-11914

P 201W
M 340W
M 340FW

(China model)

CVE-2019-12264 CVE-2020-11896 CVE-2020-11898 CVE-2020-11900 CVE-2020-11901 CVE-2020-11902 CVE-2020-11903 CVE-2020-11906 CVE-2020-11907 CVE-2020-11909 CVE-2020-11910 CVE-2020-11911 CVE-2020-11912 CVE-2020-11913 CVE-2020-11914
Aficio SP 1210NCVE-2019-12264 CVE-2020-11896 CVE-2020-11898 CVE-2020-11900 CVE-2020-11901 CVE-2020-11902 CVE-2020-11903 CVE-2020-11906 CVE-2020-11907 CVE-2020-11908 CVE-2020-11909 CVE-2020-11910CVE-2020-11911 CVE-2020-11912 CVE-2020-11913 CVE-2020-11914
Aficio GX e3300N
Aficio GX e7700N
CVE-2019-12264 CVE-2020-11901 CVE-2020-11903 CVE-2020-11907 CVE-2020-11910 CVE-2020-11911 CVE-2020-11912

ข้อสรุปด้านช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น

พรินเตอร์ที่ได้รับผลกระทบอาจส่งผลต่อการทำงานในบางประการ แต่จะไม่ส่งผลต่อการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญ

ช่องโหว่นี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กของลูกค้า ถ้าเน็ตเวิร์กนั้นได้มีการกำหนดค่าที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอก ริโก้แนะนำให้ปฏิบัติตามดังนี้

  1. เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ต้องมั่นใจว่าเน็ตเวิร์กนั้นได้มีการป้องกันภัย เช่น ไฟร์วอลล์
  2. ติดตั้งอุปกรณ์ภายใต้เน็ตเวิร์กที่ปลอดภัย ที่มีการจัดผู้ใช้งาน

วิธีแก้ไข

คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ตามข้อมูลด้านล่าง โดยริโก้จะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เพิ่มเติมต่อไป

Model nameNew firmware versionSolved CVEs
Aficio GX e3300sfsVer.1.19 *1CVE-2020-11907
Aficio GX e7700NVer.1.05 *1CVE-2020-11907
SP 230SFNw
SP 230DNw
Ver.1.05 *2CVE-2019-12264 CVE-2020-11896 CVE-2020-11898 CVE-2020-11900 CVE-2020-11901 CVE-2020-11902 CVE-2020-11903 CVE-2020-11906 CVE-2020-11907 CVE-2020-11909 CVE-2020-11910 CVE-2020-11911 CVE-2020-11912 CVE-2020-11913 CVE-2020-11914
M 340W
M 340FW
P 201W

(China Model)
Ver.1.01 *2

Note: The above firmware update guide is applied for P 201W as well.
CVE-2019-12264 CVE-2020-11896 CVE-2020-11898 CVE-2020-11900 CVE-2020-11901 CVE-2020-11902 CVE-2020-11903 CVE-2020-11906 CVE-2020-11907 CVE-2020-11909 CVE-2020-11910 CVE-2020-11911 CVE-2020-11912 CVE-2020-11913 CVE-2020-11914

*1) อัปเดตเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2020
*2) อัปเดตเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2020


News & Events

Keep up to date