ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด

30 มี.ค. 2566

30 มกราคม 2566, กรุงโตเกียว – บริษัท ริโก้ จำกัดมหาชน (“RICOH”) ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงประธานและผู้บริหารสูงสุด หลังจากได้รับการอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในวันนี้ (30 มกราคม 2566)

1. สาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันค่านิยมของริโก้และบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและปรับปรุงโครงสร้างการจัดการของกลุ่มริโก้

2. สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง

 รายนาม ตำแหน่งใหม่ตำแหน่งปัจจุบัน
โยชิโนริ ยามาชิตะกรรมการอำนวยการ
ประธานกรรมการ

กรรมการอำนวยการ
ประธานและผู้บริหารสูงสุด 

อาคิระ โอยามะกรรมการอำนวยการ
ประธานและผู้บริหารสูงสุด
ผู้อำนวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารองค์กร
ประธานหน่วยงานบริการดิจิทัลของริโก้

3. วันที่มีผลบังคับใช้

01 เม.ย. 2566

ประวัติโดยย่อของกรรมการอำนวยการ ประธาน และผู้บริหารสูงสุด

Portait photo of Akira Oyamaอาคิระ โอยามะ

ชื่อ
อาคิระ โอยามะ

วัน เดือน ปีเกิด
มกราคม 2504

ภูมิลำเนา
ยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น

การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ คณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

ประวัติการทำงาน
กรกฎาคม 2529
เข้าร่วมบริษัทริโก้

เมษายน 2554
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ริโก้ ยุโรป จำกัด (มหาชน)

สิงหาคม 2555
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มการตลาดและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ริโก้ ยุโรป จำกัด
ประธานกรรมการของบริษัท ริโก้ ยุโรป จำกัด

เมษายน 2557
รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กร
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายองค์กร

เมษายน 2558
ประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด ริโก้ อเมริกา

มิถุนายน 2558
ผู้อำนวยการ

กันยายน 2558
ผู้จัดการทั่วไปของฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่

มิถุนายน 2559
รองประธานบริหารองค์กร

เมษายน 2560
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
ผู้จัดการทั่วไปของสำนักงานผู้บริหารสูงสุด

เมษายน 2561
ผู้จัดการทั่วไปของฝ่ายขายและการตลาด

เมษายน 2562
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

เมษายน 2563
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุุรกิจโซลูชันสำหรับสำนักงาน

เมษายน 2564
เจ้าหน้าที่บริหารองค์กร (ปัจจุบัน)
ประธานหน่วยงานบริการดิจิทัลของริโก้ (ปัจจุบัน)

มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการ (ปัจจุบัน)

เมษายน 2565
ผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริษัทริโก้ ประเทศญี่ปุ่น (ปัจจุบัน)

จำนวนหุ้นที่ถือ
28,300 หุ้น (ข้อมูลเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2565)

ไฟล์ข่าว (PDF)

ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด

เกี่ยวกับริโก้

ริโก้ส่งเสริม Digital Workplace โดยใช้เทคโนโลยีและบริการที่เป็นนวัตกรรมซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นจากทุกที่

ด้วยองค์ความรู้ที่ผ่านการสั่งสมและความสามารถขององค์กรยาวนานกว่า 85 ปี ริโก้จึงเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านบริการดิจิทัลและการจัดการข้อมูล และโซลูชันการพิมพ์และภาพที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ

ริโก้กรุ๊ปซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียวมีการดำเนินงานหลักทั่วโลก และปัจจุบันผลิตภัณฑ์และบริการของเราเข้าถึงลูกค้าประมาณ 200 ประเทศและภูมิภาค ในปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ริโก้กรุ๊ปมียอดขายทั่วโลกอยู่ที่ 1,758 พันล้านเยน (ประมาณ 14.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.ricoh.com

 


News & Events

Keep up to date