ริโก้ก้าวหน้าไปอีกขั้นในการการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ในขอบเขตที่ 1 และ 2 เพื่อไปสู่ปี พ.ศ.2583 และส่งเสริมมาตรการในการลดขอบเขตที่ 3

18 มี.ค. 2567

การแก้ไขเป้าหมายเรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัทริโก้เพื่อเร่งการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ กรุงโตเกียว – ริโก้ ประกาศเป้าหมายใหม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสำหรับปี พ.ศ. 2583 เรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ*1 ในขอบเขตที่ 1 และ 2 ให้เป็นศูนย์ เปลี่ยนการใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจกรรมทางธุรกิจเป็นพลังงานทดแทน 100% (RE100*2) โดยเป้าหมายเริ่มต้นของปี พ.ศ. 2588 คือการเร่งเป้าหมายที่กำหนดในปี พ.ศ. 2587 ให้เกิดเร็วขึ้นอีก 10 ปี เพื่อเร่งการตอบสนองของริโก้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยเป้าหมายนี้มุ่งหวังที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 90% จากปี พ.ศ. 2558 ผ่านความสมัครใจของหน่วยงาน และลดลง 10% ผ่านวิธีการที่ยอมรับแบบสากล*3 ซึ่งเป้าหมายใหม่ของปี พ.ศ. 2583 ยังรวมถึงอัตราการลดขอบเขตที่ 3 ทั้งหมดลง 65% ในทุกหมวดหมู่ เป็นการขยายจากเป้าหมายขอบเขต 3ของ ปี พ.ศ. 2583 ในหมวดหมู่ที่เลือก คือ: 1 (การจัดซื้อ), 4 (การขนส่ง), และ 11 (การใช้งาน) ความสำเร็จในการลดลงในขอบเขตที่ 1, 2 และ 3 จะนำไปสู่การปล่อยก๊าซเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2589 ซึ่งเป็นการเพิ่มเป้าหมายล่าสุดโดยริโก้มุ่งหวังที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 90% จากระดับเดิมในปี พ.ศ. 2558 ผ่านความพยายามแบบสมัครใจ

Ricoh-new-environmental-goals-2040

รายละเอียดการแก้ไขเป้าหมาย

FYขอบเขตที่ 1, 2ขอบเขตที่ 3
ปัจจุบันใหม่ปัจจุบันใหม่
พ.ศ. 2573ไม่เปลี่ยนแปลงkt-CO2eq169ไม่เปลี่ยนแปลง1,400**1ไม่เปลี่ยนแปลง
การลดลง (%)ลดลง 63% จาก พ.ศ.2558ไม่เปลี่ยนแปลงลดลง 40% จาก พ.ศ.2558ไม่เปลี่ยนแปลง
พ.ศ. 2583กำหนดใหม่kt-CO2eqไม่ได้กำหนดเป้าหมาย0ไม่ได้กำหนดเป้าหมาย1,000**2
% การลดลดลง 90% จาก พ.ศ.2558ลดลง 65% จาก พ.ศ.2558
CO ที่เหลือ2ชดเชยโดยวิธีที่ยอมรับในระดับสากลไม่มีการชดเชย
พ.ศ. 2593ปรับปรุงแล้วkt-CO2eq0000**2
% การลดไม่ได้กำหนดเป้าหมายลดลง 90% จาก พ.ศ.2558ไม่ได้กำหนดเป้าหมายลดลง 90% จาก พ.ศ.2558
CO ที่เหลือ2ชดเชยผ่านวิธีที่ยอมรับในระดับสากลไม่มีการเปลี่ยนแปลงชดเชยผ่านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชดเชยผ่านวิธีที่ยอมรับในระดับสากล
**1 ประเภท 1, 4, และ 11 **2 ทุกประเภท
ในการพัฒนาเป้าหมายใหม่ของริโก้เพื่อลดการปล่อยก๊าซโดย 90% จากปีงบปี พ.ศ. 2558 ผ่านความพยายามโดยสมัครใจ มีการอ้างอิงมาตรฐานของกิจกรรมตามหลักการของ Science Based Target initiative (SBTi) การสนทนาระดับโลก เช่น การประชุม COP28 *4 ในปี พ.ศ. 2566 มีการตกลงในการเพิ่มการผลิตพลังงานทดแทนเป็นสามเท่า และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสองเท่าภายในปี พ.ศ. 2568 ในมาตรการตอบสนองต่อความเสียหายที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และความเร่งด่วนของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เหลืออยู่เพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิถึง 1.5 องศาเซลเซียสภายในศตวรรษนี้ การปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เหลือหลังจากนั้นจะถูกชดเชยโดยการใช้วิธีการที่ยอมรับทางสากลด้วย

ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายใหม่

 1. เป้าหมายในขอบเขตที่ 1 สำหรับปี พ.ศ. 2583 ได้แก่
  i. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบใหม่เพื่อใช้งานแทนการใช้ก๊าซและน้ำมันที่มีอยู่ในบริษัท และส่งเสริมการใช้เครื่องปั๊มความร้อน
  ii. แปลงสภาพยานพาหนะของบริษัทให้เป็นระบบไฟฟ้า (EVs)
 2. เป้าหมายในขอบเขตที่ 2 สำหรับปี พ.ศ. 2583 ได้แก่
  i. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปตามมาตรฐาน RE100 ใหม่
 3. เป้าหมายในขอบเขตที่ 3 สำหรับปี พ.ศ. 2593 ได้แก่
  i. เพิ่มการสื่อสารและการทำงานร่วมกับพันธมิตร
  ii. ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบและบริการโดยเน้นที่การเลือกใช้วัตถุดิบและบริการที่มีผลกระทบต่ำต่อสิ่งแวดล้อม

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ริโก้เป็นบริษัทญี่ปุ่นรายแรกที่เข้าร่วมกลุ่ม RE100 ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกที่มีความมุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานไฟฟ้า 100% จากแหล่งพลังงานทดแทน เมื่อมีการปรับปรุงเป้าหมายสำหรับสภาวะโลกร้อนที่เปลี่ยนแปลงไปในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยการอัปเดตเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของริโก้ในปี พ.ศ. 2568 จาก 30% เป็น 63% เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 เป้าหมายที่ปรับปรุงนี้ได้รับการอนุมัติจาก SBT initiative ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถในการลดอุณหภูมิลงถึง 1.5 องศาเซลเซียสตามข้อตกลงใน Paris Agreement ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ริโก้ได้นำระบบการประเมินพลังงานไฟฟ้าทดแทนเชิงลึกและยกระดับเป้าหมายในการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนขึ้นเป็น 50% ภายในปี พ.ศ. 2568

มิกาโกะ ซูซูกิ ผู้ดูแล ESG และการบริหารความเสี่ยงของริโก้ กล่าวว่า: “การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงและเร่งด่วนมากที่สุดที่โลกจะต้องเผชิญหน้า คำมั่นสัญญาของริโก้ที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 และ 2 ไปสู่ศูนย์ภายในปี พ.ศ.2583 และการเสริมความพยายามในการลดขอบเขตที่ 3 ของเราไม่ได้เพียงแค่เร่งความคืบหน้าในด้านความยั่งยืนของบริษัทเท่านั้น ฉันมีความตื่นเต้นที่จะเห็นว่ามันยังเสริมส่งเสริมการสนับสนุนของริโก้ต่อลูกค้าในการลดรอยเท้าคาร์บอนและระดับการปล่อยก๊าซของพวกเขาด้วย เราจะยังคงเดินไปข้างหน้าเพื่ออนาคตให้ยั่งยืนผ่านการผลักดันคนของริโก้อย่างมีพลัง”

*1 การลดการปล่อยก๊าซ 90% และชดเชยการปล่อยก๊าซที่เหลือ
*2 โครงการพลังงานทดแทนระดับโลกที่มุ่งมั่นจะใช้ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานทดแทน 100%
*3 ตามมาตรฐาน ISO 14068-1:2023 ที่เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
*4 การประชุมครั้งที่ 28 ของหน่วยงานสหประชาชาติเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ความสำเร็จของภาคสังคมที่ผลิตก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์
https://www.ricoh.com/sustainability/environment/zero_carbon_society

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ริโก้ได้รับการรับรองด้วยคะแนน 'AA' จากการดำเนินการด้านภูมิอากาศและความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยต่อการใช้น้ำใน CDP A List
https://www.ricoh.com/info/2024/0213_1

ริโก้เปิดตัวการใช้พลังงานทดแทนครั้งแรกเอง
https://www.ricoh.com/release/2023/1208_1

 

News & Events

Keep up to date