ประกาศเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง Ricoh และ Toshiba Tec เพื่อกระบวนการสำคัญต่างๆ เช่น Simplified Absorption-type Company Split และอื่นๆ

19 พ.ค. 2566

19 พฤษภาคม 2566 – บริษัท ริโก้ จำกัด (ประธานและผู้บริหารสูงสุด: Akira Oyama ต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงในนาม “Ricoh”) และ Toshiba Tec Corporation (ประธานและผู้บริหารสูงสุด Hironobu Nishikori ต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงในนาม “Toshiba Tec”) ได้ประกาศ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารของทั้งสองบริษัทว่า ทั้งสองบริษัทมีการลงมติทำข้อตกลงในการตั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการรวมธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นและอุปกรณ์อื่นๆ (โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า “MFPs”) ซึ่งจะมีการดำเนินการสำหรับขั้นตอนที่จำเป็น เช่น การแยกบริษัท ซึ่งมีผลบังคับใช้ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 และวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ทั้งสองบริษัทตกลงแยกกัน (โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า “การรวมธุรกิจ”) โดยคณะกรรมการของทั้งสองบริษัทยังได้มีมติให้จัดทำข้อตกลงผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจอีกด้วย

ตามมติเหล่านี้ บริษัททั้งสองจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่น การแยกบริษัท โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการร่วมทุนที่มีผลในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2024 และวันที่ 30 มิถุนายน 2024 ทั้งสองบริษัทจะตกลงแยกกัน ในบทบาทของการพัฒนาและการผลิตของ MFPs โดยมีทั้งสองบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านเวอร์ชันเต็มได้ในไฟล์ PDF

ประกาศเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง Ricoh และ Toshiba Tec เพื่อกระบวนการสำคัญต่างๆ เช่น Simplified Absorption-type Company Split และอื่นๆ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเกี่ยวกับการโอน (การซื้อหุ้น) ในบริษัทย่อยที่รวมกิจการ


News & Events

Keep up to date