การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปีของริโก้ ปีงบประมาณ 2564

12 ม.ค. 2565

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปีเป็นหนึ่งในความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัท RICOH ในการรับฟังเสียงจากลูกค้าที่มีค่าของเราและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี

การสำรวจในปีนี้จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยเราจะทำการสุ่มจากฐานข้อมูลของลูกค้า ลูกค้าจะได้รับการติดต่อเพื่อทำแบบสำรวจผ่านทาง e-mail ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

เราหวังว่าจะได้รับการมีส่วนร่วมอย่างอบอุ่นของท่านเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

 

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

 

News & Events

Keep up to date