RICOH เพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบทดแทนในโรงงานผลิตของตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายของ RE100

18 พ.ย. 2562

บริษัท ริโก้ จำกัด (กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) ได้ประกาศว่าตนเองได้ขยายการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแหล่งผลิตพลังงานทดแทนในโรงงานผลิต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการ RE100*1 รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามความมุ่งมั่นที่จะไปสู่เป้าหมายในการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน 100% ในการปฏิบัติงานทางธุรกิจทั้งหมด
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานั้น บริษัท Ricoh Thermal Media (Wuxi) หรือ RTM ซึ่งเป็นโรงงานผลิตในประเทศจีน ได้เปิดตัวสถานีผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ทำงานภายใต้โมเดล PPA*2 โดยเริ่มใช้พลังงานไฟฟ้าจากบริษัทผลิตไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจากระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขนาด 2.8 MW ที่ติดตั้งบนดาดฟ้าอาคาร ดังนั้นกว่า 20% ของพลังงานไฟฟ้าที่ RTM ใช้จะมาจากพลังงานไฟฟ้าทดแทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมานั้น บริษัท Ricoh UK Products ซึ่งเป็นโรงงานผลิตในประเทศอังกฤษ ก็ได้เปลี่ยนแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานทั้งหมด’s มาใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนแล้ว
ความพยายามที่เกิดขึ้นจากโรงงานทั้งสองแห่งข้างต้นนี้ได้เพิ่มปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนขึ้นโดยประมาณถึง 13.6 GWh ต่อปี และคาดการณ์ว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณมากถึง 5,000 ตัน

ในฐานะบริษัทญี่ปุ่นแห่งแรกที่เข้าร่วมโครงการ RE100 เมื่อเดือนเมษายน 2560 นั้น RICOH ได้ริเริ่มโครงการประหยัดพลังงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนภายในบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนไปใช้แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าที่มีสัดส่วนของพลังงานทดแทนมากขึ้น เร่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในสถานที่ทำงานหลายแห่งด้วยกัน โดยเริ่มจากโรงงานผลิตก่อน ซึ่งทุกโรงงานของบริษัทที่ประกอบชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันขนาด A3 ในประเทศจีน ไทย และญี่ปุ่น ต่างก็เปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนในปีนี้ ยิ่งไปกว่านั้น สำนักงานขาย 10 แห่งในยุโรป*3 ได้เปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน 100% ส่วนในด้านความพยายามภายในประเทศญี่ปุ่นเองนั้น บริษัท Ricoh Japan สาขากิฟุ ก็ได้รับมาตรฐาน Nearly ZEB*4 จากองค์กรภายนอก จากความพยายามในการประหยัดพลังงานอย่างครอบคลุม รวมทั้งการผลิตและใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งยังมีการสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วย ทั้งนี้ RICOH วางแผนที่จะวางระบบ ZEB*5 ที่สำนักงานสาขาอื่น รวมทั้งสำนักงานขายต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่นในอนาคต

รวมไปถึงการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนสำหรับภาคธุรกิจ ด้วยการริเริ่มขยายการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนในโรงงานผลิตที่ทำให้ RICOH ร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยลง และทำให้ไปสู่เป้าหมายของสังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ได้เร็วมากยิ่งขึ้น

  1. RE100: เป็นความพยายามระดับโลกที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายบริษัทที่ตกลงร่วมกันในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานมาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทนทั้ง 100% ซึ่งทาง RICOH มุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนอย่างน้อย 30% ภายในปี 2030 และเตรียมจะใช้พลังงานทดแทนให้ได้ครบ 100% ภายในปี 2050
  2. โมเดล PPA: ย่อมาจาก Power Purchase Agreement ที่เป็นรูปแบบสัญญาระหว่างผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งโรงงานผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าของตนเองภายในพื้นที่ของผู้ใช้ไฟฟ้าได้ เช่น บริเวณดาดฟ้า
  3. 10 สำนักงานขายในยุโรป: ได้แก่ Ricoh Austria GmbH, Ricoh Deutschland GmbH, Ricoh Europe (Netherlands) B.V., Ricoh España S.L.U. Ricoh Europe SCM B.V., Ricoh International B.V., Ricoh Italia Srl., Ricoh Luxembourg PSF Sàrl, Ricoh Nederland B.V., Ricoh Sverige AB.
  4. Nearly ZEB: ย่อมาจาก Nearly Net Zero Energy Building เป็นมาตรฐานของอาคารที่สามารถรักษาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ให้หมุนเวียนในอาคารเองได้มากกว่า 75% หรือมากกว่า เพื่อที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายในการบริโภคไฟฟ้าจากภายนอกเป็นศูนย์ในแต่ละปี
  5. ZEB: ย่อมาจาก Net Zero Energy Building หมายถึง อาคารที่สามารถลดการใช้พลังงานจากภายนอกในแต่ละปีได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับอิงตามสัดส่วนที่สามารถรักษาพลังงานไฟฟ้าเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ได้แก่ ZEB (100% หรือมากกว่า), Nearly ZEB (75% หรือมากกว่า) และ ZEB Ready (50% หรือมากกว่า)

<โรงงานผลิตที่ใช้พลังงานทดแทนแล้ว>
Wuxi, China - Ricoh Thermal Media (Wuxi) Co., Ltd.
(สินค้าที่ผลิต: ผลิตภัณฑ์ Thermal)
Telford and Stirling, UK - Ricoh UK Products Ltd.
(สินค้าที่ผลิต: อะไหล่ของผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ในสำนักงาน และเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์)

หลังคาของบริษัท Ricoh Thermal Media (Wuxi)จำกัด

เกี่ยวกับ RICOH

RICOH ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นแบบดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีและบริการที่ใช้นวัตกรรมใหม่ เปิดให้ทุกคนสามารถทำงานในรูปแบบที่อัจฉริยะมากขึ้น ซึ่งกว่า 80 ปีที่ผ่านมานั้น RICOH ได้ผลักดันนวัตกรรมต่างๆ จนขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการโซลูชันจัดการเอกสารชั้นนำ บริการด้านไอที งานพิมพ์ทั้งเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และระบบเชิงอุตสาหกรรม เป็นต้น

กลุ่ม RICOH มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว และมีสาขาดำเนินงานอยู่ในกว่า 200 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2019 นั้น ทางกลุ่ม RICOH มียอดจำหน่ายทั่วโลกรวมอยู่ที่ 2,013 พันล้านเยน (ประมาณ 18.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.ricoh.co.th


News & Events

Keep up to date