ริโก้ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทญี่ปุ่นเพียงหนึ่งเดียวที่เข้าชิงรางวัล RE100 Leadership Award

by Ricoh Thailand15 ก.ย. 2563

บริษัท ริโก้ จำกัด เป็นบริษัทญี่ปุ่นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อชิงรางวัล RE100 Leadership Award ซึ่งประกาศโดย Climate Group

รางวัลนี้เป็นการเชิดชูความเป็นผู้นำของบริษัทที่สนับสนุน RE100 ในการมุ่งไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน 100% การประกาศผู้ชนะรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 23 กันยายน ในช่วง Climate Week NYC โดยรางวัล Leadership Award นั้นมีทั้งสิ้น 6 ประเภทด้วยกัน ซึ่งริโก้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในสาขา “Most Collaborative Leader” ซึ่งเป็นสาขาที่ยกย่องบริษัทที่แบ่งปันการเรียนรู้กับผู้คนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน 100% ได้เร็วขึ้น

ริโก้มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมุ่งไปสู่ Three Ps Balance ซึ่งเป็นความสมดุลของการทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม (People) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) และเป็นฐานความมั่นคงแก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน (Prosperity) จากแนวคิดนี้ ริโก้ได้ระบุ 7 ประเด็น โดยหนึ่งในนั้นมี “การตระหนักในการสร้างสังคมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Zero Carbon Society)” รวมอยู่ด้วย และได้มีการนำไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับ RICOH

RICOH ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นแบบดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีและบริการที่ใช้นวัตกรรมใหม่ เปิดให้ทุกคนสามารถทำงานในรูปแบบที่อัจฉริยะมากขึ้น ซึ่งกว่า 80 ปีที่ผ่านมานั้น RICOH ได้ผลักดันนวัตกรรมต่างๆ จนขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการโซลูชันจัดการเอกสารชั้นนำ บริการด้านไอที งานพิมพ์ทั้งเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และระบบเชิงอุตสาหกรรม เป็นต้น

กลุ่ม RICOH มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว และมีสาขาดำเนินงานอยู่ในกว่า 200 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2020 นั้น ทางกลุ่ม RICOH มียอดจำหน่ายทั่วโลกรวมอยู่ที่ 2,008 พันล้านเยน (ประมาณ 18.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://www.ricoh.co.th


News & Events

Keep up to date