ริโก้ ได้ระดับ Gold ในการจัดอันดับความยั่งยืนทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกโดย EcoVadis

05 เม.ย. 2567

ชื่อหัวข้อและเนื้อหาที่มีเครื่องหมาย * ถูกแก้ไขเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ กรุงโตเกียว – ริโก้ประกาศว่า ทางบริษัทฯ ได้รับคะแนนระดับ Gold จาก EcoVadis ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดอันดับความยั่งยืนทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก ทำให้ริโก้เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม 5% ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการประเมิน ซึ่งริโก้ได้รับคะแนนในระดับเดียวกันนี้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

Ecovadis 2024

การจัดอันดับของ EcoVadis จัดทำโดยการประเมินบริษัทกว่า 130,000 บริษัททั่วโลกโดยใช้เกณฑ์ความยั่งยืน 21 ประการ ใน 4 หัวข้อหลัก คือ สิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณ และการจัดซื้อที่ยั่งยืน ทำให้มีบริษัทระดับโลกหลายแห่งใช้ข้อมูลจาก EcoVadis ในการเลือกผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการให้บริษัทของตนเอง

ในปีนี้ ริโก้มีความมุ่งมั่นในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้อที่ยั่งยืน บริษัทฯได้รับการรับรองระดับสูงโดยได้รับคะแนน “ยอดเยี่ยม” ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการที่ทันสมัยของกลุ่มบริษัทริโก้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ ESG ในเรื่อง Supply Chain รวมถึงความพยายามปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานและสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมไปถึงผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการให้บริษัทอีกด้วย

เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ริโก้ได้ระบุปัญหาที่สำคัญ 7 ประการเกี่ยวเนื่องกับ 2 เรื่องหลัก คือ “การแก้ปัญหาสังคมผ่านการทำธุรกิจ” และ “โครงสร้างการบริหารที่มั่นคง” นอกจากนี้ยังกำหนดเป้าหมาย ESG 16 ข้อ เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาเหล่านี้อีกด้วย

ข้อมูลสำคัญ

เว็บไซต์ EcoVadis
https://ecovadis.com/

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

วิธีดำเนินการของริโก้เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญ 7 ประการและเป้าหมาย ESG  
https://www.ricoh.com/sustainability/materiality

ความมุ่งมั่นของริโก้และการยอมรับในภาคสังคม 
https://www.ricoh.com/about/integrated-report/data/commitment