ประกาศการสรุปข้อตกลงการแยกบริษัทประเภท Absorption ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางธุรกิจกับโตชิบา เทค และ การบูรณาการการพัฒนาและการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน

06 ก.พ. 2567

โตเกียว, 6 กุมภาพันธ์ 2567 – วันนี้ บริษัท ริโก้ จำกัด ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์โตเกียวตามเวลาที่กำหนด เกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจกับโตชิบา เทค คอร์ปอเรชัน และการบูรณาการการพัฒนาและการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันที่มีการประกาศไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ริโก้ และ โตชิบา เทค มีมติที่จะทำข้อตกลงการแยกบริษัทประเภท Absorption กับ ริโก้ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชัน (บริษัทร่วมทุน) โดยคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องในวันนี้ และการลงนามข้อตกลงแยกบริษัทประเภท Absorption เกิดขึ้นในวันเดียวกัน

ซึ่งเรื่องที่ยังไม่มีผลการตัดสินใจก่อนหน้านี้ก็ได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อย โดยรายละเอียดบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

สถานะของบริษัทผู้รับช่วงในการแยกบริษัทประเภท Absorption (กิจการร่วมค้า)

ชื่อบริษัทETRIA CO., LTD.
ที่อยู่
โยโกฮาม่า คานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อตัวแทน

คัตสึโนริ นากาต้า ประธานและซีอีโอ

ธุรกิจหลัก

การพัฒนา การผลิต และการขายอุปกรณ์ต่อพ่วงและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องจักรสำนักงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์เกี่ยวกับการมองเห็น และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ทุนเรือนหุ้น500 ล้านเยน
วันที่จัดทำบัญชี31 มีนาคม
วันที่มีผลบังคับใช้การแยกบริษัทประเภท Absorption1 กรกฎาคม 2567

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูลิงก์ด้านล่าง

(อัปเดตธุรกรรมที่เปิดเผยก่อนหน้านี้) ประกาศเกี่ยวกับการสรุปสัญญาแยกบริษัทประเภท Absorption กับบริษัทร่วมทุน

(อัปเดตธุรกรรมที่เปิดเผยก่อนหน้านี้) ประกาศเกี่ยวกับการโอน (การซื้อหุ้น) ในบริษัทย่อยรวม

ประกาศเกี่ยวกับข้อตกลงการแยกบริษัทประเภท Absorption (การแยกบริษัทประเภท Absorption แบบง่าย) ระหว่าง บริษัท ริโก้ จำกัด และ บริษัท ริโก้ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อการบูรณาการการพัฒนาและการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์อื่นๆ กับ โตชิบา เทค คอร์ปอเรชัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างริโก้และโตชิบา เทค โดยขั้นตอนที่จำเป็น เช่น การแยกบริษัทประเภท Absoption แบบง่าย เป็นต้น

(การแก้ไข) ประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขบางส่วนของ “ประกาศเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างริโก้และโตชิบา เทค ฯลฯ”

(การแก้ไขครั้งที่สอง) ประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขบางส่วนของ “ประกาศเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง ริโก้และโตชิบา เทค ฯลฯ”

ประกาศเกี่ยวกับการโอน (การได้มาซึ่งหุ้น) ในบริษัทย่อยรวม