ริโก้ได้รับรางวัลระดับ Gold จาก EcoVadis สำหรับแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน

29 มี.ค. 2565

กรุงโตเกียว วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 – บริษัท ริโก้ จำกัด ได้รับการจัดอันดับระดับ Gold ในการสำรวจด้านความยั่งยืนโดย EcoVadis จากการจัดอันดับนี้ทำให้ริโก้อยู่ในบริษัทชั้นนำ 5% ที่ได้รับการประเมินในอุตสาหกรรมในด้านประสิทธิภาพด้านความยั่งยืน

EcoVadis ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 คือผู้จัดอันดับด้านความยั่งยืนทางธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลกซึ่งโฟกัสการปฏิบัติในด้านสิ่งแวดล้อมองค์กร, สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ขององค์กร โดยทำงานเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก EcoVadis ได้ประเมินบริษัทมากกว่า 90,000 แห่งจากกว่า 160 ประเทศใน 200 ภาคธุรกิจเกี่ยวกับนโยบาย การริเริ่ม และความสำเร็จขององค์กรใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม, แรงงานและสิทธิมนุษยชน, จริยธรรม และการจัดซื้ออย่างยั่งยืน ตั้งแต่ได้รับการจัดอันดับระดับ Gold ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 ริโก้ก็ได้รับการจัดอันดับในระดับ Gold ในการสำรวจมาอย่างต่อเนื่อง

ความมุ่งมั่นของริโก้โดยเฉพาะในด้าน “สิ่งแวดล้อม” และ “การจัดซื้ออย่างยั่งยืน” ได้รับการยอมรับอย่างสูงในการสำรวจครั้งนี้ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงแนวทางเชิงรุกของริโก้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมการจัดซื้ออย่างยั่งยืนร่วมกับซัพพลายเออร์ ในปี พ.ศ.2562 ริโก้เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นแห่งแรกที่เข้าร่วมในโครงการ Business for Inclusive Growth (B4IG) เพื่อริเริ่มการจัดการกับปัญหาความไม่เท่าเทียมในที่ทำงานและห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ในปีเดียวกันนั้นริโก้ยังได้เข้าร่วม Responsible Business Alliance (RBA) ซึ่งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

เพื่อสร้างกรอบการทำงานระดับโลกที่มีประสิทธิผลสำหรับกิจกรรม ESG ริโก้กรุ๊ปได้จัดตั้ง 7 ประเด็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 12 ประการ ริโก้กรุ๊ปมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อตระหนักถึงสังคมแห่งความยั่งยืนที่ช่วยรักษาสมดุลระหว่างประเด็นปัญหาทาง เศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ริโก้จะมีส่วนร่วมในการบรรลุ SDGs โดยการแก้ปัญหาทางสังคมในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดผ่านทางธุรกิจและตระหนักถึงสังคมที่ยั่งยืน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

EcoVadis
https://ecovadis.com/
Ricoh's Approach to Seven Material Issues and ESG Targets 
https://www.ricoh.com/sustainability/materiality/ 
Ricoh's Commitment to Society and ESG Index Inclusion and Recognition
https://www.ricoh.com/about/integrated-report/data/commitment/ 

News & Events

Keep up to date