ริโก้และ RIKEN พัฒนาอัลกอริทึมและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ เพื่อให้เห็นภาพจุดบรรจบของเทรนด์เทคโนโลยี

14 มิ.ย. 2566

การประเมินเชิงปริมาณที่ประสบความสำเร็จสำหรับตัวชี้วัดทางเทคโนโลยี

14 มิถุนายน 2566, กรุงโตเกียว – บริษัท ริโก้ จำกัด (ประธานและผู้บริหารสูงสุด: Akira Oyama) และ RIKEN Interdisciplinary Theoretical and Mathematical Sciences Program (iTHEMS, ร่วมกับ Hideaki Aoyama นักวิทยาศาสตร์แลกเปลี่ยนอาวุโส และ Wataru Souma นักวิทยาศาสตร์แลกเปลี่ยน) ร่วมมือกันพัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถวัดค่าและเข้าใจเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลทางเทคนิคที่มีอยู่

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เป็นปีที่มีความแปรปรวนด้านการพัฒนาและปรับใช้วิธีการทางการวิจัยที่ใช้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจเทรนด์เทคโนโลยีระดับโลก เพื่อวิเคราะห์คำสำคัญในสิทธิบัตร รายงาน และเอกสารทางเทคโนโลยีอื่นๆ แต่วิธีการเหล่านี้ไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาได้ จึงยากต่อการระบุจำนวนตัวชี้วัดของเทคโนโลยีที่เกิดใหม่

ในโปรเจกต์การวิจัยที่ทำร่วมกันตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ริโก้และ RIKEN ได้พัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถตรวจจับการเพิ่มขึ้นและลดลงของคำสำคัญในชุดข้อมูล ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างตัวชี้วัดสำหรับเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งหมายความว่านักวิจัยจะสามารถระบุจุดบรรจบของเทรนด์เทคโนโลยีและหัวข้อการวิจัย ผ่านการโฟกัสคำสำคัญที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีอัลกอริทึมยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเวลาได้อีกด้วย ซึ่งได้มีการยื่นเรื่องเพื่อจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีนี้แล้ว

Hideaki Aoyama นักวิทยาศาสตร์แลกเปลี่ยนอาวุโสจาก iTHEMS, RIKEN และอาจารย์กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเกียวโตกล่าวว่า “อัลกอริทึมใหม่นี้เป็นผลิตผลจากงานวิจัยระดับอุดมศึกษาที่เรากำลังดำเนินการอยู่ที่ iTHEMS, RIKEN งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากริโก้ ซึ่งริโก้มีความมุ่งหมายในการมีเครื่องมือที่สามารถประเมินและแยกแยะพัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยแกนหลักของวิธีวิจัยในครั้งนี้คือการวางวิธีการวิจัยแบบมิติต่ำของเส้นโค้งการพัฒนาสะสมปกติ ซึ่งมีวิธีการคำนวณที่เข้าใจได้ง่าย และไดอะแกรมผลลัพธ์ (แผนที่) ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายเช่นกัน นอกจากนี้ วิธีการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้กับการจำแนกประเภทข้อมูลได้หลากหลาย และผมยินดีที่ริโก้เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีที่น่าสนใจนี้”

Koichi Ike ผู้เชี่ยวชาญด้าน IP Landscaper จาก Intellectual Property Center, บริษัท ริโก้ จำกัด กล่าวเสริมว่า “ด้วยการทำวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีนี้ ริโก้จะสนับสนุนให้การค้นหาหัวข้อการวิจัยและพัฒนาใหม่ๆ มีความรวดเร็วและครอบคลุม และเราจะผลักดันหัวข้อการวิจัยที่เกิดขึ้นใหม่และการสร้างทรัพย์สินทางปัญญามูลค่าสูงด้วย นอกจากนี้ เรายังภูมิใจในเทคโนโลยีนี้ เนื่องจากสะท้อนถึงพันธกิจและวิสัยทัศน์ของริิโก้ นั่นคือ “การเติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงาน” เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผู้คนและสร้างอนาคตของการทำงาน”

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

Initiatives in Intellectual Property

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง 

A visualization method to detect indicators of emerging technologies

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้

https://webform.ricoh.com/form/pub/e00114/technology_inq_en

ข่าวสาร (PDF)

Ricoh and RIKEN develop a proprietary algorithm to visualize critical junctures of technological trends from literature data (2pages/148KB)

เกี่ยวกับ RIKEN

RIKEN คือสถาบันวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นที่ทำการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ โดยนักวิจัยจาก RIKEN ตีพิมพ์รายงานการวิจัยลงในวารสารชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า 2,500 ชิ้นต่อปี โดยหัวข้องานวิจัยครอบคลุมทุกๆ ศาสตร์ ตั้งแต่ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรม และการแพทย์ RIKEN ผลักดันสภาพแวดล้อมการวิจัย และการเน้นยำความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในศาสตร์และพื้นที่ที่แตกต่างกัน จึงมีชื่อเสียงระดับโลกด้านความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับ Ricoh

Ricoh เป็นผู้ให้บริการด้านบริการดิจิทัลและโซลูชั่นการพิมพ์และภาพอย่างครบวงจร ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของสถานที่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ

นำโดยสำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว ริโก้ดำเนินงานทั่วโลกและเข้าถึงลูกค้ากว่า 200 ประเทศและภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจากความรู้ เทคโนโลยี และความสามารถขององค์กรที่ได้รับการบ่มเพาะตลอดประวัติศาสตร์ 85 ปี ในปีการค้าที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2566 ริโก้ กรุ๊ปมียอดขายทั่วโลก 2,134 พันล้านเยน (ประมาณ 16.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

พันธกิจและวิสัยทัศน์ของริโก้ คือการส่งเสริมให้ผู้คนเติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงาน โดยการทำความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผู้คน เพื่อให้พวกเขาสามารถปลดปล่อยศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา เพื่อทำให้อนาคตที่ยั่งยืนกลายเป็นจริง

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ricoh.com


News & Events

Keep up to date